TPS Somalië – wat kan jy doen as jou TPS verval?

Engels ookgeen Engels

Here is information about TPS for people from Somalia.

Here is information about TPS for people from Somalia.

Foto: Arthur Nazaryan for CNN
Photo: Arthur Nazaryan for CNN

Januarie 17, 2020 bywerking: TPS Somalia has been extended.

January 17, 2020 update: TPS Somalia has been extended.

This alert was published on the USCIS official TPS Somalia page: Acting Secretary of Homeland Security Chad F. Wolf has extended the Temporary Protected Status (TPS) designation for Somalia for 18 months through Sept. 17, 2021. Do not pay for or submit any form until USCIS updates official re-registration information on this webpage.

This alert was published on the USCIS official TPS Somalia page: Acting Secretary of Homeland Security Chad F. Wolf has extended the Temporary Protected Status (TPS) designation for Somalia for 18 months through Sept. 17, 2021. Do not pay for or submit any form until USCIS updates official re-registration information on this webpage.

Keep checking the USCIS Somalia webpage for details.

Keep checking the USCIS Somalia webpage for details.

TPS Somalië – toe nie my TPS verval?

TPS Somalia – when does my TPS expire?

TPS Somalia – The US government said on July 19, 2018, that TPS for Somalia has been extended until March 17, 2020. More details are in this Federal Register notice.

TPS Somalia – The US government said on July 19, 2018, that TPS for Somalia has been extended until March 17, 2020. More details are in this Federal Register notice.

Wat gebeur volgende?

What happens next?

If you are from Somalia and have TPS, you needed to re-register during the 60-day re-registration period that runs from Aug. 27, 2018 through Oct 26, 2018. Further details about this extension for TPS Somalia are on the USCIS TPS Somalia page.

If you are from Somalia and have TPS, you needed to re-register during the 60-day re-registration period that runs from Aug. 27, 2018 through Oct 26, 2018. Further details about this extension for TPS Somalia are on the USCIS TPS Somalia page.

To register or re-register for TPS you must file Form I-821, Application for Temporary Protected Status. Follow the steps for re-registering on this USCIS page. Go to the tabWhat to file.Then go to the TPS Somalia page and select the tabWhere to file.Choose one of the addresses to send in your application.

To register or re-register for TPS you must file Form I-821, Application for Temporary Protected Status. Follow the steps for re-registering on this USCIS page. Go to the tab “What to file.” Then go to the TPS Somalia page and select the tab “Where to file.” Choose one of the addresses to send in your application.

Wat oor my werk magtiging?

What about my work authorization?

USCIS has automatically extended employment authorization documents (EADs) for TPS Somalia until March 16, 2019. If USCIS approves your TPS re-registration application, they will issue you a new EAD that allows you to work until March 17, 2020.

USCIS has automatically extended employment authorization documents (EADs) for TPS Somalia until March 16, 2019. If USCIS approves your TPS re-registration application, they will issue you a new EAD that allows you to work until March 17, 2020.

Vrae oor laat registreer?

Questions about registering late?

USCIS mag 'n laat registrasie of herregistrasie aansoek aanvaar as jy goeie rede het. Gaan na die USCIS TPS information page en klik op “Laat indiening” om uit te vind as jy kwalifiseer.

USCIS may accept a late registration or re-registration application if you have good cause. Go to the USCIS TPS information page and click on “Filing Late” to find out if you qualify.

Wat gebeur wanneer TPS verval?

What happens when TPS expires?

As jou TPS verval, jou wetlike status sal teruggaan na wat dit was voor. Jy kan aansoek doen om jou status verander of jy kan die Verenigde State laat. Dit word genoem om jou status aan te pas.

If your TPS expires, your legal status will go back to what it was before. You can apply to change your status or you can leave the United States. This is called adjusting your status.

Wat kan ek doen?

What can I do?

You can keep updated on all new information. You can learn about your options and prepare yourself and your family for your next step.

You can keep updated on all new information. You can learn about your options and prepare yourself and your family for your next step.

Jy kan ontmoet met 'n prokureur

You can meet with a lawyer

As jy kan, die beste ding om te doen is ontmoet met 'n prokureur. Jy kan soek vir 'n lae-koste prokureur op ImmigrationLawHelp.com of aan die KLINIEK wettige gids.

If you can, the best thing to do is meet with a lawyer. You can search for a low-cost lawyer on ImmigrationLawHelp.com or on the CLINIC legal directory.

As jy nie 'n prokureur in persoon ontmoet, LegalZoom is 'n betroubare webwerf wat gee jy 'n een-uur gratis konsultasie met 'n prokureur. Dit beteken jy kan ontmoet aanlyn vir een uur met 'n immigrasie prokureur of wetlike assistent. As jy dit doen, Maak seker dat jy al jou vrae gereed voor tyd en iemand te interpreteer vir jou as jy nodig het. Na jou een-uur konsultasie, hulle sal probeer om jou aan te meld as 'n betalende kliënt. Onderteken nie enigiets tensy jy het geld om te betaal vir die prokureur.

If you cannot meet a lawyer in person, LegalZoom is a reputable website that will give you a one-hour free consultation with a lawyer. This means you can meet online for one hour with an immigration lawyer or legal aide. If you do this, make sure you have all of your questions ready ahead of time and someone to interpret for you if you need. After your one-hour consultation, they will try to have you sign up as a paying client. Do not sign anything unless you have money to pay for the lawyer.

Wat gebeur as ek kan ontmoet met 'n prokureur? Wat as ek 'n prokureur kan bekostig?

What if I can’t meet with a lawyer? What if I can’t afford a lawyer?

Ons weet baie individue kan ontmoet met 'n prokureur. Hier is meer inligting om jou te help verstaan jou opsies. Dit is nie regsadvies maar eerder inligting om jou te help jou keuses oorweeg.

We know many individuals cannot meet with a lawyer. Here is more information to help you understand your options. This is not legal advice but instead information to help you consider your choices.

Kry aanlyn hulp

Find help online

Immi help immigrante verstaan hul wettige opsies. Jy kan hul aanlyn sifting instrument gebruik om jou te lei om jou beste opsies. Neem die immi onderhoud om te sien of jy kwalifiseer vir 'n verskillende immigrasie status. Immi se wetlike inligting en verwysing advies is altyd vry.

Immi helps immigrants understand their legal options. You can use their online screening tool to guide you to your best options. Take the immi interview to see if you qualify for a different immigration status. Immi’s legal information and referral advice are always free.

Jy kan probeer om jou status verander nie

You can try to change your status

Die Amerikaanse burgerskap en immigrasie dienste (USCIS) sê:

The US Citizenship and Immigration Services (USCIS) says:

"TPS is 'n tydelike voordeel wat nie lei tot wettige permanente inwoner status of enige ander immigrasie status gee. Maar, registrasie vir TPS nie verhoed:

“TPS is a temporary benefit that does not lead to lawful permanent resident status or give any other immigration status. However, registration for TPS does not prevent you from:

 • Pas vir nie-immigrant status
 • Indiening vir aanpassing van status gebaseer op 'n immigrant petisie
 • Toe te pas nie vir enige ander immigrasie voordeel of beskerming waarvoor jy dalk kwalifiseer"
 • Applying for non-immigrant status
 • Filing for adjustment of status based on an immigrant petition
 • Applying for any other immigration benefit or protection for which you may be eligible”

Pas vir nie-immigrant status

Applying for non-immigrant status

Selfs as TPS word beskou as 'n kwalifikasie te verstel status, Jy moet daarvoor kwalifiseer om aansoek te doen. Jy kan aansoek doen vir 'n groen kaart as jy ingetik wettig en ontmoet ander vereistes. Dit kan wees as gevolg van jou familie of jou werk. Vind uit hoe om te aansoek doen vir burgerskap.

Even if TPS is considered a qualification to adjust status, you must be eligible to apply. You may apply for a green card if you entered lawfully and meet other requirements. These may be because of your family or your job. Find out how to apply for citizenship.

Aansoek te doen vir asielsoekers

Applying for asylum

Elke jaar mense kom na die Verenigde State van Amerika op soek na beskerming omdat hulle vervolging of vrees dat hulle vervolging sal ly as gevolg van gely:

Every year people come to the United States seeking protection because they have suffered persecution or fear that they will suffer persecution due to:

 • Race
 • Godsdiens
 • nasionaliteit
 • Lidmaatskap in 'n bepaalde sosiale groep
 • politieke mening
 • Race
 • Religion
 • Nationality
 • Membership in a particular social group
 • Political opinion

TPS houers kan aansoek doen om asiel status, veral as hulle reeds hier 'n jaar of minder. As u hier gewees het vir minder as 'n jaar, Jy moet PAS NOU TOE. Maar, Dit is baie belangrik dat jy weet die USCIS het onlangs verander hoe asiel aansoeke verwerk. nou, hulle is die mees onlangse aansoeke eers hersiening. Sodra jy dien 'n aansoek om asiel, Dit is dalk 'n baie kort tyd voor jou geval gehoor. so, jy mees slegs vir asiel aansoek doen indien jy kwalifiseer want anders waag jy om jou geval gehoor en dan word deported. Jy kan die vorm om aansoek te doen vir asiel (Dit is 'n wettige vorm en dit sou die beste wees as jy 'n prokureur om te help jy die vorm voltooi het).

TPS holders can apply for asylum status, especially if they have been here a year or less. If you have been here for less than a year, you should APPLY NOW. However, it is very important that you know the USCIS has recently changed how asylum applications are processed. Now, they are reviewing the most recent applications first. Once you submit an application for asylum, it might be a very short time before your case is heard. So, you most only apply for asylum if you do qualify because otherwise you risk having your case heard and then being deported. You can fill in the form to apply for asylum (this is a legal form and it would be best if you had a lawyer to help you complete the form).

As jy in die VSA gewees het. meer as een jaar, Jy kan nog steeds aansoek doen om asiel, maar dit sal moeilik wees om meer (en dit is reeds moeilik om te wen 'n asiel geval).

If you have been in the U.S. more than one year, you can still apply for asylum but it will be more difficult (and it is already hard to win an asylum case).

Find out more about how to apply for asylum.

As jy besluit om aansoek te doen vir asiel, Jy moet probeer om te vind 'n pro-bono (lae koste of gratis prokureur) om jou te help. Jy kan soek vir 'n pro-bono of lae-koste prokureur op ImmigrationLawHelp.com of aan die KLINIEK wettige gids.

If you do decide to apply for asylum, you should try to find a pro-bono (low cost or free attorney) to help you. You can search for a pro-bono or low-cost lawyer on ImmigrationLawHelp.com or on the CLINIC legal directory.

Aansoek doen vir ander beskermde status

Applying for other protected status

Sommige TPS houers kan bly in die Verenigde State onder spesiale visum. Daar is visums vir slagoffers van menslike handel, verniel gades, kinders of ouers en slagoffers van ander misdade.

Some TPS holders may stay in the United States under special visas. There are visas for victims of human trafficking, battered spouses, children or parents and victims of other crimes.

As jy 'n vrou is en dink jy kan kwalifiseer vir 'n spesiale visum as gevolg van geweld, mishandeling of 'n ander rede, Jy kan kontak die Asiel soeker voorspraak projek.

If you are a woman and think you might qualify for a special visa because of violence, abuse or another reason, you can contact the Asylum Seeker Advocacy Project.

As jy ingeskryf sonder dokumente

If you entered without documents

Afhangende van waar jy woon, Jy kan dalk geld vir verandering van status selfs as jy die Verenigde State sonder papierwerk ingetik. Dit is omdat optel TPS tel as toelating in sommige dele van die Verenigde State.

Depending on where you live, you may be able to apply for change of status even if you entered the United States without paperwork. This is because gaining TPS counts as admission in some parts of the United States.

Kan ek vra dat my werk my borg?

Can I ask my work to sponsor me?

Dit is moontlik vir jou werkgewer om jou te help bly wettig in die Verenigde State opheffingswerk jy deur. Jou werkgewer sal hê om te gaan deur 'n lang proses met USCIS. Afhangende van die soort werk wat jy doen, jou werkgewer kan dalk kry jy 'n spesiale visum of toelaat. As hulle wil jou help om, hulle moet nou die proses begin om uit te vind as jy bevoeg is. Werkgewers kan meer inligting kry van USCIS. Maar, normaalweg slegs immigrante wat hoogs geskoolde in staat is om werkgewers wat hulle borg sal vind. Hierdie dokters dalk sluit, Ingenieurs, en tegnologie werkers. As jy werk aan 'n basiese of inskrywing vlak werk, jou werkgewer vra vir hierdie opsie.

It is possible for your employer to help you stay lawfully in the United States by sponsoring you. Your employer will have to go through a long process with USCIS. Depending on the kind of work you do, your employer may be able to get you a special visa or permit. If they want to help you, they should start the process now to find out if you are eligible. Employers can find more information from USCIS. However, normally only immigrants who are highly skilled are able to find employers who will sponsor them. These might include doctors, engineers, and tech workers. If you work at a basic or entry level job, do not ask your employer for this option.

Wat sal gebeur as ek bly in die land sonder dokumente? (Wat as ek 'n onwettige immigrant geword?)

What will happen if I stay in the country without documents? (What if I become an illegal immigrant?)

As jy bly in die land sonder dokumente, jy waag om deported of in hegtenis geneem. Hier is 'n paar bladsye met meer inligting om jou te help verstaan jou regte en wat om te doen as jy aangehou.

If you stay in the country without documents, you risk being deported or arrested. Here are some pages with more information to help you understand your rights and what to do if you are detained.

Weet jy jou regte? Hierdie maklik-om-te gebruik hulpbronne oor verskillende situasies is geskep deur die ACLU, sodat jy jou regte op jou vingers kan hê.

Do you know your rights? These easy-to-use resources about different situations were created by the ACLU so you can have your rights at your fingertips.

Arabiese, Engels, Spaans, Somaliese, Oerdoe, Mandaryns, Franse, hindi, en Punjabi tale. Handleidings vir LGBTQ immigrante, volwassenes, en onbegeleide kinders.

Arabic, English, Spanish, Somali, Urdu, Mandarin, French, Hindi, and Punjabi languages. Manuals for LGBTQ immigrants, adults, and unaccompanied children.

How to contact the Embassy of Somalia in the USA

How to contact the Embassy of Somalia in the USA

Die adres van die ambassade is 1705 DeSales St NW, jy 300, Washington DC 20036.

The address of the embassy is 1705 DeSales St NW, Ste 300, Washington DC 20036.

Die telefoonnommer is: (202) 296-0570.

The phone number is: (202) 296-0570.

Jy soek inligting om advokaat vir TPS houers?

Are you looking for information to advocate for TPS holders?

Leer meer

Learn moreInligting voorsien met die ondersteuning van CWS en KLINIEK. Ander inligting op hierdie bladsy kom van die Departement van Binnelandse Veiligheid, die Federale register, USCIS en ander betroubare bronne. Dit is bedoel vir leiding en so dikwels as moontlik opgedateer is. USAHello gee nie regsadvies, of is enige van ons materiaal bedoel geneem moet word as regsadvies. As jy op soek is vir 'n vry of lae-koste prokureur of wetlike hulp, Ons kan jou help vind gratis en lae-koste Regsdienste.

Information provided with the support of CWS and CLINIC. Other information on this page comes from the Department of Homeland Security, the Federal Register, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Vind hulp naby jou

Gebruik FindHello om te soek vir dienste en hulpbronne in jou Stad.

Begin jou soektog
Het hierdie bladsy help? Glimlaggesiggies Ja Afkeur gesig Geen
Dankie vir jou terugvoer!