اگر بیکار شده‌اید، کمک بگیرید

این صفحه آخرین بار در روز 2020/25/5 به روز رسانی شد. برای به روز رسانی های بعد از آن تاریخ، لطفا به صفحه انگلیسی آن مراجعه کنید.

آیا بیکار شده‌اید؟ آیا نمی‌توانید کار کنید؟ ببینید که آیا می توانید کمک دولتی دریافت کنید ویا اگر نه باید چه کار کنید.

اگر بیکار شوم، چه کار باید بکنم؟

بسیاری از کسب ‌وکارهای سراسر کشور به دلیل ویروس کرونا تعطیل شده‌اند. بسیاری از مردم کارشان را از دست داده‌اند. بعضی از مردم، به دلیل بیماری خودشان یا اطرافیانشان، نمی‌توانند سر کار بروند. اگر نمی‌توانید به دلیل شیوع ویروس کرونا کار کنید، راه‌هایی برای دریافت کمک‌ و پول، وجود دارد..

دولت چه اقدامات دیگری برای کمک انجام می‌دهد؟?

انواع کمک‌های دیگر

می‌توانید درباره نحوه دریافت کمک درصورت ازدست دادن شغل اطلاعات مفید بیشتری پیدا کنید:

این اطلاعات از منابع موثقی مثل وزارت کار و اداره خدمات درآمد داخلی (IRS) ایالات متحده می‌آید. USAHello مشاوره حقوقی یا پزشکی ارائه نمی‌دهد و هیچ یک از مطالب ارائه ‌شده توسط آن نباید به‌عنوان مشاوره حقوقی یا پزشکی درنظر گرفته شوند.

آیا سؤالات بیشتری درباره نحوه دریافت کمک درصورت ازدست دادن شغل دارید؟ می‌توانید با ایمیل [email protected] تماس بگیرید.