کودک شما میتواند با بازی کردن زبان انگلیسی بیآموزد.

لینگوکدز (Lingokids) برنامه ای است که میتوانید از آن در موبایل و تبلیت خود استفاده کنید. لینگوکدز (Lingokids) کودکان را کمک میکند تا با بازی ها، فیلم ها و آهنگ ها زبان انگلیسی بیآموزند. لینگوکدز (Lingokids) برای کسانی که از طریق USAHello ثبت نام میکنند رایگان میباشد.


muchachos con dispositivo móvil
عکس: iStock/Juan Monino

آیا در امریکا کودکانی را می شناسید که در سنین 2 الی 8 سال باشند؟ آیا آنها می خواهند زبان انگلیسی بیاموزند؟ لینگوکدز (Lingokids) برای آموختن زبان انگلیسی بازی های را پیشکش میکند و تا به حال ملیون ها کودک را در سراسر جهان کمک کرده است.

معمولا هزینه لینگوکدز(Lingokids) 15 دولار در ماه میباشد. ولی شما میتوانید با ثبت نام نمودن از طریق USAHello رایگان از آن استفاده کنید. لینگوکدز (LingoKids) تلاش دارد تا برای مهاجرین و پناهجویان که از ویب سایت ما کار میگیرند کمک کند.

درباره لینگوکدز (Lingokids)

لینگوکدز (Lingokids) برنامه ای برای موبایل و تبلیت ها میباشد. شما نمیتوانید از آن در کمپیوتر استفاده کنید. در این برنامه، برای آموحتن زبان انگلیسی بازی ها، فیلم ها و آهنگ ها پیدا خواهید کرد. برای اطفال سنین متفاوت چهار سطح آموزشی وجود دارد. کودک شما میتواند با بازی کردن در این برنامه موضوعات مختلفی را مطالعه کند. همچنان فعالیت های یادگیری الفبا و درس های آمادگی برای خواندن وجود دارد. لینگوکدز (Lingokids) برای کودکان مصئون میباشد. این برنامه خالی از اعلانات انترنتی بوده وفعالیت های موجوده مورد تایید معلمین میباشد.

شما میتوانید کودکان خود را کمک کنید و یا آنها میتوان به تنهایی بیاموزند. شما نیز با کودکان خود زبان انگلیسی آموخته میتوانید. درین برنامه صفحات برای پرنت نمودن وجود دارد. همچنان میتوانید پلان های هفته وار برنامه ریزی کنید. و نیز میتوانید به گزارش هفته وار کارکرد های کودک خود نگاه کنید.

به گونه رایگان ثبت نام کنید

در این فورم رایگان ثبت نام کنید. شما تنها نیاز به درج اسم و ایمیل آدرس خود دارید. سپس ما لینک را برای باز نمودن یک صفحۀ رهانما با کود فعال سازی برای شما ایمیل میکنیم. اگرشما نیاز راهنمایی ها ترجمه داشته باشید پس بخش زبان ها را در فورم انتخاب کنید.