®GED خود را بگیرید

دیپلمهای ®HiSET ،GED یا TASC نشان می دهند که شما همان معلوماتی را دارید که کسی که از دبیرستان در ایالات متحده فارغ التحصیل می شود، دارد. در مورد این مدارک، چگونگی درس خواندن برای این امتحانات و چگونگی امتحان دادن یاد بگیرید.

اخطار مهم: خیلی از مراکز تست ®GED امتحانات را به خاطر COVID-19 کنسل کرده اند. در ژوئن ۲۰۲۰، GED® Testing Service اعلام کرد که برای برخی از دانش آموزان تست آنلاین را به کار خواهد برد. اگر شما واجد شرایط دادن تست آنلاین هستید، شما یک ایمیل از GED® Testing Service دریافت خواهید کرد. برای جزئیات بیشتر به بلاگ ®GED مراجعه کنید. فقط GED® Testing Service رسمی می تواند از شما تست بگیرد. اگر وب سایت دیگری به شما بگوید که می تواند به شما دیپلم GED بدهد، این موضوع حقیقت ندارد! تستهای HiSET و TASC هم آنلاین قابل دسترس نمی باشند. کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی گرفتن آزمون ®GED امروز

smiling male graduate with yellow tassel
کلاسهای مجانی ®GED یا دیپلم تحصیلی عمومی

برای گرفتن مدرک GED®, TASC, or HiSET آنلاین درس بخوانید تا بتوانید به دانشگاه بروید یا کار بهتر پیدا کنید.

به کلاس بروید