اشتراک

همبستگی با جامعه آسیایی آمریکایی مان

هفته گذشته وقتی ۸ نفر که شش نفر از آنها خانمهای آسیایی آمریکایی بودند در اثر یک حمله کشته شدند، ما خسارت وحشتناکی را تجربه کردیم. متاسفانه، این فاجعه بخشی از تاریخ طولانی خشونت علیه آسیایی آمریکایی ها یا شهروندان جزیره اقیانوس آرام که اینجا در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند، می باشد. از زمان شروع پاندمی کوید، ما در سراسر کشور شاهد افزایش در جرایم ناشی از تنفر علیه آسیایی ها بوده ایم. این الگویی است که ما مکررا در زمانهای بحران ملی مشاهده کرده ایم. ما در USAHello برای خانواده هایی که به خاطر خشونتهای اخیر صدمه دیده اند، خیلی متاسفیم. ما میدانیم که درد ناشی از این حمله ها فرای کسانی که قربانیان را شخصا می شناختند می رود و می خواهیم که کاری بکنیم تا بتوانیم از خود و جامعه خود در این دوران سخت حمایت کنیم. ما همچنین می دانیم که زمینه این نفرت که باعث این کار ها میشود به خودی خود از بین نمی رود و وظیفه تک تک ما می باشد که خود را در این زمینه آگاه کرده و هر کاری از دستمان بر میاید برای ایستادگی در برابر نفرت در هر کجا که می بینیم انجام دهیم.

چطور کمک بگیریم

شما تنها نیستید. در زیر لیست تعداد کمی از سازمان هایی را می بینید که برای مرتبط کردن مردم با اجتماعاتی که اطلاعات و ساپورت ارائه میدهند خیلی تلاش می کنند. الان، بیشتر از همیشه، ما لازم است که از خود و افراد دور و برمان مراقبت کنیم. فدراسیون آسیایی آمریکایی Asian American Federation منابع ایمنی برای رسیدگی به مناقشه به زبانهای زیادی دارد. NAMI Asian American Resources اطلاعاتی برای چگونگی دسترسی به مراقبت مجرب فرهنگی و منابعی برای مرتبط کردن شما به اجتماعتان دارد. Asian Mental Health Collective به آگاهی و دسترسی به سلامت فکری کمک می کند. آنها یک لیست از تراپیست ها در سراسر کشور دارند. Hollaback آموزشهای مجازی رایگان با جلسات متعدد در روزهای آینده برای کسانی که آزار و اذیت را تجربه کرده اند (یا شاهدش بوده اند) ارائه می دهد. Womankind برای بازماندگان خشونتهای خانگی، خشونتهای جنسی و قاچاق انسان ساپورت به ۱۸ زبان آسیایی (من جمله اسپانیایی) ارائه می دهد. آنها یک خط اضطراری چند زبانه رایگان دارند ۷۷۰۲-۸۸۸-۸۸۸-۱.

Stop AAPI Hate نکات ایمنی (عکس در ذیل) به زبانهای متعدد به اضافه یک وب سایت چند زبانه برای گزارش حوادث دارد.

تصویر بال از Stop AAPI Hate می باشد.

چگونگی کمک کردن

میلیونها آمریکایی از دیدن نژادپرستی، زن ستیزی، و تنفر در اخبار عمیقا متاثر شده اند اما نمیدانند که چگونه می توانند کمک کنند. خود را آگاه کنید تا حقایق گذشته و حال مردمی که تجربیات زندگی آنها از شما متفاوت بوده است را بهتر درک کنید (و آنچه را که یاد میگیرید با دیگران به اشتراک بگذارید).

یاد بگیرید که اگر شاهد آزار و اذیت بودید چه عکس العملی نشان دهید:

اگر قادر هستید با وقت گذاشتن یا ارایه مهارتها و منابع مالی به سازمانهایی که دارند برای حمایت جوامعی که تحت فشار قرار گرفته اند کار میکنند کمک کنید. تلاش کنید که یک ضد نژادپرست بشوید. نژادپرستی بر همه ما تاثیر می گذارد و عمیقا توسط دوستان آسیایی، سیاه پوست، لاتین، شرقی، جوامع بومی اینجا در آمریکا احساس می شود. این به عهده همه ما است که فعالانه این باورها، سیستمها، و فعالیتهای نژادپرستی را از هم بگسلیم.

تصویر و بالای از Stop AAPI Hate می باشد.
تصویر بال از Stop AAPI Hate می باشد.
نظرات بیان شده و توصیه هایی که در Voices در USAHello و وبلاگ های Hello داده شده است، از خود نویسندگان است. USAHello اطلاعات بی طرفانه و دوره های آنلاین را برای کمک به تازه واردان در ایالات متحده ارائه می دهد.