اطلاعات مهاجرت و مزایا برای بی جاشدگان افغان

این صفحه اطلاعاتی در مورد برنامه های مختلف ویزا ارائه می دهد که برای افغان ها مفید است. با انواع خدمات موجود بر‌ بنیاد وضعیت مهاجرت در جدول اطلاعات ما آشنا شوید: مزایای پناهندگان، دارندگان عفو مشروط SIV و SQ/SI و دارندگان عفو مشروط بشردوستانه.

می توانید در مورد برنامه های مختلف ویزا برای مهاجران افغان از جمله ویزای ویژه مهاجرت (SIV)، پناهندگان تحت برنامه اولویت 2 (P2)، دارندگان عفو مشروط SI/SQ، دارندگان عفو مشروط بشردوستانه و پناهندگی به اطلاعاتی دست یابید.


برنامه های مختلف ویزا برای بی جاشدگان افغان وجود دارد که از آن جمله می توان به ویزای ویژه مهاجرت، وضعیت پناهندگی و گزینه های عفو مشروط اشاره کرد. به بیشتر افغان هایی که در حال حاضر وارد کشور می شوند عفو مشروط بشردوستانه که وضعیتی موقتی است اعطا می شود. قانونگذاران ممکن است در نحوه تطبیق وضعیت افغان های دارای آزادی مشروط بشردوستانه تغییراتی را اعمال کنند. اگر خط مشی به روز‌رسانی شود، این صفحه را به روز می کنیم.

در زیر با برنامه های ویزا بیشتر آشنا شوید.

مزایای افغان های وارد شده به آمریکا

در این بخش خدمات و مزایای موجود برای افغان ها توضیح داده می شوند:

  • پناهندگان؛
  • دارندگان ویزای ویژه مهاجرت (SIV) ؛
  • دارندگان عفو مشروط ویژه مهاجران (SQ/SI)؛ و
  • دارندگان عفو بشردوستانه.

در 30 سپتامبر 2021، کنگره قطعنامه مداومی را برای بسط مزایا و خدمات موجود برای افغان های تازه وارد تصویب کرد. این تغییر به افغان های دارای وضعیت آزادی مشروط بشردوستانه که از 31 جولای 2021 تا 31 مارس 2023 به ایالات متحده داخل شدند اجازه می دهد تا از همان مزایا و خدمات اصلی کسانی که به عنوان پناهنده یا با ویزای ویژه مهاجرت (SIV) آمده اند برخوردار شوند.

با تشکر ویژه ازموسسه سیاست مهاجرت (Migration Policy Institute) برای حمایت در تولید این محتوا

مزایاپناهندگان،SIV ها، دارندگان عفو مشروط SI/SQدارندگان عفو مشروط بشردوستانه
اجازه کارپناهندگان و SIV ها به طور اتوماتیک از اجازه کار برخوردار هستند.

برای دریافت کارت مجوز کار باید فرم مربوطه را تکمیل کنید.

دارندگان عفو مشروط SI/SQ واجد شرایط درخواست مجوز هستند.
دارندگان عفو مشروط بشردوستانه واجد شرایط درخواست مجوز کار هستند که به آن فرم I-765 سند مجوز کار می گویند.مزایای مهاجرت
SIV ها بلافاصله گرین کارت دریافت می کنند.

دارندگان عفو مشروط SI/SQ زمانی گرین کارت دریافت می کنند که درخواست SIV آن ها تایید شود.

پناهندگان پس از 1 سال واجد شرایط دریافت گرین کارت خواهند بود.

پناهندگان و SIV ها واجد شرایط هستند برای ملحق شدن همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال خودشان در ایالات متحده تقاضا کنند. در مورد تجدید دیدار با خانواده پناهندگان بیشتر بدانید.

همه گروه ها پس از پنج سال واجد شرایط تابعیت هستند.
دارندگان عفو مشروط بشردوستانه واجد شرایط دریافت مزایای مهاجرتی اضافی نیستند مگر اینکه بتوانند وضعیت متفاوتی کسب کنند (مانند دریافت وضعیت پناهندگی که با مزایایی مثل مزایای پناهندگان و SIV ها همراه است).
آژانس های اسکان مجدد پناهندگان برای تامین نیازهای اولیه برای 30-90 روز اول کمک ارائه می کند.خدمات پذیرش و استقرار (R&P) این خدمات مسکن اولیه، غذا، جهت‌گیری فرهنگی و سایر نیازهای اولیه را شامل می شود.کمک به دارندگان عفو مشروط افغان (APA) – این برنامه برای دارندگان عفو مشروط تدوین شد تا خدمات بسیار مشابه با R&P دریافت کنند.
خدمات اجتماعی دفتر اسکان مجدد پناهندگان (ORR). این موارد کمک مداوم شغلی، مدیریت پرونده و سایر خدمات نظیر انگلیسی به عنوان زبان دوم (ESL) را شامل می شود.

این خدمات اغلب توسط دفاتر اسکان مجدد و همچنین سازمان های غیردولتی محلی ارائه می شود.
بلهبله
کمک های نقدی عمومی این کمک ها شامل کمک های نقدی پناهندگان با بودجه ORR (ORR funded Refugee Cash Assistance) و همچنین کمک موقت فدرال به خانواده های نیازمند (TANF) برای خانواده های دارای فرزند و برنامه درآمد حمایتی مکمل (Supplemental Security Income) برای افراد سالخورده، نابینا یا معلول می شود.بلهبله
خدمات درمانی و بیمه درمانی. این خدمات کمک های طبی پناهندگان با بودجه ORR و همچنین برنامه فدرال Medicaid را شامل می شوند.بله

پناهندگان و SIVs می توانند به کمک های طبی پناهندگان با بودجه فدرال و/یا برنامه های فدرال Medicaid دسترسی داشته باشند.

همچنین از طریق  Affordable Care Act marketplace. نیز می توانید یک طرح خریداری کنید.
بله

دارندگان عفو مشروط بشردوستانه در حال حاضر واجد شرایط استفاده از برنامه های مراقبت های بهداشتی با بودجه ORR نیستند.

دارندگان عفو مشروط همچنین می توانند از طریقAffordable Care Act marketplace به برنامه مراقبت های صحی دسترسی داشته باشند.
کمک ماهیانه غذایی از طریق SNAP (برنامه کمک غذایی مکمل)بلهبله
مساعدت به مراقبت از کودکان برای کمک به پرداخت هزینه مراقبت از کودک در زمان کار والدین.بلهبله
حمایت از کودکان خردسال شامل پیش دبستانی، ویزیت در خانه و کمک غذایی که از طریق این برنامه ها ارائه می شود: Head Start و Early Head Start؛ برنامه ویزیت در خانه مادران، نوزادان و خردسالان (the Maternal, Infant, and Early Childhood Home Visiting Program)؛ و برنامه تغذیه ای مکمل ویژه زنان، نوزادان و کودکان(Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children).بلهبله
خدمات نیروی کار تحت قانون نوآوری و فرصت نیروی کار (Workforce Innovation and Opportunity Act).

موارد خدمات کمک به ایجاد رزومه و پیدا کردن شغل و آموزش شغلی و سایر خدماتی مانند کلاس‌های سوادآموزی انگلیسی را شامل می شود.
بلهبله
برنامه های مسکن عمومی HUD و برنامه های مساعدت مسکن بخش 8 برای کمک به کاهش هزینه های مسکن. این برنامه ها ممکن است لیست انتظار طولانی داشته باشند و در هر مکانی متفاوت هستند.بلهبله

اطلاعات بیشتر در مورد خدمات اجتماعی و مزایای عمومی

پناهندگان، SIV ها و دارندگان عفو مشروط SQ/SI و عفو مشروط بشردوستانه

برای پناهندگان، SIV ها و دارندگان عفو مشروطی که درخواست SIV آن ها در حال بررسی است، خدمات اجتماعی بعد از ورود از طریق آژانس های اسکان مجدد محلی ارائه می شوند. این خدمات پذیرش و استقرار (R&P) شامل تأمین مسکن، غذا و سایر نیازهای اولیه طی 30-90 روز اول پس از ورود هستند. به علاوه، این آژانس ها خدمات و مزایای مستمری را ارائه می دهند که از سوی دفتر اسکان مجدد پناهندگان تامین مالی می شوند مانند کمک به کاریابی، مدیریت پرونده و ارتباط با خدمات مهمی نظیر کلاس های زبان انگلیسی و مراقبت های صحی.

آژانس های اسکان مجدد ممکن است برخی از خانواده ها را به اعضای داوطلب جامعه که حمایت بیشتری ارائه می کنند (که حامیان مالی مشترک نامیده می شوند) مرتبط کنند. انواع برنامه های بلند مدتی که در اختیار پناهندگان و SIV ها قرار دارند ممکن است بر اساس انواع بودجه و خدمات موجود، از اداره ای به اداره دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت باشد.

پناهندگان، و SIV ها، و دارندگان عفو مشروط ها هم ممکن است واجد شرایط دریافت کمک های نقدی و بیمه درمانی باشند. این برنامه ها مبتنی بر درآمد هستند. به عبارت دیگر، وقتی درآمد شما از یک کار به حد کافی برسد، ممکن است کمک ها کاهش پیدا کنند یا متوقف شود. پناهندگان و SIV هایی که با کودکان خود می آیند ممکن است واجد شرایط ثبت نام در برنامه های فدرال و ایالتی از جمله کمک موقت برای خانواده های نیازمند (TANF) به منظور دریافت کمک های نقدی و Medicaid برای بیمه صحت باشند. کمک های نقدی ارائه شده توسط این برنامه ها معمولاً کمتر از 500 دلار در ماه به ازای یک خانواده سه نفره است، اما مبلغ آن در هر ایالت متفاوت است.

پناهندگان بزرگسال و SIV هایی که فرزند ندارند ممکن است واجد شرایط دریافت کمک حداکثر 8 ماهه از طریق برنامه های نقدی و طبی مخصوص پناهندگان باشند.

افراد مسن و اشخاصی که به دلیل ناتوانی نمی توانند کار کنند ممکن است واجد شرایط دریافت کمک نقدی از طریق برنامه درآمد تامینی مکمل (SSI) باشند.

مهم است بدانید اسکان مجدد افغان ها یک عملیات تخلیه کلان است. ممکن است در هر مکان خدمات و مزایای متفاوتی به افغان ها ارائه شود. ممکن است این خدمات با خدماتی که اشخاص اسکان یافته در سال های قبل دریافت کردند متفاوت باشد.

برنامه های ویزا برای افغانهای تازه وارد

بی جاشدگان افغان از طریق گزینه های مختلف مهاجرت وارد کشور می شوند. به بیشتر افغان هایی که در حال حاضر وارد کشور می شوند عفو مشروط بشردوستانه که وضعیتی موقتی است اعطا می شود. ممکن است در آینده تغییراتی در سیاست ها ایجاد شود که دارندگان عفو مشروط افغان بتوانند وضعیت خود را تغییر دهند. در ادامه با وضعیت های مختلف بیشتر آشنا شوید.

ویزای ویژه مهاجرت (SIV)

برنامه ویزای SIV در اختیار آن دسته از اتباع افغان است که توسط دولت آمریکا یا یک پیمانکار با بودجه مستقیم دولت ایالات متحده یا ISAF در افغانستان به مدت حداقل یک سال استخدام بوده اند.

هدف از این برنامه ایجاد امکان درخواست اسکان مجدد مستقیم از ایالات متحده برای افراد واجد شرایط و اعضای درجه یک خانواده آن ها است. این افراد مجبور نیستند منتظر معرفی UNHCR بمانند.

پس از تأیید پرونده های آن ها، SIV ها خدمات اسکان مجدد را از یک دفتر اسکان مجدد محلی دریافت می کنند.

بیشتر بدانید:

پناهندگان تحت پوشش برنامه اولویت 2 (P2)

افغان ها ممکن است به عنوان پناهندگان مشمول برنامه اولویت P2 وارد کشور شوند. تخصیص وضعیت P2 به معنی آن است که این گروه «اهمیت ویژه» برای دولت آمریکا دارند.

P2 شامل اتباع افغان زیر است:

  • افرادی که در افغانستان برای یک برنامه مبتنی بر بودجه دولت آمریکا، یک سازمان رسانه ای مستقر در آمریکا یا یک سازمان غیرانتفاعی کار می کرده اند.
  • اشخاصی که واجد شرایط برنامه SIV هستند اما شرط حداقل یک سال خدمت برای SIV را برآورده نمی کنند.

وضعیت P2 کارکنان پیمانکاران فرعی تأیید نمی شوند. در برنامه P2 معرفی خود قابل قبول نیست. شما باید توسط عالی ترین شهروند آمریکایی سازمان خود معرفی شوید.

پس از تأیید پرونده، پناهندگان تحت پوشش برنامه P2 خدمات اسکان مجدد را از یک دفتر اسکان مجدد محلی در آمریکا دریافت خواهند کرد.

بیشتر بدانید:

دارندگان عفو مشروط SI/SQ

درخواست های ویزا ویژه مهاجرتی (SIV) این افراد در دست بررسی هستند.

بیشتر بدانید:

آزادی مشروط بشردوستانه

آزادی مشروط بشردوستانه نوعی وضعیت موقت است که به دارنده آزادی مشروط اجازه می دهد برای مدت زمان مشخصی در ایالات متحده حضور داشته باشد و همزمان برای یافتن ره حل طولانی مدت اقدام کند.

بیشتر افغان های تازه وارد از این وضعیت برخوردار خواهند بود. بیشتر افراد دارای آزادی مشروط بشردوستانه به احتمال زیاد در ایالات متحده پناهجو خواهند بود. طبق قوانین فعلی، اشخاص دارای آزادی مشروط می توانند برای کسب مجوز کار اقدام کنند اما تا زمانی که وضعیت دیگری به آن ها اعطا نشود واجد شرایط دریافت سایر مزایای مهاجرتی نخواهند بود.

مزایای در دسترس دارندگان عفو مشروط در بالا ذکر شده است.

بیشتر بدانید:

پناهجویی

بیشتر افرادی که با وضعیت بشردوستانه وارد می شوند احتمالا در نهایت برای دریافت پناهندگی اقدام می کنند. امکان درخواست پناهندگی از داخل ایالات متحده یا یکی از ورودی های آمریکا وجود دارد. فردی که با تعریف پناهنده مطابقت داشته باشد می تواند در داخل آمریکا درخواست پناهندگی کند. با نحوه درخواست پناهندگی بیشتر آشنا شوید.

در صورتی که پناهجویی شما تایید شود از همان مزایا پناهندگان و SIV ها بهره مند خواهید شد.

می توانید از یک ارائه دهنده خدمات حقوقی مهاجرت برای دریافت کمک در خصوص انتخاب های خود کمک بگیرید. نمایندگان و وکلای معتبر را می توانید درImmigrationLawHelp.com یا یک سازمان غیرانتفاعی معتبر در دایرکتوری حقوقی CLINIC پیدا کنید.

اطلاع رسانی تنها هدف این صفحه است. USAHello مشاوره حقوقی ارائه نمی دهد و هیچ یک از مطالب ما نباید به عنوان توصیه حقوقی در نظر گرفته شود. اگر به دنبال وکیل یا کمک حقوقی رایگان یا ارزان هستید، ما می توانیم در پیدا کردن خدمات حقوقی رایگان و ارزان قیمت به شما کمک کنیم.


اطلاعات موجود در این صفحه از منابع فراهم شده از طرف برنامه های کمک به پناهندگان مهاجر (IRAP)، مرکز ملی حقوق مهاجرت (National Immigration Law Center) ، موسسه سیاست مهاجرت (MPI) ، شورای پناهندگان ایالات متحده آمریکا (RCUSA) و سوئیچ برد تی ای (Switchboard TA) به دست آمده است. این اطلاعات با هدف راهنمایی ارائه شده است و مکررا به روز رسانی می شود.