Asylum seekers information – updated January 2019

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

پناهجویان – اخبار جدید ماه نوامبر 2018

Here is updated information for asylum seekers coming to the United States.

در اینجا اخبار جدید برای پناهجویانی که به آمریکا می آیند ارائه گردیده است.

July 16, 2019 update:

19 نوامبر 2018: یک تن از قاضی های ایالات متحده آمریکا فرمان رئیس جمهوری را تا تاریخ 19 دسامبر تعلیق نمود.

این قاضی می گوید که فرمان رئیس جمهوری بر خلاف قوانین ایالات متحده آمریکا می باشد. قانون آمریکا می گوید افرادی که در خاک این کشور باشند واجد شرایط درخواستی برای پناهندگی می باشند. این قانون ذکر نکرده است که افراد باید از طریق مرز قانونی وارد شده باشند. به تاریخ 19 نوامبر، این قاضی گفت که ایالات متحده آمریکا باید قانون را مراعات کند.

این حکم جدید قاضی چه معنایی می دهد؟

Today there is a new rule for asylum seekers coming to the USA. The Department of Homeland Security and the Department of Justice say that asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled to first. They can only ask for asylum at the US border if they were refused asylum in another country along the way.

حکمی که در 19 نوامبر داده شد این معنا را می دهد که ایالات متحده آمریکا باید تقاضای پناهندگی افرادی را که از طریق مرز قانونی وارد آمریکا نگردیده اند را طی مراحل نماید. این حکم می گوید که این افراد باید اجازه درخواست پناهندگی داشته باشند. اما این حکم این معنی را نمی دهد که به این افراد پناهندگی داده خواهد شد. گرفتن پناهندگی در ایالات متحده آمریکا بسیار دشوار می باشد.

This new rule applies to children as well as adults. It does not apply if you can prove that you were denied asylum in Guatemala or Mexico, or if you can prove you are a victim of human trafficking.

مرکز آنلاین مهاجرین از حقوق پناهندگان برای درخواست مصونیت در ایالات متحده آمریکا حمایت می نماید.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

8 نوامبر 2018

July 2, 2019, update:

رئیس جمهور ترامپ فرمانی را امضا نموده است تا درخواست پناهندگی در مرز جنوبی ایالات متحده آمریکا را محدود نماید. این فرمان جدید میگوید که پناهندگان باید از طریق مرز قانونی وارد آمریکا شوند.

A US judge said that the April 2019 order by the Attorney General is unlawful. The judge says asylum seekers should not be held indefinitely.

این فرمان از نیمه شب جمعه 9 نوامبر به اجرا گذاشته خواهد شد و به مدت 90 روز ادامه می یابد. این فرمان شامل اطفالی که بدون یک بزرگسال باشند نخواهد شد.

The Attorney General’s order was due to start in July. The order says that some asylum seekers who have shown “credible fear” will have to stay in detention until their asylum hearing. (There are almost 900,000 cases waiting for immigration hearings, and it can take up to 3 years for an asylum case to be decided.) But the judge said the order is against US law. She said that migrants have the right to due process.

این فرمان برای پناهندگان در مرز جنوبی چه مفهومی دارد؟

What does this mean for asylum seekers?

این فرمان به این معنا است که کسانی که از هر راهی به غیر از مرزهای قانونی وارد ایالات متحده آمریکا شوند واجد شرایط درخواست پناهدگی نمی باشند. این افراد امکان دارد مورد حمایت های خاصی در صورت داشتن دلایل موجه از قبیل ترس (ترس معقول) قرار بگیرند (کمتر از یک نفر از چهار نفر شامل خواهند شد) . اما اکثر این افراد به کشور خود دیپورت می گردند.

Due process means asylum seekers have the right to have an immigration court decide if they should be held or released on bail. This is called a bond hearing. The judge says asylum seekers must be given a bond hearing.

 • معلومات بیشتر در مورد ترس قابل موجه (ترس معقول ) و ترس معتبر (ترس معتبر)

The US government does not want asylum seekers to be released while they wait. So the Department of Justice will appeal the judge’s decision.

این فرمان برای افرادیکه در ایالات متحده هستند و میخواهند پناهنده شوند چه مفهومی دارد؟

این فرمان شامل افرادیکه که در ایالات متحده آمریکا هستند و یا قبل از نیمه شب 9 نوامبر وارد آمریکا شدند نمی شود.

June 2019 update:

آیا این فرمان مجددا تغییر خواهد کرد؟

The US and Mexican governments said they are expanding the Migrant Protection Protocols (“Remain in Mexico” policy).

قوانین ایالات متحده آمریکا می گوید مهاجران در صورتیکه در خاک آمریکا باشند صرف نظر از اینکه چطور و از چه راهی وارد آمریکا شده اند می توانند درخواست پناهندگی نمایند. بنابراین گروه های مدافع حقوق مدنی با این فرمان مبارزه می کنند.

People seeking asylum in the USA are being returned to Mexico as they wait for their cases to be processed in US immigration courts. The protocols are being used in San Diego and Calexico in California and in El Paso, Texas. The US government said it will use the protocols at more ports of entry on the US-Mexican border. The Mexican government said it will provide asylum seekers waiting in Mexico with health care, work permits, and education.

ماه جون 2018

Civil rights groups say the protocols are dangerous and wrong. They say policy makes it hard for asylum seekers to get the legal help they need. They are appealing against the new rules in the US courts.

یک تغییر در قوانین برای پناهندگانی که به ایالات متحده آمریکا می آیند صورت گرفته است. در تاریخ 11 جون 2018 ،‌ آقای جف سشنز دادستان ایالات متحده آمریکا‌ گفت که افرادیکه کشور خود را بخاطر خشونت های خانوادگی یا خشونت های گروه های جنایتکار ترک می کنند بطور عموم اجازه درخواست پناهندگی در آمریکا را ندارند.

این برای پناهندگان چه مفهومی دارد؟

April 17, 2019, update:

این تغییر مخصوصا شامل پناهندگانی که از طریق مرزهای بین مکزیکو و آمریکا وارد می شوند می گردد. شما احتمالا از کشوری آمده اید که خشونت های گروه های جنایتکار زندگی را خطرناک ساخته اند. و شما شاید خانمی باشید که مجبور به ترک خانه پر از خشونت برای حفظ امنیت خود و فرزندان خود شده باشید. این قوانین جدید می گوید که شما به خاطر این دلایل نمی توانید درخواست پناهندگی نمایید.

The US Attorney General says that some asylum seekers may not apply for release while they wait for their asylum hearing.

همین اکنون هم گرفتن پناهندگی در ایالات متحده آمریکا بسیار دشوار می باشد. اکثر درخواست کنندگان پناهندگی قبول نمی شوند. قانون می گوید در صورتی که ترس آزار و اذیت بخاطر دلایل زیر داشته باشید امکان درخواست پناهندگی خواهید داشت:

This order does not start until July 2019. The new order may apply to people who have made a successful credible fear claim. The Attorney General said that, after establishing a “credible fear of persecution or torture,” these asylum seekers will be ineligible for release on bond. Read the Attorney General’s order.

 • نژاد
 • مذهب
 • ملیت
 • عضویت در یک گروه خاص اجتماعی
 • نظریات سیاسی

What does this mean for asylum seekers?

حتی اگر شما به خاطر یکی از این دلایل می آیید ،‌برای شما دشوار خواهد بود تا این قضیه را به مسئولین مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا (یخ) ثابت نمایید.

After July 2019, if you have passed a credible fear interview and have been approved for removal, you may have to remain in detention while you wait for your case to be heard. This new order does not apply to unaccompanied children or families with children.

 • برای معلومات بیشتر در مورد قوانین درخواست پناهندگی به این سایت دولتی مراجعه نمایید.
 • چطور برای پناهندگی درخواست نمایید- معلومات مرکز آنلاین مهاجرین
 • پروسه جدید برای پناهندگان در ایالات متحده آمریکا

We will let you know if there is more news about this order.

برای من چه اتفاقی می افتد اگر به مرز رسیده و بخاطر یکی از این دلایل درخواست پناهندگی داشته باشم؟

January 25, 2019 updates:

تمام پناه جویانی که می خواهند درخواست پناهندگی نمایند باید بدانند که امکان نگهداری آنها توسط دولت آمریکا در بازداشتگاه ها برای هفته ها وجود دارد. بعضی افراد وقتیکه در مرز رسیده اند از اطفال خود جدا شده اند. از تاریخ 20 جون اجازه این کار داده نشده است. گروه هایی در آمریکا در حال کار هستند تا به والدین کمک نمایند تا اطفال خود را پیدا نمایند. اما اگر توسط دولت آمریکا دستگیر شده اید امکان کمک به شما و اطفال شما کم می باشد.

Update 1

چه کار باید انجام دهم؟

The Department of Homeland Security has started its “Migrant Protection Protocols” at the US-Mexican border.

شما باید درخواست یک وکیل نمایید. در ایالات متحده آمریکا شما حق دارید وکیل داشته باشید اما باید خود شما درخواست وکیل نمایید. شما باید بگوییدِ‌ : من می خواهم با یک وکیل صحبت نمایم. از هر شخصی که شما با او صحبت می کنید درخواست وکیل نمایید و این کار را ادامه دهید تا به شما وکیل داده شود.

People seeking asylum at the San Ysidro border crossing may be returned to Mexico and have to wait there until their application is processed. The US government says the Mexican government will protect people while they wait. The new policy does not apply to unaccompanied minors (children under 18 years old who are not with adults) or to Mexican nationals.

در صورتیکه مصاحبه خود را سپری نمایم چه می شود؟ آیا باز هم بازداشت خواهم بود؟

What does this mean for asylum seekers?

اگر شما مصاحبه پناهندگی خود را (بنام مصاحبه ترس معتبر credible fear یاد می شود) سپری نموده باشید برای آماده کردن پرونده پناهندگی خود به دادگاه فرستاده می شوید. این مرحله می تواند بسیار وقت گیر باشد. در طول این مدت که شما منتظر هستید باید از بازداشتگاه رها شده باشید.

This means the US government will return asylum seekers to Mexico while they wait for a hearing (going to the court to see the judge). Asylum seekers will be allowed to come into the USA for their hearings. The first hearing should be within 45 days, and then there may be more hearings. The government says they should get a decision within one year. Read the Migrant Protection Protocols statement from the Department of Homeland Security.

با وجود این،‌بعضی از بازداشتگاه ها پناهجویان را حتی بعد از سپری نمودن مصاحبه در آنجا نگهداری می کنند. در تاریخ 2 جولای ،‌یک قاضی فدرالی گفت که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (یخ) نباید پناهجویان را بعد از سپری نمودن مصاحبه در صورت نداشتن دلیل موجه در آنجا نگه دارند. اگر شما بعد از سپری نمودن مصاحبه خود در آنجا نگهداری می شوید،‌ درخواست صحبت با یک وکیل را نمایید.

There are about 800,000 asylum applications waiting to be processed. This means a wait of several years for people at the bottom of the list. People waiting in Mexico will not go to the bottom of the list. But it will be harder for them to find a US lawyer to help them.

آیا از طفل خود جدا شده اید؟

Even after a long wait, most asylum applications are turned down. Very few people are granted asylum.

در بعضی از پرونده های پناهجویان اطفال از والدین خود جدا شده اند.

Update 2

اگر شما در هنگام درخواست پناهندگی از والدین و یا اطفال خود جدا شده اید به شماره تلفن گزارش دهی اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا(یخ) که 1-888-351-4024 می باشد تماس بگیرید. کارمندان اسپانیایی زبان نیز موجود می باشند و این خدمات رایگان می باشد. زمان تماس به این شماره روزهای دوشنبه الی جمعه از ساعت 8 صبح الی 8 شب می باشد. اگر شما از ساختمان های داخل (یخ) تماس می گیرید از شماره رایگان # 9116 استفاده نمایید.

The number of people allowed to apply for asylum at the US-Mexican border every day is limited.

اداره (یخ) با اداره اسکان مجدد مهاجرین (ORR) کار می نماید تا موقعیت اطفال را شناسایی و به والدین برگردانند. اگر فکر می کنید اطفال شما نزد دولت آمریکا می باشد می توانید به شماره 1-800-203-7001 اداره اسکان مجدد مهاجرین تماس بگیرید. اگر شما از ساختمان های داخل (یخ) تماس می گیرید از شماره رایگان # 699 استفاده نمایید. این شماره 24 ساعته بوده و 7 روز هفته به زبان های انگلیسی و اسپانیایی فعال می باشد.

Reports from Mexico say US government officials told Mexican officials that they will only accept 20 asylum applications per day at the San Ysidro port of entry. The applications will be taken, and then the asylum seekers will go back to Mexico to wait.

شما (دوست ،‌ فامیل و یا وکیل شما) می توانند از طریق ایمیل های زیر به ادارات (یخ) و (ORR) تماس بگیرند:

This process is known as “metering.” It means only a set number of people waiting at the border are allowed to apply every day. Metering is used at other ports of entry, too. Learn more about the process from a recent report.

ایمیل ICE: Parental.Interests@ice.dhs.gov

December 21, 2018 update:

ایمیل ORR: information@ORRNCC.com

asylum updates - Supreme court sealThe Supreme Court of the United States rejected the presidential order to ban asylum seekers who do not come through a port of entry.

Find help near you

Use FindHello to search for services and resources in your city.

شروع جستجوی خود را

The Supreme Court’s decision means the presidential order is not allowed. It means the United States must process asylum claims from people even if they did not come through official border crossings.

December 20, 2018 update:

The Department of Homeland Security says it will return asylum seekers to Mexico while they wait for a hearing on their request.

On December 20, 2018, Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen said asylum seekers “will wait for an immigration court decision while they are in Mexico.” The announcement says it applies to “individuals arriving in or entering the United States from Mexico—illegally or without proper documentation.”

What does this mean for asylum seekers?

After you claim asylum, the law says you must be given a “credible fear” interview. The interview is the first step in a request for asylum. If you pass your credible fear interview, you can apply for asylum. The new rule says that then asylum seekers will be “processed by DHS and given a ‘Notice to Appear’ for their immigration court hearing.” Because of the new rule, you will be sent to Mexico instead of waiting in the USA.

The announcement also says people waiting in Mexico will have access to immigration attorneys and to the USA for their court hearings. But only a small number of asylum seekers will receive asylum at their hearings. The rest will be deported. Read the full announcement from the Department of Homeland Security.

December 19, 2018 – two updates:

Update 1

A US judge has blocked the asylum rule change made in June.

On June 11, 2018, former US Attorney General Jeff Sessions said that people fleeing domestic violence or gang violence in their home countries will not generally be allowed to claim asylum in America. But on December 19, Judge Emmet Sullivan said the new rule was unlawful. He said these migrants are still allowed to request asylum.

What does the judge’s decision mean for migrants?

It means that you have a right to request asylum in the USA for reasons of gang violence and domestic violence. You have a right to be heard before you are deported. But the decision does not mean your request will be granted. Very few people are granted asylum.

Update 2

The US District Judge in California has continued the block on the presidential order made in November.

In November, President Trump signed a new rule saying only asylum seekers who go to a US port of entry can request asylum. On November 19, Judge Jon Tigar stopped the new rule, saying it was against US law. Now the judge has made an injunction that continues his ban against the rule.

What does the judge’s injunction mean for asylum seekers?

The injunction means the judge’s ban on the new rule will continue. It means the United States must process asylum claims from people even if they did not come through a port of entry. But this ruling does not mean that asylum will be granted. It is still very difficult to get asylum in the USA.

USAHello supports the rights of asylum seekers to ask for protection in the United States.

November 19, 2018 update: A US District Judge has blocked the presidential order until December 19.

The judge says the presidential order goes against the United States’ law. US law says people on American soil are eligible to apply for asylum. It does not say they have to come through a port of entry. On November 19, the judge said the United States must follow the law.

What does this new ruling mean?

The ruling on November 19 means the United States must process asylum claims from people who did not come through a port of entry. The ruling says these people must be allowed to apply. But this ruling does not mean that asylum will be granted. It is still very difficult to get asylum in the USA.

November 8, 2018

President Trump has signed an order to limit asylum seekers on the southern border of the United States. The new rule says that asylum seekers must go to a US port of entry.

The rule will start at midnight on Friday, November 9. It lasts for 90 days. The new rule does not apply to children without an adult.

What does this mean for asylum seekers on the southern border?

This change means that if people enter the United States anywhere except at a port of entry, they are not eligible to ask for asylum. They may get special protection because of “reasonable fear” (fewer than one in four people get this). But most people will be deported. Read more about reasonable fear and credible fear.

What does the new rule mean for people who are already in the US seeking asylum?

The new rule does not affect people already inside the United States or people who arrive on November 9 before midnight.

Will this rule change again?

The laws of the United States say that migrants can claim asylum when they are on American soil, however and wherever they entered. So civil rights groups are fighting against the new rule.

ICE logo update for asylum seekers

June 2018

There has been a change to rules for asylum seekers coming to the United States. On June 11, 2018, US Attorney General Jeff Sessions said that people fleeing domestic violence or gang violence in their home countries will not generally be allowed to claim asylum in America.

What does this mean for asylum seekers?

This change mostly affects asylum seekers if you are coming to the border between Mexico and the United States. You have probably come from a country where gang violence is making life dangerous. Or you may be a woman leaving a violent home to keep yourself and your children safe. The new rules say you cannot get asylum due to those reasons.

It is already very difficult to get asylum status in America. Most asylum seekers are not accepted. The law says you may seek asylum if you have fear of persecution because of:

• race

• religion
• nationality
• membership in a particular social group
• political opinion

Even if you coming for one of these reasons, it can be difficult to prove to U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Read this government page to learn more about rules for seeking asylum.

What will happen to me if I arrive on the border seeking asylum for one of these reasons?

All asylum seekers who are seeking asylum should understand that they may be held by the US government (forced to stay in a detention center) for many weeks. Some people have been separated from their children when they arrive on the border. Since June 20, this is not allowed. There are groups working in the US to help parents find their children. But there is very little anyone can do to help you or your children if you are already being held by the US government.

What should I do?

You need to ask for a lawyer. In the United States, you have the right to a lawyer, but you MUST ask for a lawyer. You need to say, “I want to speak to a lawyer now.” Keep asking every person you talk to for a lawyer until you are given access to a lawyer.

What if I pass my interview? Will I still be detained?

If you have passed your asylum interview (called a “credible fear” interview) you will get a hearing in front of a judge to make your case for asylum. It can take a very long time to get a hearing. You should be released from detention while you wait.

However, some detention centers are holding asylum seekers even after they pass their interview. On July 2, a federal judge said ICE must not hold asylum seekers after their interview without a good reason. If you are being held after you have passed your interview, ask to speak to a lawyer.

Have you been separated from your child?

In some cases, children of asylum seekers have been separated from their parents.

If you have been separated from your parent or child while seeking asylum, call the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) detention reporting information line at 1-888-351-4024. There are Spanish-speaking operators available and it is a free service. Hours are Monday to Friday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (Eastern Time). If you are calling from inside an ICE detention facility, use speed dial 9116# on the free call platform.

ICE works with the Office of Refugee Resettlement (ORR) to locate children. You can also call the ORR Parent Hotline at 1-800-203-7001 if you believe the US government has your child. If you are calling from an ICE detention facility, use speed dial 699# on the free call platform. Available 24 hours a day, 7 days a week, in Spanish or English.

You (or your friends, family or lawyer) can also contact ICE or ORR by email:

 • Email ICE at Parental.Interests@ice.dhs.gov
 • Email ORR at information@ORRNCC.com

Learn more

 

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!