לתמוך האינטגרציה המוצלחת של פליטים ומהגרים ולחזק בעתיד המשותף שלנו.