ספר לילדים

הספר בארה ב

Learn about school in the USA. Public school is free in America for all children starting at age 5. Most children finish public school at age 18. קרא עוד

Enroll your child

Learn how to start your child in school. קודם הגעתכם בארה ב, you need to start your child in school. קרא עוד

Help your child

You can help your child in school. Even if you do not speak English, you can help your child be successful at school. קרא עוד