Txhawb lub kev vam meej kev koom ua ke ntawm cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb thiab ntxiv dag zog peb cov neej yav tom ntej.