Los ntawm tam sim no txog rau thaum xaus ntawm lub xyoo, peb nyob nraum muab peb tshiab “Zoo siab txais tos” lub tsho mus rau txhua txhua supporter uas pub $50 los yog ntau tshaj.

Models wearing welcome shirts

 

Txhawb lub kev vam meej kev koom ua ke ntawm cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb thiab ntxiv dag zog peb cov neej yav tom ntej.