GED ®

English kujTsis English

GED® test

A GED® certificate is a general education diploma. Nws yog ib tug txheej ntawm kev ntsuam xyuas uas qhia tias koj muaj high school-level paub. Having a GED® credential can help you get a job. nyeem ntxiv

neeg ua hauj lwm kuaj

TASC stands rau Test Soj ntsuam Secondary Tiav. The TASC test is similar to the GED® test. Tau txais ib tug TASC ntawv pov thawj tom qab dhau lub xeem qhia tau hais tias koj muaj tsev kawm ntawv theem kev paub. nyeem ntxiv

HiSET xeem

Ib tug HiSET yog ib tug ntawm peb cov kev ntsuam xyuas nyob rau hauv lub teb chaws USA uas qhia tias koj muaj high-theem tsev kawm ntawv paub yog tias koj tsis tau ua kom tiav high school. It is similar to the GED® credential but offered in different states. nyeem ntxiv

Los ntawm cov Community

A teacher's perspective on how to succeed in schoolsTus kws qhia ntawv foundations nyob rau hauv yuav ua li cas kawm tau ntawv zoo nyob rau hauv cov tsev kawm ntawvUa zoo nyob rau hauv tsev kawm ntawv txhais tau tias tej yam txawv nyob rau hauv txhua lub teb chaws. Ib tug xib fwb los ntawm Iraq txoj nws xav txog yuav ua li cas kawm tau ntawv zoo nyob rau hauv tsev kawm ntawv.
Kuv npau suav yog mus yuav ib tug xib fwbNyob rau hauv tej lub teb chaws, it is difficult for women to get a college education. A newcomer talks about pursuing her dream of being a teacher in the USA
American Kawm Los ntawm Refugee Student LensTEB CHAWS USA tsev kawm ntawv los ntawm ib tug neeg tawg rog tub ntxhais kawm ntawv lensTxoj kev sib tw cov neeg tawg rog nyob hauv Teb Chaws Asmeskas kev kawm ntawv system. Feem ntau cov neeg tawg rog tsiv mus nyob rau America tsuas vim hais tias lawv tsis muaj tej neej yav tom ntej nyob rau hauv lub neeg tawg rog camp.