Npaj rau pej xeem

English kujTsis English

Thov ua pej xeem

Kawm los nruab rau pej xeem. Kawm kom paub txog cov uas yuav tsum tau los ua ib tug pej xeem. nyeem ntxiv

Dawb pej xeem hauv chav kawm ntawv

Zwm npe rau peb dawb Citizenship prep chav kawm ntawv. Dhau koj civics xeem. nyeem ntxiv

Citizenship kev sib tham lus nug

Koj yuav tau nug ntau yam lus nug nyob rau hauv koj Citizenship kev sib tham. nyeem ntxiv

Npaj rau koj sib tham

Kawm dab tsi yuav tshwm sim thaum lub sij hawm koj naturalization kev sib tham. nyeem ntxiv

Los ntawm cov Community

Thawj lub sij hawm xaiv tsa: ib tug thoj nam tawg rog votes rau thawj lub sij hawmThawj lub sij hawm xaiv tsa: A refugee votes for the first timeBecoming a first-time voter in the USA can be a wonderful experience. USAHello interviews a first-time voter about how she feels
Register to vote: A guide for refugees and immigrantsVoting is an important part of being a citizen in the USA. Read information about who can vote and how you can register to vote.
Ua ib tug American CitizenUa ib tug American pej xeemBecoming a USA citizen is exciting for newcomers. You get more rights and privileges. But it may be hard to say goodbye to the citizenship of your home