How you can take action and get involved

Volontè

Nou volontè yo pwèske travay kontwole. Volontè yo jwe yon gwo wòl nan konstriksyon nou kontan, ede tradwi resous nou, and spreading the word about USAHello. Aprann kijan pou pòte w volontè.

Bay

You can take action to make a difference in the life of a refugee by helping provide one of the most important things for successful integration: aksè nan enfòmasyon bon. Fè yon don koulye a.

Achte yon chemiz Byenveni

Pote yon mesaj dekwa lè ou soti nan kominote w lan! Achte yon chemiz nou. Chemiz yo voye yon mesaj, dirèkteman pou refigye yo ak imigran: “Byenvini. Sa se lakay ou, tou.” Chemiz yo ki disponib nan lang uit. Achte yon chemiz koulye a – lajan ki sipòte nou travay.

Spread the word about USAHello

Take action to share our free website with organizations and individuals in your community who might not know about our website. Ou ka mande pou materyèl asistans pou distribye nan kominote lokal ou a pou asire ke refijye yo ak imigran ki konnen osijè therefugeecenter.org. Mande materyèl pou kounye a.

How you can take action to welcome refugees, immigrants and other newcomers

Learn how to welcome newcomers in the USA

Ywit konsèy pou ede w akeyi refijye yo. Ou kapab pòte w volontè dirèkteman ak refijye yo ak imigran nan kominote w lan, ou ka toujou pou defann epi sipòte refijye yo san travay sèvis dirèk oswa.

Pran klas gratis nou

Aprann kijan pou interagir ak refijye yo ak imigran yo nan yon manyè culturel pyès.

Refijye jou mondyal

Lire istwa yo nan chak jou Ameriken yo sou Poukisa refijye yo ak imigran ki fè lavi yo pi byen. Lire istwa refijye jou mondyal nou kounye a.

Lire blog nou

Read about inspirational refugees and immigrants. Learn and share tips on how to have more successful integration experiences. Lire blog nou kounye a.

aprann plis

Volontè demonstrasyon pou montre

Fè yon diferans nan lavi yon nouveaux

Volunteer with USAHello
Demonstrasyon pou montre Byenveni refijye yo

Akeyi refijye yo pou kominote w

Antrènman volontè

Sipòte pwogram ki ede refijye yo

Sou katòzyèm avinèsè donasyon pou USAHello, nou sipòte teknoloji ak edikasyon ki ede refijye yo reyisi nan Etazini.

Ay jodi a

Bezwen èd? Kontakte nou

Fanm nan telefòn demonstrasyon pou montre

Pa telefòn

(503) 468-5474