Ki jan ou ka pran aksyon epi patisipe

Volontè

Nou volontè yo pwèske travay kontwole. Volontè yo jwe yon gwo wòl nan konstriksyon nou kontan, ede tradwi resous nou, epi li te gaye pawol la sou USAHello. Aprann kijan pou pòte w volontè.

Bay

Ou ka pran aksyon pou fe yon diferans nan lavi yon refijye pa ede bay youn nan bagay ki pi enpotan pou entegrasyon sikse: aksè nan enfòmasyon bon. Fè yon don koulye a.

Achte yon chemiz Byenveni

Pote yon mesaj dekwa lè ou soti nan kominote w lan! Achte yon chemiz nou. Chemiz yo voye yon mesaj, dirèkteman pou refigye yo ak imigran: “Byenvini. Sa se lakay ou, tou.” Chemiz yo ki disponib nan lang uit. Achte yon chemiz koulye a – lajan ki sipòte nou travay.

Gaye pawol la sou USAHello

Pran aksyon pou pataje sit entenet gratis nou an ak Oganizasyon ak moun ki nan kominote ou ki pa ta ka konnen sou sit entenet nou an. Ou kapab mande materyel kontak pou distribiye nan kominote lokal ou pou asire refijye ak imigran konnen sou usahello.org. Mande materyèl pou kounye a.

Kijan ou ka pran aksyon pou akeyi refijye yo, imigran ak lot Newcomers

Aprann kijan pou akeyi Newcomers nan USA a

Ywit konsèy pou ede w akeyi refijye yo. Ou kapab pòte w volontè dirèkteman ak refijye yo ak imigran nan kominote w lan, ou ka toujou pou defann epi sipòte refijye yo san travay sèvis dirèk oswa.

Pran klas gratis nou

Aprann kijan pou interagir ak refijye yo ak imigran yo nan yon manyè culturel pyès.

Refijye jou mondyal

Lire istwa yo nan chak jou Ameriken yo sou Poukisa refijye yo ak imigran ki fè lavi yo pi byen. Lire istwa refijye jou mondyal nou kounye a.

Lire blog nou

Li sou enspirasyon refije ak imigran. Aprann epi pataje Konsey sou fason pou gen plis eksperyans entegrasyon sikse. Lire blog nou kounye a.

aprann plis

Volontè demonstrasyon pou montre

Fè yon diferans nan lavi yon nouveaux

Volonte ak USAHello
Demonstrasyon pou montre Byenveni refijye yo

Akeyi refijye yo pou kominote w

Antrènman volontè

Ede refijye ak imigran nan USA a

Sou katòzyèm avinèsè donasyon pou USAHello, ou sipote teknoloji a ak edikasyon ki ede Newcomers reyisi nan USA a.

Ay jodi a

Bezwen èd? Kontakte nou

Fanm nan telefòn demonstrasyon pou montre

Pa telefòn

(503) 468-5474