Ki jan ou ka patisipe

Volontè

Nou volontè yo pwèske travay kontwole. Volontè yo jwe yon gwo wòl nan konstriksyon nou kontan, ede tradwi resous nou, and spreading the word about USAHello. Aprann kijan pou pòte w volontè.

Bay

Ou kapab fè yon diferans nan lavi yon refijye pou ede bay yonn nan bagay ki pi enpòtan pou siksè entegrasyon: aksè nan enfòmasyon bon. Fè yon don koulye a.

Achte yon chemiz Byenveni

Pote yon mesaj dekwa lè ou soti nan kominote w lan! Achte yon chemiz nou. Chemiz yo voye yon mesaj, dirèkteman pou refigye yo ak imigran: “Byenvini. Sa se lakay ou, tou.” Chemiz yo ki disponib nan lang uit. Achte yon chemiz koulye a – lajan ki sipòte nou travay.

Spread the word about USAHello

Pataje nou lib sit entènèt ak òganizasyon yo e endividi nan kominote w lan ki te ka pa konnen sou sit Entènèt nou. Ou ka mande pou materyèl asistans pou distribye nan kominote lokal ou a pou asire ke refijye yo ak imigran ki konnen osijè therefugeecenter.org. Mande materyèl pou kounye a.

Ki jan ou kapab akeyi refijye yo, immigrants and other newcomers

Learn how to welcome newcomers in the USA

Ywit konsèy pou ede w akeyi refijye yo. Ou kapab pòte w volontè dirèkteman ak refijye yo ak imigran nan kominote w lan, ou ka toujou pou defann epi sipòte refijye yo san travay sèvis dirèk oswa.

Pran klas gratis nou

Aprann kijan pou interagir ak refijye yo ak imigran yo nan yon manyè culturel pyès.

Sal ki trè koni

Refigye yo ak imigran ki fè kominote nou yo pi bon. Lecture de refijye yo ak imigran kominote lidè yo nan peyi nou.

Refijye jou mondyal

Lire istwa yo nan chak jou Ameriken yo sou Poukisa refijye yo ak imigran ki fè lavi yo pi byen. Lire istwa refijye jou mondyal nou kounye a.

Lire blog nou

Pa pran chanjman enpòtan pou politik imigrasyon. Aprann kapasite ak apèsi enpotan pou akeyi yo ak sipò pou refigye yo ak imigran. Aprann sou inovatè nouvo sa kap pase nan jaden fòse déplacement. Lire blog nou kounye a.

Lyen ki

Refijye yo t' ap moutre yo ak imigran

Èske ou gen refijye ak imigran elèv nan klas ou? Aprann Kisa nou kapab fè pou elèv sa yo reyisi.

What is USAHello?

Nou se yon 501(c)3 òganizasyon Enpwofitab. Nou itilize teknoloji pou rive dè santèn de milye de newcomers atravè peyi Etazini. Aprann plis sou modèl nou.

Misyon, vizyon, valè

Misyon nou se pou ede refijye yo ak imigran ki konstwi nouvo lavi nan Etazini ap itilize teknoloji. Aprann sou valè ak vizyon nou.

Rapò anyèl ak financials

Lire nou dènye rapò anyèl epi aprann konsènan enpak nou. Revize financials nou. See our Annual Reports.

Volontè demonstrasyon pou montre

Fè yon diferans nan lavi yon nouveaux

Volunteer with USAHello
Demonstrasyon pou montre Byenveni refijye yo

Akeyi refijye yo pou kominote w

Antrènman volontè

Sipòte pwogram ki ede refijye yo

By donating to USAHello, nou sipòte teknoloji ak edikasyon ki ede refijye yo reyisi nan Etazini.

Ay jodi a

Dènye Facebook

Bezwen èd? Kontakte nou

Fanm nan telefòn demonstrasyon pou montre

Pa telefòn

(503) 468-5474