Demisyon lèt echantiyon

Angle touPa gen anglè

If you are leaving your job, you may need a resignation letter sample. L' ap ede ou pou yo ekri lèt pwòp pa nou.

If you are leaving your job, you may need a resignation letter sample. It will help you to write your own letter.

Woman about to submit her resignation letter sample

Woman about to submit her resignation letter sample

You can use this sample as a base to write a letter with your own name, and dates, and other information. Download or copy the sample and change the words to suit your situation.

You can use this sample as a base to write a letter with your own name, and dates, and other information. Download or copy the sample and change the words to suit your situation.

Make the changes you need to this letter before you see your employer to tell them you are leaving your job. Then print it out and sign it with a pen. Si ou pa ka enprime li kite l', copie alamen epi siyen li.

Make the changes you need to this letter before you see your employer to tell them you are leaving your job. Then print it out and sign it with a pen. If you cannot print it it out, copy it by hand and sign it.

Men lèt anplwayè apre ou ka di yo sa ou te deside pou yo kite travay ou. Asire w ou fè pou pi piti de semèn’ avi.

Hand the letter to your employer after you tell them that you have decided to leave your job. Make sure you give at least two weeks’ notice.

Demisyon lèt echantiyon

Resignation letter sample

 

 

Pou: [Konpayi an te rele]

To: [Name of company]

[Dat]

[Date]

Chè [Rele direktè oubyen anplwayè],

Dear [Name of manager or employer],

M' ap ekri nou enfòme ou mwen menm sa nan travay mwen ak ou [konpayi/òganizasyon, oswa antre a te rele konpayi an isit la]. M' dènye jou yo va [mwa, dat, ane].

I am writing to inform you that I am resigning from my job with your [company/organization, or enter the name of company here]. My last day will be [month, date, year].

Mwen te apwesye lè pa m' ap travay pou ou yo ak eksperyans ke mwen te genyen.

I have appreciated my time working for you and the experience that I have gained.

Tanpri, kite m' konnen si ou gen nenpòt kesyon, oubyen si gen fòm oubyen lòt kondisyon ou bezwen m' pou konplete anvan m ale.

Please let me know if you have any questions or if there are forms or other requirements you need me to complete before I leave.

Senseman,

Sincerely,

[Premye ak dènye non ou]

[Your first and last name]

 

 

 

 

Download the resignation letter sample

Download the resignation letter sample

aprann plis

Learn more

Kòmanse chache travay

Aprann kijan pou jwenn yon travay e fè yon gwo vite.

Jwenn èd travay koulye a
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!