Konsèy pou chita pale Angle-amelyore ou pale Angle!

Èske ou vle pou amelyore nan chita pale Angle? Pi bon bagay ou kapab fè se pratik, pratik, ak plis pratik! Jwenn kèk fason ou kapab amelyore ou pale Angle.

Mohy edmi, N. planch chèz USAHello la ak Hall ki trè koni

Si ou se yon fèrenk parèt nan Etazini, Chita pale anglè se talan ki pi enpòtan ou ka aprann. Ou bezwen pou kominike ak Ameriken yo nan lavi chak jou ou. Pale Angle pwal ede nou vin yon travay, etid (n), epi aprann lòt aptitid.

Se isit la men kèk konsèy pou ede w amelyore ou chita pale anglè.

Fè yon ti pale anglè chak jou

Sa se a premye ti konsèy, paske se li ki pi enpòtan. Chita pale anglè, se tankou anpil lòt bagay. Si ou fè yon ti jan chak jou, n' a jwenn pi bon. Fè yon nouvo fraz oswa yon pawòl ou te apwann pa itilize li nan yon kesyon oubyen nan yon deklarasyon.

Aladi gate vanyan sou kijan ou sound!

Plis ou pale, a pi bon pqononsiyasyon ou pral. Men, si ou santi self-conscious, ou kapab toujou di, "Tanpri, eskize m' Anglè. Mwen se yon Anglè elèv k ap aprann."Plis moun pral malad ak tip.

Aprann kèk bon fraz yo

Aprann kèk fraz yo ke w ap bezwen nan kominikasyon chak jou ou. Si ou te ap prepare, n' a plis dispoze pou mande oswa reponn kesyon. ou kapab tande ak lecture anpil fraz Anglè yo sou Englishspeak.

/ Swiv Angle konvèsasyon nan travay

Di elatriye ou sa ou bezwen pou/swiv Angle. Poze yo kesyon osijè de sa, epi mande yo pou yo pase men sou ou lè ou fè erè.

/ Swiv Angle konvèsasyon nan kay

Manm nan fanmiy ou tou bezwen aprann Angle ak/swiv Angle konvèsasyon. Eseye pale Angle olye de lang natif natal ou lè ou se ansanm nan manje. Pitit ou ka aprann anglè nan lekòl. Ankouraje yo pa pale anglè yo ak fè devwa yo ak yo. Ou pral tout aprann plis byen vit.

Koute, wi pou Angle mezi ou kapab

Konsantre sou pale anglè a, ou tande sou radyo a, sou Televizyon, Lè n' a soti nan piblik.

Volontè nan kominote w lan

Si ou gen tan, fè yon ti moman, ni de chak semèn pou yon volontè ki travay. Ou te kapab bay tan ou pou yon rezon valab-yon klib lekòl: pou timoun yo nouveaux, pa ekzanp, ki kote aptitid lang ou pral itil. Oswa ou te kapab pwepare oubyen ap sèvi manje nan yon manje lokal gad manje, ni kominote kizin. Nan tout kote sa yo, ou ka pale ak moun epi swiv ou chita pale anglè aptitid.

Pratike pqononsiyasyon ou

A Merriam Webster k ap aprann diksyonne se yon online Diksyonnè espesyalman pou moun aprann Angle. Li pèmèt ou tande tout pawòl nan Diksyonnè a pou ou ka aprann kijan pou di li. Sit wèb la gen tou 75 ekzèsis yo ki pou pqononsiyasyon pafè. Èske yon antrènman ki chak jou.

Konprann Angle Ameriken jagon

Youn le kon sa, Ameriken yo ap pale sa ou te ka konprann, Men, yo vle di yon bagay diferan jan sa dwe fèt! Aprann kèk jagon se bon konprann nan konvèsasyon Ameriken Anglè.

Pran yon klas anglè konvèsasyon nan kominote w lan

Genyen anpil klas gratis konvèsasyon anglè ak lòt klas anglè yo nan Etazini. Ou ka chèche nan FindHello pou yon klas tou pre w. Chwazi lang ou, rantre nan vil oswa adrès ou, yo epi chwazi edikasyon & Klas anglè.

Ou kapab tou jwenn yon kolèj nan kominote w epi mande si yo gen aswè gratis oswa klas konvèsasyon journée. Oubyen ou ka mande nan ou bibliyotèk lokal. Kèk sant travay yo gen klas anglè pou refigye yo ak imigran. Jwenn travay sant ki pi pre ou.

/ Swiv Angle chita pale sou liy

Si se pa fasil pou ou pou ale nan yon klas, kòmanse aprann Angle sou liy. Genyen plizyè online Anglè klas ou kapab fè sou konpitè w lan oswa aparèy mobil. Anpil nan yo yo gratis epi yo pèmèt ou pou pale pratik.

Jwenn yon lang patnè pou chita pale anglè

Genyen sit Entènèt ale kote ou ka enskri pou yon patnè lang. Ou ka montre panyòl, pa ekzanp, pandan tout tan ou asosye anseye ou Anglè. An echanj pou chita pale pèmèt ou pou fè rechèch pou moun ki nan zòn ou ak tou pou distans patnè w ap itilize koze lojisyèl. Italki te peye pwofesè yo ak tuteurs, Men li genyen tou yon lis nan patnè ap pale lib. Si ou ka siyen ak fè kouryèll adrès ou, n' a kapab aksede lis patnè lang lan anba "Kominote". Ou pa bezwen peye anyen amwen ke ou deside pou resevwa yon profesè.

Mande pou yo ede

Si ou pa konprann konvèsasyon an, m pa pi mal avec mande lòt moun pou repete sa yo te di sa se. Ou kapab mande yo pou yo pale pi dousman, twò. Mande sa a nan lang anglè, yo di, "Mwen regret sa, Men, a ou ka repete sa pi dousman? Mèsi."

Sèvi ak yon sistèm rapid tradiksyon si ou bloke

Tou gen plizyè fason pou n' prese tradwi nouvo pawòl pou ni nan Anglè. Ou ka sèvi ak yon Diksyonnè oswa yon liv fraz. Ou ka tou sèvi ak dictionnaires online. Google Définition se yon sit entènèt ak yon app mobil ki pral ede nou tradwi pale ak lòt. Si ou gen yon smartphone, tou n' a ka fè sa nan telefòn ou kote nou! Ou ka eseye Google Définition sou liy. Oubyen ou kapab rale dosye a app Google Définition.

Ap gen sèvis entèprèt itilize

Si ou Anglè limite, ou gen dwa anba lwa Etazini pou mande pou yon entèprèt nan ka konnen se. Lopital ak, biwo yo doktè yo dwe bay interprètes. Se pou droit se konsa tribinal yo. Lekòl pitit ou a ta dwe ba ou asistans lang ak ekri ak pale Angle si ou bezwen li. Si ou toujou ap aprann pale Angle, mande pou yon entèprèt pou asire w ou konprann enpòtan konvèzasyon Anglè yo. Ou ka jwenn tou kijan pou jwenn èd sèvis tradiksyon.

Pa gen dekouraje!

Pa lage. Pa pran plis tan. Talè, ou pral tèt ou menm ak ou kapasite chita pale ak tout nouvo sa ou kapab di!

aprann plis

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou