FindHello

In partnership with ՄԱԿ ՓԳՀ, the UN Refugee Agency, USAHello created FindHello, a free app made for refugees and immigrants to find resources.

What is FindHello?

FindHello is a free app made for all immigrants, refugees and asylum seekers.

The app will help you find the programs and services you need to succeed in the United States. You can search for immigration help, food from your country, Անգլերեն դասընթացներ, healthcare and more.

We believe immigrants and refugees make our country a better place. We hope FindHello can help you find the things you need. FindHello was built with support from UNHCR and from community organizations across the country.

  • Available in English, Spanish and Arabic with more languages coming soon
  • Search by category for legal services, ESL դասեր, healthcare and more
  • Google maps integration allows you to search for resources and get directions
  • որոնում “FindHello” in the Google Play կամ Apple App Stores or find the web version at find.usahello.org.

 

Գտնել օգնություն մոտ ձեզ

Օգտագործեք FindHello որոնել համար ծառայությունների եւ ռեսուրսների ձեր քաղաքում.

Սկսեք Ձեր որոնումը