From փախստականների ճամբարում է կարոտում Մինեսոտա Միացյալ դիմակահանդես

ժամը USAHello, մենք հավատում ենք, եկվորները մեր երկիրը դարձնել ավելի լավ վայր

Այն անհատները, մենք ցուցադրել ցույց տալ, թե որ – նրանք են օրինակներ, թե ինչպես միգրանտների ու փախստականների նպաստել մեր երկրում.
Շահագրգռված է լինելու հատկություններով, կամ ուզում են առաջադրել անհատին պետք է հատկություններով, Փոստի wilson@մեջsahello.orգ