Աջակցել հաջող ինտեգրումը փախստականների եւ ներգաղթյալների եւ ամրապնդել մեր ընդհանուր ապագան.