Voices է պատմվածքների ժողովածուն գրել են փախստականների եւ ներգաղթյալների բնակվող ԱՄՆ-ում.

Դուք կարող եք կարդալ մարտահրավերների մասին, այլ փախստականների եւ ներգաղթյալների առջեւ ծառացած. Կարդում է իմանալ, թե ինչպես են նրանք ճշգրտվել է կյանքի ԱՄՆ-ում.

Ամենավերջինը

WeaveTales is telling stories around the world

Weavetales is looking for the stories of refugees, ներգաղթածները, and other displaced people. Tell us your story, and have it heard by the world. As the name shows, the website WeaveTales brings together the threads of many tales, or stories, into one piece. WeaveTales collects and presents the stories of displaced people. We present the ... Կարդալ ավելին

Sign up մեր լրահոսին

Մենք էլ ձայները, պատմություններ ձեզ!

Because good food feels like home

  For many newcomers, food may be one of the last links they have to the country they came from. Sitting around the table with a home-cooked meal may be the only thing that feels like home. I spent my childhood in Bosnia, a country whose cuisine is like a map of its past. Բոսնիա ... Կարդալ ավելին