Voices is a collection of stories written by refugees and immigrants living in the USA.

Դուք կարող եք կարդալ մարտահրավերների մասին, այլ փախստականների եւ ներգաղթյալների առջեւ ծառացած. Կարդում է իմանալ, թե ինչպես են նրանք ճշգրտվել է կյանքի ԱՄՆ-ում.

The latest

A narrative of a permanent resident card

Every immigrant has a different path to getting a permanent resident card in the USA. Read about one newcomer’s experience and what it taught her. My path to getting a permanent resident card (also known as a green card) was a bit unclear. I was too young to know how somebody who immigrated to the ... Կարդալ ավելին

Աշխատավարձային բանակցային Tips

Salary negotiation means asking your boss for more money or better benefits. Most people feel nervous when negotiating salary. That is normal but learning to negotiate can help you get over your fears. One newcomer shares the salary negotiation tips he learned through his experience. In my career, I interviewed for many jobs, but I ... Կարդալ ավելին

Sign up մեր լրահոսին

Մենք էլ ձայները, պատմություններ ձեզ!