Voices է պատմվածքների ժողովածուն գրել են փախստականների եւ ներգաղթյալների բնակվող ԱՄՆ-ում.

Դուք կարող եք կարդալ մարտահրավերների մասին, այլ փախստականների եւ ներգաղթյալների առջեւ ծառացած. Կարդում է իմանալ, թե ինչպես են նրանք ճշգրտվել է կյանքի ԱՄՆ-ում.

Ամենավերջինը

Որ հզոր միտքը Նիկոլա Tesla

Nikola Tesla immigrated to the USA as a young man. He was an inventor and electrical engineer. Some of the things he invented are important parts of our lives today. When most people hear the word “Tesla,” they may have the electric car company in mind. Not everyone knows that the company is named after ... Կարդալ ավելին

Խորհրդատվություն, դեռահասների

Teenagers go through many changes. It can be hard for them to find people to trust with hard issues. An educator shares some advice for teenagers. As an educator, soccer coach, and cook myself, I will be sharing some advice for teenagers. They will help to boost our teen’s health physically, mentally. Through my years ... Կարդալ ավելին

Sign up մեր լրահոսին

Մենք էլ ձայները, պատմություններ ձեզ!

Ինչ է 2020 մարդահամար?

You may be wondering: what is census and why is it important? Learn about how information is collected and why it matters. As a recent immigrant, this is my first time participating in the census and I am excited about the opportunity. Someone might wonder, what is Census and why does it matter? Some people in ... Կարդալ ավելին