US visa types and visa requirements

Do you want to come to the USA? Are you in the USA and do you need to change your status? You will probably need a US visa. Read about the different types, find the best one for you, and learn how to apply.

US Dept of State sample US visa

What is a visa?

A visa is a stamp or document given by a country that says you are allowed to come to that country. It gives you permission to stay and says how long you may stay.

What kinds of visas are there?

The USA has many types of visas, but there are two main categories.

Immigrant

Immigrant visas are for people who want come and live in the United States. Դուք կարող եք գտնել մի list of immigrant visas on the Department of State website.

Non-immigrant

Non-immigrant visas are for people who want to visit. Visitors may be tourists or visiting family members. They may want to come and work or study for a while. Դուք կարող եք գտնել մի list of non-immigrant visas on the Department of State website.

How do I know which US visa to apply for?

It can be confusing to know how to choose the right visa. The US State Department’s Visa Wizard will help. It asks some basic questions, such as where you are from and why you are coming to the USA. You do not have to enter personal details. Depending on your answers, it will show you what your choices are. The different types of visas have letters to identify them.

How to apply for a US visa

State.gov page snapshot showing US visa types

Առաջին, choose the visa you need from the State.gov list. Select the link next to the type of visa. The link will be a letter or letters and often a number, too – for example J or H1-B.The link will take you to a page details and instructions for that visa.

When you select the link to apply for an immigrant visa, you will leave the Department of State website and go to the website of the US Citizenship and Immigration Services.

State Sponsor of Terrorism countries

The USA has declared four countries to be state sponsors of terrorism. The USA says these four countries help terrorists. Նրանք են: the Democratic People’s Republic of Korea (North Korea), iran, Սուդանը, and Syria. If you are a citizen of one of these four countries, you will have to be interviewed

US visa waiver program

Some countries are part of the US Visa Waiver Program. Their citizens do not need a visa to come to the USA. Instead visitors must get approval through a program called Electronic System for Travel Authorization (ESTA). You can apply for ESTA if you are a citizen of one of the countries and if you are coming to the USA for 90 days or less for business or as a tourist.

Social media

Your visa application form will ask you to supply your social media information. Դուք կարող եք ավելին իմանալ այն մասին why the US State Department wants to know about your social media and what it does with the information.

Important note: A visa does not guarantee entry into the United States. It allows you to travel to the USA, but you may still be denied entry by a US Customs and Border Protection (CBP) immigration. Կարդալ ավելին մասին admission to the USA.

Other US visa status

There are some other categories that are neither immigrant nor non-immigrant, such as military personnel, or people getting medical treatment. Դուք կարող եք կարդալ այն մասին, other visa categories.

Permanent resident

If you have an immigrant visa, you can take the next step and apply to become a permanent resident. Becoming a permanent resident of the USA is a long process, but many visa holders are eligible. Learn more about becoming a permanent resident and getting your green card.

Humanitarian reasons

Some people come to the USA to seek protection. They may be allowed to enter or stay as:

  • an asylee
  • a TPS or DED holder
  • փախստական ​​է
  • a victim of crime

Իմացեք ավելին մասին humanitarian programs that allow people to live in the USA.

Իմացեք ավելին

Այլ ռեսուրսներ

This information was prepared to help you understand about visas. It was based on information from the ԱՄՆ պետքարտուղարությունը իսկ US Citizenship and Immigration Services. It is updated as often as possible. USAHello չի տալիս իրավաբանական խորհրդատվություն, ոչ էլ որեւէ մեկը մեր նյութերի նախատեսված է ձեռնարկվեն որպես իրավաբանական խորհրդատվություն. Եթե ​​դուք փնտրում են անվճար կամ ցածր գնով իրավաբանի կամ իրավաբանական օգնության, մենք կարող ենք օգնել ձեզ գտնել անվճար եւ ցածրարժեք իրավաբանական ծառայություններ.

Գտնել օգնություն մոտ ձեզ

Օգտագործեք FindHello որոնել համար ծառայությունների եւ ռեսուրսների ձեր քաղաքում.

Սկսեք Ձեր որոնումը