GED® ពលរដ្ឋនិង

GED អនឡាញដោយឥតគិតថ្លៃ® ថ្នាក់បញ្ចប់សាលាវិទ្យាល័យនិងថ្នាក់ជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ

ចូរយកថ្នាក់ដោយឥតគិត

សូមអានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិក

អំពីការស្វែងរកការងារ, រៀន​ភាសាអង់គ្លេស, និងការលៃតម្រូវទៅនឹងវប្បធម៍អាមេរិច

ស្វែងយល់បន្ថែមឥឡូវ