ຈາກ Refugee Camp ກັບ Miss Minnesota USA Pageant

At USAHello, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຜ້◌ູໃຫ້ປະເທດຂອງພວກເຮົາສະຖານທີ່ດີກວ່າ

ບຸກຄົນທີ່ພວກເຮົາຄຸນນະສົມບັດສະແດງໃຫ້ເຫັນແທ້ວ່າ – ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງວິທີການອົບພະຍົບແລະຊາວອົບພະຍົບປະກອບສ່ວນເພື່ອປະເທດຂອງພວກເຮົາ.
ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມຫລືຕ້ອງການທີ່ຈະສະເຫນີຊື່ບຸກຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການເຂົ້າຮ່ວມ, ອີເມລ໌ wໄດ້sໄດ້n@usahello.org