From now until the end of the year, we’re giving our new “ຍິນດີຕ້ອນຮັບ” shirt to every supporter who donates $50 ຫຼື​ຫຼາຍ​ກວ່າ.

Models wearing welcome shirts

 

ສະຫນັບສະຫນູນການເຊື່ອມໂຍງສົບຜົນສໍາເລັດຂອງຊາວອົບພະຍົບແລະການເຂົ້າເມືອງແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາທົ່ວ.