ສະຫນັບສະຫນູນການເຊື່ອມໂຍງສົບຜົນສໍາເລັດຂອງຊາວອົບພະຍົບແລະການເຂົ້າເມືອງແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາທົ່ວ.