ປັບຊີວິດຢູ່ໃນອາເມລິກາ

This section of USAHello has ideas and information to help you better adjust to life in the US. ໂດຍວັດທະນະທໍາອາເມລິກາທີ່ດີກວ່າເຂົ້າໃຈແລະຄ່າອາເມລິກາ, ທ່ານຈະມີປະສົບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ດີກວ່າ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມທະວີການຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານທີ່ມີການຄວບຄຸມໃນໄລຍະຊີວິດຂອງທ່ານແລະຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງມີຄວາມກົດດັນຫນ້ອຍແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກ.

ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃກ້ກັບທ່ານ

ໃຊ້ FindHello ໃນການຊອກຫາບໍລິການແລະຊັບພະຍາກອນໃນຕົວເມືອງຂອງທ່ານ.

ເລີ່ມຕົ້ນຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ