ຂໍ້ມູນສະແຫວງຫາ asylum - ອັບເດດມັງກອນ 2020

ພາສາອັງກິດຍັງNo ອັງກິດ

ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສະບັບປັບປຸງສໍາລັບການສະແຫວງຫາ asylum ມາສະຫະລັດອາເມລິກາ.

Here is updated information for asylum seekers coming to the United States.

ມັງກອນ 7, 2020 – Mexican asylum seekers may be sent from the US border to Guatemala.

January 7, 2020 – Mexican asylum seekers may be sent from the US border to Guatemala.

Some asylum seekers from El Salvador and Honduras have already been sent to Guatemala by US officials at the Mexico-Texas border at El Paso and in the Rio Grande Valley. The Department of Homeland Security said that now Mexicans may be sent as well. Asylum seekers will have to ask for protection in Guatemala instead of the United States. This plan includes children as well as adults.

Some asylum seekers from El Salvador and Honduras have already been sent to Guatemala by US officials at the Mexico-Texas border at El Paso and in the Rio Grande Valley. The Department of Homeland Security said that now Mexicans may be sent as well. Asylum seekers will have to ask for protection in Guatemala instead of the United States. This plan includes children as well as adults.

These actions are part of a US agreement with Guatemala called the Guatemala Asylum Cooperative Agreement (ACA). The United States has made similar agreements with Honduras and El Salvador.

These actions are part of a US agreement with Guatemala called the Guatemala Asylum Cooperative Agreement (ACA). The United States has made similar agreements with Honduras and El Salvador.

To avoid being sent to Guatemala, asylum seekers must first say they fear persecution or torture in Guatemala. Then they must prove that they are likely to be persecuted or tortured when they get there.

To avoid being sent to Guatemala, asylum seekers must first say they fear persecution or torture in Guatemala. Then they must prove that they are likely to be persecuted or tortured when they get there.

US Immigration and Customs Enforcement (ICE) has also been sending some Mexican asylum seekers back to Mexico away from the border. This is part of a US agreement with Mexico called the Interior Repatriation Initiative.

US Immigration and Customs Enforcement (ICE) has also been sending some Mexican asylum seekers back to Mexico away from the border. This is part of a US agreement with Mexico called the Interior Repatriation Initiative.

ກັນຍາ 28, 2019 – two updates for asylum seekers:

September 28, 2019 – two updates for asylum seekers:

1) An order from a federal judge stops a new rule about detention for children and families seeking asylum in the United States.

1) An order from a federal judge stops a new rule about detention for children and families seeking asylum in the United States.

Judge Dolly Gee of the Federal District Court for the Central District of California said on September 27 that the administration cannot make changes to the existing consent decree (agreement), which is called the Flores Agreement.

Judge Dolly Gee of the Federal District Court for the Central District of California said on September 27 that the administration cannot make changes to the existing consent decree (agreement), which is called the Flores Agreement.

The Flores Agreement says children cannot be held in detention for more than 20 ວັນ. The government said on August 21 that the Department of Homeland Security should be allowed to keep asylum-seeking families with children in detention until they are granted asylum or deported. But Judge Gee says, “The Flores settlement agreement remains in effect and has not been terminated.”

The Flores Agreement says children cannot be held in detention for more than 20 days. The government said on August 21 that the Department of Homeland Security should be allowed to keep asylum-seeking families with children in detention until they are granted asylum or deported. But Judge Gee says, “The Flores settlement agreement remains in effect and has not been terminated.”

2) A judge in federal court for the District of Columbia stopped another government plan about deportation.

2) A judge in federal court for the District of Columbia stopped another government plan about deportation.

District Judge Ketanji Brown Jackson in Washington, DC, said on September 27 that the government could not expand fast-track deportations, known as expedited removals. In July, the US government said it was increasing expedited removals to apply all over the USA to undocumented people who cannot prove they have been in the country for at least two years. But the judge says people cannot be deported until they have had a hearing.

District Judge Ketanji Brown Jackson in Washington, DC, said on September 27 that the government could not expand fast-track deportations, known as expedited removals. In July, the US government said it was increasing expedited removals to apply all over the USA to undocumented people who cannot prove they have been in the country for at least two years. But the judge says people cannot be deported until they have had a hearing.

The US government will challenge both of these rulings. But for now, the government must follow the courtsdecisions.

The US government will challenge both of these rulings. But for now, the government must follow the courts’ decisions.

ກັນຍາ 11, 2019, ການປັບປຸງ:

September 11, 2019, update:

The US Supreme Court has made an important decision. The Court decided the United States can say no to asylum seekers who come to the US border through another country. For now, people can only ask for asylum at the US border if they have been refused asylum in another country along the way.

The US Supreme Court has made an important decision. The Court decided the United States can say no to asylum seekers who come to the US border through another country. For now, people can only ask for asylum at the US border if they have been refused asylum in another country along the way.

The US government proposed this new rule on July 16. Since then, US judges have stopped the rule being used. There are organizations fighting against this rule in the US courts. But the Supreme Court says the government can start using the new rule for now, before the court cases have been decided. The United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) said it will start using the rule as soon as possible.

The US government proposed this new rule on July 16. Since then, US judges have stopped the rule being used. There are organizations fighting against this rule in the US courts. But the Supreme Court says the government can start using the new rule for now, before the court cases have been decided. The United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) said it will start using the rule as soon as possible.

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

This rule means that asylum seekers from Central and South America who traveled through Mexico will not be able to make an asylum request. If you ask for asylum at the US border, you can be turned away without a hearing, unless you asked for asylum in Mexico or another country on your journey and were refused. This new rule applies to children as well as adults.

This rule means that asylum seekers from Central and South America who traveled through Mexico will not be able to make an asylum request. If you ask for asylum at the US border, you can be turned away without a hearing, unless you asked for asylum in Mexico or another country on your journey and were refused. This new rule applies to children as well as adults.

Who does the new rule ບໍ່ apply to?

Who does the new rule not apply to?

The new rule does not apply to everyone seeking asylum at the US-Mexican border:

The new rule does not apply to everyone seeking asylum at the US-Mexican border:

 • It does not apply if you are a Mexican citizen.
 • It does not apply if you can prove that you were denied asylum along the way to the US border.
 • It does not apply if you can prove you are a victim of human trafficking.
 • It does not apply if you are already in the USA.
 • It does not apply if you are a Mexican citizen.
 • It does not apply if you can prove that you were denied asylum along the way to the US border.
 • It does not apply if you can prove you are a victim of human trafficking.
 • It does not apply if you are already in the USA.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

ກັນຍາ 9, 2019, ການປັບປຸງ:

September 9, 2019, update:

A US federal court has ordered the government to stop the introduction of a new rule. The rule said asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through on their route.

A US federal court has ordered the government to stop the introduction of a new rule. The rule said asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through on their route.

The new rule (see July 16) had already been stopped in California and Arizona. Today’s ruling means that border officials in Texas and New Mexico must also continue to accept all applications from asylum seekers.

The new rule (see July 16) had already been stopped in California and Arizona. Today’s ruling means that border officials in Texas and New Mexico must also continue to accept all applications from asylum seekers.

ສິງຫາ 23, 2019, ການປັບປຸງ:

August 23, 2019, update:

The US Department of Homeland Security and Department of Health and Human Services published a change to the rules about detention for children and families seeking asylum in the United States.

The US Department of Homeland Security and Department of Health and Human Services published a change to the rules about detention for children and families seeking asylum in the United States.

Under current rules, children cannot be kept in detention centers for more than 20 ວັນ. The new rules would allow the Department of Homeland Security to keep asylum-seeking families with children in detention until they are granted asylum or deported. The new rules have not been approved yet. We will update this information soon.

Under current rules, children cannot be kept in detention centers for more than 20 days. The new rules would allow the Department of Homeland Security to keep asylum-seeking families with children in detention until they are granted asylum or deported. The new rules have not been approved yet. We will update this information soon.

ທ່ານສາມາດອ່ານ the proposed rules in theFederal Register.

You can read the proposed rules in theFederal Register.

ສິງຫາ 16, 2019, ການປັບປຸງ:

August 16, 2019, update:

A US court said that the United States can put in place a new rule about asylum in some states but not in others.

A US court said that the United States can put in place a new rule about asylum in some states but not in others.

The new rule (see July 16 ຕ່ໍາກວ່າ) said that asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through along the way.

The new rule (see July 16 below) said that asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through along the way.

ໃນມື້ນີ້, three judges made a decision in a US Court of Appeals in San Francisco. This Court of Appeals covers the Ninth District, which includes California and Arizona. The judges said that the USA must continue to accept all applications from asylum seekers in California and Arizona, even if they have not asked for asylum in other countries. But the USA can refuse to accept asylum applications from migrants arriving at the US-Mexico border in Texas or New Mexico unless the migrants were refused asylum in another country or countries along the way.

Today, three judges made a decision in a US Court of Appeals in San Francisco. This Court of Appeals covers the Ninth District, which includes California and Arizona. The judges said that the USA must continue to accept all applications from asylum seekers in California and Arizona, even if they have not asked for asylum in other countries. But the USA can refuse to accept asylum applications from migrants arriving at the US-Mexico border in Texas or New Mexico unless the migrants were refused asylum in another country or countries along the way.

The judges did not say it was right or legal for the United States to refuse asylum requests. They just said there was not enough information to block the new rule across the whole country. Organizations that support asylum seekers are working hard to provide more information that the new rule is against US law.

The judges did not say it was right or legal for the United States to refuse asylum requests. They just said there was not enough information to block the new rule across the whole country. Organizations that support asylum seekers are working hard to provide more information that the new rule is against US law.

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

The judgesruling means that, for now, people coming through Mexico can still ask for asylum at the US border in California and Arizona. But if they ask for asylum at the US border in Texas or New Mexico, they can be turned away without a hearing (unless they have been refused asylum in another country).

The judges’ ruling means that, for now, people coming through Mexico can still ask for asylum at the US border in California and Arizona. But if they ask for asylum at the US border in Texas or New Mexico, they can be turned away without a hearing (unless they have been refused asylum in another country).

ສິງຫາ 5, 2019, ການປັບປຸງ:

August 5, 2019, update:

Last week the United States government announced a “safe third country agreement” with Guatemala.

Last week the United States government announced a “safe third country agreement” with Guatemala.

This agreement applies to people at the US-Mexico border seeking asylum in the USA. If migrants came through Guatemala on their journey and did not seek asylum there, then they cannot ask for asylum in the United States.

This agreement applies to people at the US-Mexico border seeking asylum in the USA. If migrants came through Guatemala on their journey and did not seek asylum there, then they cannot ask for asylum in the United States.

There are many people in Guatemala and the USA who say the agreement will put migrants in danger. There will be challenges in the courts in both countries. ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ, the Department of Homeland Security says it is hoping to sign similar agreements with other countries, including Mexico, Honduras, El Salvador, Panama, and Brazil.

There are many people in Guatemala and the USA who say the agreement will put migrants in danger. There will be challenges in the courts in both countries. At the same time, the Department of Homeland Security says it is hoping to sign similar agreements with other countries, including Mexico, Honduras, El Salvador, Panama, and Brazil.

What does this agreement mean for asylum seekers?

What does this agreement mean for asylum seekers?

The agreement means that if you arrive at the US border after coming through Guatemala, you will not be allowed to claim asylum. ແທນທີ່ຈະ, you can choose to return to Guatemala or to your home country.

The agreement means that if you arrive at the US border after coming through Guatemala, you will not be allowed to claim asylum. Instead, you can choose to return to Guatemala or to your home country.

This agreement will mostly affect people from El Salvador and Honduras. It does not affect Guatemalans. Guatemalans and any others who are afraid of being persecuted in Guatemala should have an interview with US officials to see if they have a right to seek asylum in the USA.

This agreement will mostly affect people from El Salvador and Honduras. It does not affect Guatemalans. Guatemalans and any others who are afraid of being persecuted in Guatemala should have an interview with US officials to see if they have a right to seek asylum in the USA.

When will the agreement start to be used?

When will the agreement start to be used?

The Guatemalan Congress has to approve the agreement before it begins. If they approve, the agreement may be used starting in a few weeks.

The Guatemalan Congress has to approve the agreement before it begins. If they approve, the agreement may be used starting in a few weeks.

ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2019, ການປັບປຸງ:

July 29, 2019, update:

The US Attorney General made a new ruling about asylum because of family membership.

The US Attorney General made a new ruling about asylum because of family membership.

The new rule says that people who may face persecution in their country because of their family membership cannot seek asylum in the USA for that reason. Asylum law says that people can seek asylum if they are members ofa particular social group.Until now, this has included people who have been targeted because of their family membership. But Attorney General Barr says that family membership does not count.

The new rule says that people who may face persecution in their country because of their family membership cannot seek asylum in the USA for that reason. Asylum law says that people can seek asylum if they are members of “a particular social group.” Until now, this has included people who have been targeted because of their family membership. But Attorney General Barr says that family membership does not count.

ຈະເປັນແນວໃດບໍ່ຫມາຍຄວາມວ່ານີ້ສໍາລັບສະແຫວງຫາ asylum?

What does this mean for asylum seekers?

If someone in your immediate family has been a victim of threats, violence or persecution, you may not use that as a reason to seek asylum in the USA.

If someone in your immediate family has been a victim of threats, violence or persecution, you may not use that as a reason to seek asylum in the USA.

ເດືອນກໍລະກົດ 24, 2019, ການປັບປຸງ:

July 24, 2019, update:

A US judge said the July 16 rule about asylum seekers is not lawful.

A US judge said the July 16 rule about asylum seekers is not lawful.

The rule said that asylum seekers arriving at the US-Mexico border can only ask for asylum at the US border if they were refused asylum in another country along the way. But Judge Jon Tigar in San Francisco ruled that the USA must continue to accept claims from asylum seekers even if they have not asked for asylum in other countries. He said the rule did not fit with American laws and that it was up to Congress to decide who can apply for asylum.

The rule said that asylum seekers arriving at the US-Mexico border can only ask for asylum at the US border if they were refused asylum in another country along the way. But Judge Jon Tigar in San Francisco ruled that the USA must continue to accept claims from asylum seekers even if they have not asked for asylum in other countries. He said the rule did not fit with American laws and that it was up to Congress to decide who can apply for asylum.

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

The judge’s ruling means that people coming through Mexico can still ask for asylum when they reach the USA.

The judge’s ruling means that people coming through Mexico can still ask for asylum when they reach the USA.

ເດືອນກໍລະກົດ 23, 2019, ການປັບປຸງ:

July 23, 2019, update:

The US government announced on July 22 that it is increasing the number of expedited removals, starting today.

The US government announced on July 22 that it is increasing the number of expedited removals, starting today.

Expedited removal means deporting people from the USA quickly. From today, it may apply all over the USA to undocumented people who have been in the country for less than two years.

Expedited removal means deporting people from the USA quickly. From today, it may apply all over the USA to undocumented people who have been in the country for less than two years.

What does this mean for asylum seekers and undocumented immigrants?

What does this mean for asylum seekers and undocumented immigrants?

ນີ້ “fast-trackprocess means people do not get a court hearing before they are deported. It does not apply to asylum seekers, lawful residents, ຫຼືຊາວອົບພະຍົບ. If you are arrested because you are undocumented and you want to claim asylum, explain that you fear returning to your country of origin. Then the arresting officer should send you to an asylum officer for a “ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື” ການສໍາພາດ.

This “fast-track” process means people do not get a court hearing before they are deported. It does not apply to asylum seekers, lawful residents, or refugees. If you are arrested because you are undocumented and you want to claim asylum, explain that you fear returning to your country of origin. Then the arresting officer should send you to an asylum officer for a “credible fear” interview.

ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ more about expedited removal. You can also read more about your rights ແລະ more about asylum.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

ເດືອນກໍລະກົດ 16, 2019, ການປັບປຸງ:

July 16, 2019, update:

Today there is a new rule for asylum seekers coming to the USA.

Today there is a new rule for asylum seekers coming to the USA.

The Department of Homeland Security and the Department of Justice say that asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through on their route. They can only ask for asylum at the US border if they were refused asylum in another country along the way.

The Department of Homeland Security and the Department of Justice say that asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through on their route. They can only ask for asylum at the US border if they were refused asylum in another country along the way.

This new rule applies to children as well as adults. It does not apply if you can prove that you were denied asylum in Guatemala or Mexico, or if you can prove you are a victim of human trafficking.

This new rule applies to children as well as adults. It does not apply if you can prove that you were denied asylum in Guatemala or Mexico, or if you can prove you are a victim of human trafficking.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

ເດືອນກໍລະກົດ 2, 2019, ການປັບປຸງ:

July 2, 2019, update:

A US judge said that the April 2019 order by the Attorney General is unlawful. The judge says asylum seekers should not be held indefinitely.

A US judge said that the April 2019 order by the Attorney General is unlawful. The judge says asylum seekers should not be held indefinitely.

The Attorney General’s order was due to start in July. The order says that some asylum seekers who have shown “ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື” will have to stay in detention until their asylum hearing. (There are almost 900,000 cases waiting for immigration hearings, and it can take up to 3 years for an asylum case to be decided.) But the judge said the order is against US law. She said that migrants have the right to due process.

The Attorney General’s order was due to start in July. The order says that some asylum seekers who have shown “credible fear” will have to stay in detention until their asylum hearing. (There are almost 900,000 cases waiting for immigration hearings, and it can take up to 3 years for an asylum case to be decided.) But the judge said the order is against US law. She said that migrants have the right to due process.

ຈະເປັນແນວໃດບໍ່ຫມາຍຄວາມວ່ານີ້ສໍາລັບສະແຫວງຫາ asylum?

What does this mean for asylum seekers?

Due process means asylum seekers have the right to have an immigration court decide if they should be held or released on bail. This is called a bond hearing. The judge says asylum seekers must be given a bond hearing.

Due process means asylum seekers have the right to have an immigration court decide if they should be held or released on bail. This is called a bond hearing. The judge says asylum seekers must be given a bond hearing.

The US government does not want asylum seekers to be released while they wait. So the Department of Justice will appeal the judge’s decision.

The US government does not want asylum seekers to be released while they wait. So the Department of Justice will appeal the judge’s decision.

ມິຖຸນາ 2019 ການປັບປຸງ:

June 2019 update:

The US and Mexican governments said they are expanding the Migrant Protection Protocols (“Remain in Mexico” ນະໂຍບາຍ).

The US and Mexican governments said they are expanding the Migrant Protection Protocols (“Remain in Mexico” policy).

People seeking asylum in the USA are being returned to Mexico as they wait for their cases to be processed in US immigration courts. The protocols are being used in San Diego and Calexico in California and in El Paso, Texas. The US government said it will use the protocols at more ports of entry on the US-Mexican border. The Mexican government said it will provide asylum seekers waiting in Mexico with health care, work permits, ແລະການສຶກສາ.

People seeking asylum in the USA are being returned to Mexico as they wait for their cases to be processed in US immigration courts. The protocols are being used in San Diego and Calexico in California and in El Paso, Texas. The US government said it will use the protocols at more ports of entry on the US-Mexican border. The Mexican government said it will provide asylum seekers waiting in Mexico with health care, work permits, and education.

Civil rights groups say the protocols are dangerous and wrong. They say policy makes it hard for asylum seekers to get the legal help they need. They are appealing against the new rules in the US courts.

Civil rights groups say the protocols are dangerous and wrong. They say policy makes it hard for asylum seekers to get the legal help they need. They are appealing against the new rules in the US courts.

ເມສາ 17, 2019, ການປັບປຸງ:

April 17, 2019, update:

The US Attorney General says that some asylum seekers may not apply for release while they wait for their asylum hearing.

The US Attorney General says that some asylum seekers may not apply for release while they wait for their asylum hearing.

This order does not start until July 2019. The new order may apply to people who have made a successful credible fear claim. The Attorney General said that, after establishing acredible fear of persecution or torture,” these asylum seekers will be ineligible for release on bond. Read the Attorney General’s order.

This order does not start until July 2019. The new order may apply to people who have made a successful credible fear claim. The Attorney General said that, after establishing a “credible fear of persecution or torture,” these asylum seekers will be ineligible for release on bond. Read the Attorney General’s order.

ຈະເປັນແນວໃດບໍ່ຫມາຍຄວາມວ່ານີ້ສໍາລັບສະແຫວງຫາ asylum?

What does this mean for asylum seekers?

After July 2019, if you have passed a credible fear interview and have been approved for removal, you may have to remain in detention while you wait for your case to be heard. This new order does not apply to unaccompanied children or families with children.

After July 2019, if you have passed a credible fear interview and have been approved for removal, you may have to remain in detention while you wait for your case to be heard. This new order does not apply to unaccompanied children or families with children.

We will let you know if there is more news about this order.

We will let you know if there is more news about this order.

ມັງກອນ 25, 2019 updates:

January 25, 2019 updates:

ການປັບປຸງ 1

Update 1

The Department of Homeland Security has started itsMigrant Protection Protocolsat the US-Mexican border.

The Department of Homeland Security has started its “Migrant Protection Protocols” at the US-Mexican border.

People seeking asylum at the San Ysidro border crossing may be returned to Mexico and have to wait there until their application is processed. The US government says the Mexican government will protect people while they wait. The new policy does not apply to unaccompanied minors (children under 18 years old who are not with adults) or to Mexican nationals.

People seeking asylum at the San Ysidro border crossing may be returned to Mexico and have to wait there until their application is processed. The US government says the Mexican government will protect people while they wait. The new policy does not apply to unaccompanied minors (children under 18 years old who are not with adults) or to Mexican nationals.

ຈະເປັນແນວໃດບໍ່ຫມາຍຄວາມວ່ານີ້ສໍາລັບສະແຫວງຫາ asylum?

What does this mean for asylum seekers?

This means the US government will return asylum seekers to Mexico while they wait for a hearing (going to the court to see the judge). Asylum seekers will be allowed to come into the USA for their hearings. The first hearing should be within 45 ວັນ, and then there may be more hearings. The government says they should get a decision within one year. ອ່ານອົບພະຍົບຖະແຫຼງການປົກປ້ອງພິທີຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ.

This means the US government will return asylum seekers to Mexico while they wait for a hearing (going to the court to see the judge). Asylum seekers will be allowed to come into the USA for their hearings. The first hearing should be within 45 days, and then there may be more hearings. The government says they should get a decision within one year. Read the Migrant Protection Protocols statement from the Department of Homeland Security.

There are about 800,000 asylum applications waiting to be processed. This means a wait of several years for people at the bottom of the list. People waiting in Mexico will not go to the bottom of the list. But it will be harder for them to find a US lawyer to help them.

There are about 800,000 asylum applications waiting to be processed. This means a wait of several years for people at the bottom of the list. People waiting in Mexico will not go to the bottom of the list. But it will be harder for them to find a US lawyer to help them.

Even after a long wait, most asylum applications are turned down. Very few people are granted asylum.

Even after a long wait, most asylum applications are turned down. Very few people are granted asylum.

ການປັບປຸງ 2

Update 2

ຈໍານວນຂອງປະຊາຊົນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫມັກຂໍເອົາສໍາລັບການ asylum ຢູ່ຕາມຊາຍແດນສະຫະລັດ Mexican ທຸກໆມື້ແມ່ນຈໍາກັດ.

The number of people allowed to apply for asylum at the US-Mexican border every day is limited.

ບົດລາຍງານຈາກເມັກຊິໂກເວົ້າວ່າພະນັກງານລັດຖະບານສະຫະລັດບອກພະນັກງານ Mexican ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຈະຍອມຮັບ 20 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ asylum ຕໍ່ມື້ໃນພອດ San Ysidro ຂອງເຂົ້າ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສະແຫວງຫາ asylum ຈະກັບຄືນໄປບ່ອນໄປເມັກຊິໂກເພື່ອລໍຖ້າ.

Reports from Mexico say US government officials told Mexican officials that they will only accept 20 asylum applications per day at the San Ysidro port of entry. The applications will be taken, and then the asylum seekers will go back to Mexico to wait.

ຂະບວນການນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ “ວັດ.” ມັນຫມາຍຄວາມວ່າພຽງແຕ່ຈໍານວນທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງປະຊາຊົນລໍຖ້າຢູ່ຊາຍແດນກໍາລັງອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫມັກຂໍເອົາທຸກໆມື້. ການວັດຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນທ່າເຮືອອື່ນໆຂອງເຂົ້າ, ເກີນໄປ. ຮຽນຮູ້ mແຮ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການຈາກບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາໄດ້.

This process is known as “metering.” It means only a set number of people waiting at the border are allowed to apply every day. Metering is used at other ports of entry, too. Learn more about the process from a recent report.

ທັນວາ 21, 2018 ການປັບປຸງ:

December 21, 2018 update:

ການປັບປຸງ asylum - ປະທັບຕາສານຊາຊົນສູງສຸດສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາປະຕິເສດຄໍາສັ່ງປະທານປະເທດທີ່ຈະຫ້າມສະແຫວງຫາ asylum ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາໂດຍຜ່ານທີ່ Port ຂອງການເຂົ້າມາ.

asylum updates - Supreme court sealThe Supreme Court of the United States rejected the presidential order to ban asylum seekers who do not come through a port of entry.

ການຕັດສິນໃຈຂອງສານສູງສຸດຂອງຫມາຍຄວາມວ່າຄໍາສັ່ງປະທານປະເທດບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ມັນຫມາຍຄວາມວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາຂະບວນການຕ້ອງການຮຽກຮ້ອງບຽດບຽນຂ້ຽວປະຊາຊົນເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າຫາກວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມາຜ່ານດ່ານຊາຍແດນຢ່າງເປັນທາງການ.

The Supreme Court’s decision means the presidential order is not allowed. It means the United States must process asylum claims from people even if they did not come through official border crossings.

ທັນວາ 20, 2018 ການປັບປຸງ:

December 20, 2018 update:

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພກ່າວວ່າຕົນຈະກັບຄືນສະແຫວງຫາ asylum ກັບເມັກຊິໂກໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າລໍຖ້າສໍາລັບການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍຂອງພວກເຂົາ.

The Department of Homeland Security says it will return asylum seekers to Mexico while they wait for a hearing on their request.

on December 20, 2018, ເລຂາທິການປ້ອງກັນຄວາມ Homeland Kirstjen ເວົ້າວ່າ Nielsen ສະແຫວງຫາ asylum “ຈະລໍຖ້າສໍາລັບການຕັດສິນໃຈສານການຍົກຍ້າຍເຂົ້າໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນເມັກຊິໂກ.” ການປະກາດເວົ້າວ່າມັນໃຊ້ໄດ້ກັບ “ບຸກຄົນມາຮອດດ້ານຄວາມປອດໄພເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດອາເມລິກາຈາກ Mexico, ຜິດກົດຫມາຍຫຼືບໍ່ມີເອກະສານທີ່ເຫມາະສົມ.”

On December 20, 2018, Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen said asylum seekers “will wait for an immigration court decision while they are in Mexico.” The announcement says it applies to “individuals arriving in or entering the United States from Mexico—illegally or without proper documentation.”

ຈະເປັນແນວໃດບໍ່ຫມາຍຄວາມວ່ານີ້ສໍາລັບສະແຫວງຫາ asylum?

What does this mean for asylum seekers?

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຂໍລີ້ໄພ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການເວົ້າວ່າທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການ “ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື” ການສໍາພາດ. ການສໍາພາດແມ່ນບາດກ້າວທໍາອິດໃນການຮ້ອງຂໍສໍາລັບການ asylum ເປັນ. ຖ້າຫາກທ່ານຜ່ານການສໍາພາດຄວາມຢ້ານກົວຂອງທ່ານທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ທ່ານສາມາດສະຫມັກຂໍເອົາສໍາລັບການ asylum. ກົດລະບຽບໃຫມ່ເວົ້າວ່າສະແຫວງຫາ asylum ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະ “ການປະມວນຜົນໂດຍ DHS ແລະໄດ້ຮັບ 'ແຈ້ງການກັບປາກົດ’ ສໍາລັບການໄຕ່ສວນຂອງສານການຍົກຍ້າຍເຂົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.” ເນື່ອງຈາກກົດລະບຽບໃຫມ່, ທ່ານຈະຖືກສົ່ງໄປຫາເມັກຊິໂກແທນທີ່ຈະລໍຖ້າຢູ່ໃນອາເມລິກາ.

After you claim asylum, the law says you must be given a “credible fear” interview. The interview is the first step in a request for asylum. If you pass your credible fear interview, you can apply for asylum. The new rule says that then asylum seekers will be “processed by DHS and given a ‘Notice to Appear’ for their immigration court hearing.” Because of the new rule, you will be sent to Mexico instead of waiting in the USA.

ການປະກາດຍັງໄດ້ກ່າວວ່າປະຊາຊົນລໍຖ້າໃນເມັກຊິໂກຈະມີການເຂົ້າເຖິງທະນາຍຄວາມການຍົກຍ້າຍເຂົ້າແລະອາເມລິກາສໍາລັບການໄຕ່ສວນຄະດີສານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ມີພຽງຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງສະແຫວງຫາ asylum ຈະໄດ້ຮັບ asylum ຢູ່ໄຕ່ສວນຄະດີຂອງພວກເຂົາ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະໄດ້ຮັບການ deported. ອ່ານປະກາດຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ.

The announcement also says people waiting in Mexico will have access to immigration attorneys and to the USA for their court hearings. But only a small number of asylum seekers will receive asylum at their hearings. The rest will be deported. Read the full announcement from the Department of Homeland Security.

ທັນວາ 19, 2018 – two updates:

December 19, 2018 – two updates:

ການປັບປຸງ 1

Update 1

A US judge has blocked the asylum rule change made in June.
A US judge has blocked the asylum rule change made in June.

ໃນເດືອນມິຖຸນາ 11, 2018, former US Attorney General Jeff Sessions said that people fleeing domestic violence or gang violence in their home countries will not generally be allowed to claim asylum in America. But on December 19, Judge Emmet Sullivan said the new rule was unlawful. He said these migrants are still allowed to request asylum.

On June 11, 2018, former US Attorney General Jeff Sessions said that people fleeing domestic violence or gang violence in their home countries will not generally be allowed to claim asylum in America. But on December 19, Judge Emmet Sullivan said the new rule was unlawful. He said these migrants are still allowed to request asylum.

What does the judge’s decision mean for migrants?

What does the judge’s decision mean for migrants?

It means that you have a right to request asylum in the USA for reasons of gang violence and domestic violence. You have a right to be heard before you are deported. But the decision does ບໍ່ mean your request will be granted. Very few people are granted asylum.

It means that you have a right to request asylum in the USA for reasons of gang violence and domestic violence. You have a right to be heard before you are deported. But the decision does not mean your request will be granted. Very few people are granted asylum.

ການປັບປຸງ 2

Update 2

The US District Judge in California has continued the block on the presidential order made in November.
The US District Judge in California has continued the block on the presidential order made in November.

In November, President Trump signed a new rule saying only asylum seekers who go to a US port of entry can request asylum. On November 19, Judge Jon Tigar stopped the new rule, saying it was against US law. Now the judge has made an injunction that continues his ban against the rule.

In November, President Trump signed a new rule saying only asylum seekers who go to a US port of entry can request asylum. On November 19, Judge Jon Tigar stopped the new rule, saying it was against US law. Now the judge has made an injunction that continues his ban against the rule.

What does the judge’s injunction mean for asylum seekers?

What does the judge’s injunction mean for asylum seekers?

The injunction means the judge’s ban on the new rule will continue. It means the United States must process asylum claims from people even if they did not come through a port of entry. But this ruling does ບໍ່ mean that asylum will be granted. It is still very difficult to get asylum in the USA.

The injunction means the judge’s ban on the new rule will continue. It means the United States must process asylum claims from people even if they did not come through a port of entry. But this ruling does not mean that asylum will be granted. It is still very difficult to get asylum in the USA.

USAHello supports the rights of asylum seekers to ask for protection in the United States.

USAHello supports the rights of asylum seekers to ask for protection in the United States.

ພະຈິກ 19, 2018 ການປັບປຸງ: A US District Judge has blocked the presidential order until December 19.

November 19, 2018 update: A US District Judge has blocked the presidential order until December 19.

The judge says the presidential order goes against the United Stateslaw. US law says people on American soil are eligible to apply for asylum. It does not say they have to come through a port of entry. On November 19, the judge said the United States must follow the law.

The judge says the presidential order goes against the United States’ law. US law says people on American soil are eligible to apply for asylum. It does not say they have to come through a port of entry. On November 19, the judge said the United States must follow the law.

What does this new ruling mean?

What does this new ruling mean?

The ruling on November 19 means the United States must process asylum claims from people who did not come through a port of entry. The ruling says these people must be allowed to apply. But this ruling does ບໍ່ mean that asylum will be granted. It is still very difficult to get asylum in the USA.

The ruling on November 19 means the United States must process asylum claims from people who did not come through a port of entry. The ruling says these people must be allowed to apply. But this ruling does not mean that asylum will be granted. It is still very difficult to get asylum in the USA.

ພະຈິກ 8, 2018

November 8, 2018

President Trump has signed an order to limit asylum seekers on the southern border of the United States. ກົດລະບຽບໃຫມ່ເວົ້າວ່າສະແຫວງຫາ asylum ຕ້ອງໄປເປັນພອດສະຫະລັດເຂົ້າ.

President Trump has signed an order to limit asylum seekers on the southern border of the United States. The new rule says that asylum seekers must go to a US port of entry.

The rule will start at midnight on Friday, ພະຈິກ 9. It lasts for 90 ວັນ. The new rule does not apply to children without an adult.

The rule will start at midnight on Friday, November 9. It lasts for 90 days. The new rule does not apply to children without an adult.

What does this mean for asylum seekers on the southern border?

What does this mean for asylum seekers on the southern border?

This change means that if people enter the United States anywhere except at a port of entry, they are not eligible to ask for asylum. They may get special protection because ofreasonable fear” (fewer than one in four people get this). But most people will be deported. Read more about reasonable fear and credible fear.

This change means that if people enter the United States anywhere except at a port of entry, they are not eligible to ask for asylum. They may get special protection because of “reasonable fear” (fewer than one in four people get this). But most people will be deported. Read more about reasonable fear and credible fear.

What does the new rule mean for people who are already in the US seeking asylum?

What does the new rule mean for people who are already in the US seeking asylum?

The new rule does not affect people already inside the United States or people who arrive on November 9 before midnight.

The new rule does not affect people already inside the United States or people who arrive on November 9 before midnight.

Will this rule change again?

Will this rule change again?

The laws of the United States say that migrants can claim asylum when they are on American soil, however and wherever they entered. So civil rights groups are fighting against the new rule.

The laws of the United States say that migrants can claim asylum when they are on American soil, however and wherever they entered. So civil rights groups are fighting against the new rule.

ການປັບປຸງສັນຍາລັກຂອງ ICE ສໍາລັບສະແຫວງຫາ asylum

ICE logo update for asylum seekers

ມິຖຸນາ 2018

June 2018

There has been a change to rules for asylum seekers coming to the United States. ໃນເດືອນມິຖຸນາ 11, 2018, US Attorney General Jeff Sessions said that people fleeing domestic violence or gang violence in their home countries will not generally be allowed to claim asylum in America.

There has been a change to rules for asylum seekers coming to the United States. On June 11, 2018, US Attorney General Jeff Sessions said that people fleeing domestic violence or gang violence in their home countries will not generally be allowed to claim asylum in America.

ຈະເປັນແນວໃດບໍ່ຫມາຍຄວາມວ່ານີ້ສໍາລັບສະແຫວງຫາ asylum?

What does this mean for asylum seekers?

This change mostly affects asylum seekers if you are coming to the border between Mexico and the United States. You have probably come from a country where gang violence is making life dangerous. Or you may be a woman leaving a violent home to keep yourself and your children safe. The new rules say you cannot get asylum due to those reasons.

This change mostly affects asylum seekers if you are coming to the border between Mexico and the United States. You have probably come from a country where gang violence is making life dangerous. Or you may be a woman leaving a violent home to keep yourself and your children safe. The new rules say you cannot get asylum due to those reasons.

It is already very difficult to get asylum status in America. Most asylum seekers are not accepted. The law says you may seek asylum if you have fear of persecution because of:

It is already very difficult to get asylum status in America. Most asylum seekers are not accepted. The law says you may seek asylum if you have fear of persecution because of:

• race

• race

• religion
• religion
• nationality
• nationality
• membership in a particular social group
• membership in a particular social group
• political opinion

• political opinion

Even if you coming for one of these reasons, it can be difficult to prove to U.S. ການຍົກຍ້າຍເຂົ້າແລະພາສີການບັງຄັບໃຊ້ (ICE). Read this government page to learn more about rules for seeking asylum.

Even if you coming for one of these reasons, it can be difficult to prove to U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Read this government page to learn more about rules for seeking asylum.

What will happen to me if I arrive on the border seeking asylum for one of these reasons?

What will happen to me if I arrive on the border seeking asylum for one of these reasons?

All asylum seekers who are seeking asylum should understand that they may be held by the US government (forced to stay in a detention center) for many weeks. Some people have been separated from their children when they arrive on the border. Since June 20, this is not allowed. There are groups working in the US to help parents find their children. But there is very little anyone can do to help you or your children if you are already being held by the US government.

All asylum seekers who are seeking asylum should understand that they may be held by the US government (forced to stay in a detention center) for many weeks. Some people have been separated from their children when they arrive on the border. Since June 20, this is not allowed. There are groups working in the US to help parents find their children. But there is very little anyone can do to help you or your children if you are already being held by the US government.

What should I do?

What should I do?

You need to ask for a lawyer. ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ, you have the right to a lawyer, but you MUST ask for a lawyer. You need to say, “I want to speak to a lawyer now.Keep asking every person you talk to for a lawyer until you are given access to a lawyer.

You need to ask for a lawyer. In the United States, you have the right to a lawyer, but you MUST ask for a lawyer. You need to say, “I want to speak to a lawyer now.” Keep asking every person you talk to for a lawyer until you are given access to a lawyer.

What if I pass my interview? Will I still be detained?

What if I pass my interview? Will I still be detained?

If you have passed your asylum interview (called a “ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື” ການສໍາພາດ) you will get a hearing in front of a judge to make your case for asylum. It can take a very long time to get a hearing. You should be released from detention while you wait.

If you have passed your asylum interview (called a “credible fear” interview) you will get a hearing in front of a judge to make your case for asylum. It can take a very long time to get a hearing. You should be released from detention while you wait.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, some detention centers are holding asylum seekers even after they pass their interview. On July 2, a federal judge said ICE must not hold asylum seekers after their interview without a good reason. If you are being held after you have passed your interview, ask to speak to a lawyer.

However, some detention centers are holding asylum seekers even after they pass their interview. On July 2, a federal judge said ICE must not hold asylum seekers after their interview without a good reason. If you are being held after you have passed your interview, ask to speak to a lawyer.

Have you been separated from your child?

Have you been separated from your child?

ໃນ​ບາງ​ກໍ​ລະ​ນີ, children of asylum seekers have been separated from their parents.

In some cases, children of asylum seekers have been separated from their parents.

If you have been separated from your parent or child while seeking asylum, call the U.S. ການຍົກຍ້າຍເຂົ້າແລະພາສີການບັງຄັບໃຊ້ (ICE) detention reporting information line at 1-888-351-4024. There are Spanish-speaking operators available and it is a free service. Hours are Monday to Friday 8:00 a.m. ການ 8:00 p.m. (Eastern Time). If you are calling from inside an ICE detention facility, use speed dial 9116# on the free call platform.

If you have been separated from your parent or child while seeking asylum, call the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) detention reporting information line at 1-888-351-4024. There are Spanish-speaking operators available and it is a free service. Hours are Monday to Friday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (Eastern Time). If you are calling from inside an ICE detention facility, use speed dial 9116# on the free call platform.

ICE works with the Office of Refugee Resettlement (ORR) to locate children. ທ່ານ​ຍັງ​ສາ​ມາດ call the ORR Parent Hotline at 1-800-203-7001 if you believe the US government has your child. If you are calling from an ICE detention facility, use speed dial 699# on the free call platform. Available 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ, in Spanish or English.

ICE works with the Office of Refugee Resettlement (ORR) to locate children. You can also call the ORR Parent Hotline at 1-800-203-7001 if you believe the US government has your child. If you are calling from an ICE detention facility, use speed dial 699# on the free call platform. Available 24 hours a day, 7 days a week, in Spanish or English.

ທ່ານ (or your friends, family or lawyer) can also contact ICE or ORR by email:

You (or your friends, family or lawyer) can also contact ICE or ORR by email:

 • Email ICE at Parental.Interests@ice.dhs.gov
 • Email ORR at information@ORRNCC.com
 • Email ICE at Parental.Interests@ice.dhs.gov
 • Email ORR at information@ORRNCC.com

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

Learn moreຂໍ້ມູນຢູ່ໃນຫນ້ານີ້ແມ່ນມາຈາກ CLINIC, ໄດ້ ພະແນກປ້ອງກັນຄວາມ Homeland, ໄດ້ Federal Register, USCIS ແລະແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ອື່ນໆ. ມັນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການຊີ້ນໍາແລະມີການປັບປຸງເລື້ອຍໆເປັນໄປໄດ້. USAHello ບໍ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ແຕ່ບໍ່ມີກໍາລັງໃດໆຂອງວັດຖຸຂອງພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະປະຕິບັດເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາສໍາລັບທະນາຍຄວາມຟຣີຫຼືໃນລາຄາຕ່ໍາຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ຊອກຫາການບໍລິການທາງດ້ານກົດຫມາຍແລະຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

The information on this page comes from CLINIC, the Department of Homeland Security, the Federal Register, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃກ້ກັບທ່ານ

ໃຊ້ FindHello ໃນການຊອກຫາບໍລິການແລະຊັບພະຍາກອນໃນຕົວເມືອງຂອງທ່ານ.

ເລີ່ມຕົ້ນຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ

 

 

ບໍ່ຫນ້ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ? ໃບຫນ້າຍິ້ມ Yes ໃບຫນ້າ frown No
ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ທ່ານ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕໍາ​ນິ​ຕິ​ຊົມ​ຂອງ​ທ່ານ​!