ກົດຫມາຍສະຫະລັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະຮູ້

ໃນເວລາທີ່ທ່ານມາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, you will not know all the laws and regulations. ມີຫລາຍພັນຄົນຂອງກົດຫມາຍແມ່ນ! ລັດທຸກມີກົດຫມາຍຂອງຕົນເອງ, ເກີນໄປ. Here are some US laws that are useful to know so you do not break the law by mistake.

ກົດຫມາຍສະຫະລັດ - ກຸ່ມຄອບຄົວຢູ່ເຮືອນ

Children

 • Your children must go to school from the age of 6 ການ 16.
 • ທ່ານຕ້ອງໄດ້ມົນຕີ, neglect or abuse your children.
 • Your children must use safety seats in the car.
 • Some states have laws to say you cannot leave your children alone until they reach a certain age.
 • ທ່ານສາມາດອ່ານກ່ຽວກັບ child abuse laws in the USA.

Driving

 • You must get car insurance and registration for your car and carry it in the car.
 • Everyone must have a driver’s license to drive.
 • Drivers can turn right when the stoplight is red if it is safe to do so and if nobody is crossing the street, unless there is a sign or red light telling you not to turn.
 • You must wear a seatbelt in a moving car (unless you are an adult in the state of New Hampshire).
 • Do not pass a school bus in either direction when its red lights are flashing! Just stop until the bus turns off its flashing lights.
 • Pull over to let emergency vehicles go by if they have flashing lights or sirens.
 • You can read about how to drive in the USA.

ການຈໍາແນກ

 • You may refuse service to someone who is offensive, but you may not refuse service to people because of their race, sex, religion or where they come from.
 • You can learn more about anti-discrimination laws that protect LGBT people, trans people, ແລະ working women.

ພາສີອາກອນ

 • If you earn income and live in the United States, you must file a tax return every year and pay taxes to the United States government. In some places, you will pay state and local government taxes too.
 • ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ how to pay taxes in the USA.

Bribery

 • It is illegal to bribe or offer bribes to police and other officials in the United States.
 • It is illegal to accept bribes.

Marriage, sex and incest

 • It is against the law to have sex with a member of your family who is not your spouse.
 • You are not allowed to be married to more than one person at the same time.
 • You are not allowed to hit or beat your wife or other family members.
 • It is against the law to force a person to have sex with you even if you are married to them.
 • Nobody, even your parents, can force you to marry someone if you do not want to get married.
 • You can get a divorce from your spouse even if your spouse does not agree.
 • It is a crime to marry someone just to get US citizenship. You can be jailed or fined a lot of money.
 • It is not against the law to be a homosexual or lesbian, and it is legal to marry someone of the same sex.

Behavior in public

 • You may be fined for crossing the road except at a crosswalk!
 • You are not allowed to drop litter in a public place.
 • Drinking and (in some places) smoking are against the law in the street.
 • Indecent behavior (including nakedness, urinating, prostitution or hiring a prostitute) is illegal.

Drugs and alcohol

 • The legal drinking age in the United States is 21.
 • You must not give alcohol to anyone under the age of 21 or let them drink alcohol in your care. (There are exceptions in some states for parents, who may allow their children to drink in their care.)
 • It is illegal to take drugs or to sell or provide illegal drugs (which are calledcontrolled substancesin the law).
 • The use and sale of marijuana is allowed in some states under some conditions.

Animals and hunting

Fighting and violence

 • Violence to another person is against the law.
 • Some fighting is calleddisorderly conduct” ຫຼື “mutual combat.Other fighting or attacking someone is calledassault.Even threatening someone can be an assault, which is a serious crime.

Other crimes

 • It is a crime to cheat people, to steal from people or stores
 • It is a crime to sell illegal drugs or guns.

Trespass

 • Americans are very protective of their homes and property. You cannot be on or in someone’s property without their permission.

Selective service

 • If you are a male between the ages of 18 ແລະ 26 and living in the United States, you must register for selective service in the armed forces.

Residency

 • If you are a resident or permanent resident but not a citizen, you must carry proof of your resident status with you (your papers or your Green Card).
 • You must also notify US Customs and Immigrations Services when you change your address.

ມີກົດຫມາຍຈໍານວນຫຼາຍໃນອາເມລິກາມີ, ແຕ່ວ່າທ່ານຍັງມີສິດທິຈໍານວນຫຼາຍ! ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຮົາເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນຫຼືພົນລະເມືອງ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ


ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນຫນ້ານີ້ທີ່ມາຈາກ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ອື່ນໆ. ມັນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການຊີ້ນໍາແລະມີການປັບປຸງເລື້ອຍໆເປັນໄປໄດ້. USAHello ບໍ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ແຕ່ບໍ່ມີກໍາລັງໃດໆຂອງວັດຖຸຂອງພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະປະຕິບັດເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາສໍາລັບທະນາຍຄວາມຟຣີຫຼືໃນລາຄາຕ່ໍາຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ຊອກຫາການບໍລິການທາງດ້ານກົດຫມາຍແລະຕ່ໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃກ້ກັບທ່ານ

ໃຊ້ FindHello ໃນການຊອກຫາບໍລິການແລະຊັບພະຍາກອນໃນຕົວເມືອງຂອງທ່ານ.

ເລີ່ມຕົ້ນຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ