Remti pabėgėlių ir imigrantų sėkmingą integraciją ir stiprinti bendrą ateitį.