Pabėgėlio kelionės dokumento ir kelionės teises

Taip pat lietuviųNe anglų kalba

Are you a refugee or asylee? Do you need to travel outside the United States? You will need a Refugee Travel Document in order to return to the USA. Most refugees and asylees can use a Refugee Travel Document for travel in place of a passport.

Are you a refugee or asylee? Do you need to travel outside the United States? You will need a Refugee Travel Document in order to return to the USA. Most refugees and asylees can use a Refugee Travel Document for travel in place of a passport.

Elder refugee man

Elder refugee man

A person with refugee or asylum status who wishes to travel outside of the USA needs a Refugee Travel Document. Be šio dokumento, you may not be eligible to re-enter the United States and you could be placed in detention or immigration court.

A person with refugee or asylum status who wishes to travel outside of the USA needs a Refugee Travel Document. Without this document, you may not be eligible to re-enter the United States and you could be placed in detention or immigration court.

pabėgėlio kelionės dokumentas

refugee travel document

The Refugee Travel Document looks like a passport and can be used like one. Tačiau, as a refugee, please understand that until you are a US citizen, there is some risk to traveling outside of the USA because you could lose your status. You may have a very good reason to travel outside of the USA. But it is important that you know about the potential immigration challenges involved.

The Refugee Travel Document looks like a passport and can be used like one. However, as a refugee, please understand that until you are a US citizen, there is some risk to traveling outside of the USA because you could lose your status. You may have a very good reason to travel outside of the USA. But it is important that you know about the potential immigration challenges involved.

Kaip reikia kreiptis dėl pabėgėlio kelionės dokumentą?

How do I apply for a Refugee Travel Document?

Kreiptis dėl pabėgėlio kelionės dokumentą, you need to file Form I-131, Kelionės dokumentas, taikymas. Siekiant paduoti forma, please carefully read the instructions to complete Form I-131. Užbaigti teisinių formų gali būti labai paini, net ir žmonės gimė JAV. Jei jums reikia užpildyti teisinės formos, tai yra gera idėja gauti pagalbos iš savo persikėlimo agentūra. Priklausomai nuo to, kur tu gyveni, Jūs turite mail formą į kitą adresą. Make sure you mail the form to the correct address.

To apply for a Refugee Travel Document, you need to file Form I-131, Application for Travel Document. In order to file the form, please carefully read the instructions to complete Form I-131. Completing legal forms can be very confusing, even for people born in the US. If you need to complete a legal form, it is a good idea to get help from your resettlement agency. Depending on where you live, you will have to mail the form to a different address. Make sure you mail the form to the correct address.

Tai kainuoja pinigus paduoti kelionės dokumentą?

Does it cost money to file a travel document?

taip. Priklausomai nuo savo amžiaus, jums gali tekti mokėti mokestį tiek formą ir jūsų biometriniai duomenys (fingerprinting ir nuotraukos). You may be able to apply for a fee waiver if you can show financial hardship.

Yes. Depending on your age, you may have to pay a fee for both the form and for your biometrics (fingerprinting and photographs). You may be able to apply for a fee waiver if you can show financial hardship.

Ar aš galiu failas forma I-131 pabėgėlio kelionės dokumentas, kai išeisiu iš JAV?

Can I file a Form I-131 for a Refugee Travel Document after I leave the United States?

Jums turėtų failą forma I-131 pabėgėlio kelionės dokumentą prieš išeidami Jungtinės Amerikos Valstijos. Jei ne failas pabėgėlio kelionės dokumente yra prieš išvykdami Jungtinėse Amerikos Valstijose, gali prarasti savo statusą, kaip pabėgėlis arba labai sunku grįžti į JAV. Jums gali būti taikomos tik jei buvo ne JAV už mažiau nei 1 metu paversti savo paraišką. Tačiau, Jums negalima manyti, kad užjūrio biuras priims jūsų prašymą jei aišku galėtų turite pateikti savo formą I-131 prieš jums paliko JAV.

You should file a Form I-131 for a Refugee Travel Document before you leave the United States. If you do not file for a Refugee Travel Document before you leave the United States, you could lose your status as a refugee or have a hard time coming back to the US. You may only apply if you have been outside the United States for less than 1 year at the time of turning in your application. However, you cannot assume that an overseas office will accept your application if it is evident you could have filed your Form I-131 before you left the United States.

Jei aš failą forma i-131 Re-Entry gauti pabėgėlio kelionės dokumentą, o aš esu JAV., USCIS neigia forma i-131 jei palieku Jungtinėse Amerikos Valstijose, kai forma vis dar laukiama?

If I file Form I-131 to get a Refugee Travel Document while I am in the United States, will USCIS deny the Form I-131 if I leave the United States while the form is still pending?

Nors USCIS rekomenduoja elektronine forma i-131 Re-Entry būdami Jungtinėse Amerikos Valstijose, ne reikia dalyvauti Jungtinėse Amerikos Valstijose patvirtinimą ir problema pabėgėlio kelionės dokumento, jei pateikėte savo biometriniai duomenys (nuotrauka, pirštų atspaudai).

Although USCIS recommends that you file Form I-131 while you are in the United States, you are not required to be present in the United States for an approval and an issue of a Refugee Travel Document if you have submitted your biometrics (photograph, fingerprints).

Ar galima keliauti atgal į šalį, kurioje patyriau praeityje persekiojimo arba reikalauti ateityje persekiojimo baimė?

Can I travel back to the country where I experienced past persecution or claim a fear of future persecution?

Kai ypatingais atvejais, galite grįžti į tą šalį jūs pabėgo. Pvz., Jei artimas šeimos narys serga arba krito, turėsite teisę grįžti į savo kilmės šalį. But if you are an asylee or refugee and return to the place you claimed protection from, you may lose your asylum status.

In some specific situations, you can return to the country you fled. For example, if a close family member is ill or has died, you may be eligible to return to your country of origin. But if you are an asylee or refugee and return to the place you claimed protection from, you may lose your asylum status.

Jei norite grįžti į šalies, we recommend that you first talk to your resettlement agency or a lawyer.

If you need to return to the country you left, we recommend that you first talk to your resettlement agency or a lawyer.

Daugiau informacijos apie pabėgėlio kelionės dokumentą ir formą I-131, you can read or download this USCIS information. Also please read more about your rights as a refugee.

For more details about the Refugee Travel Document and Form I-131, you can read or download this USCIS information. Also please read more about your rights as a refugee.

sužinoti daugiau, sužinok daugiau

Learn moreInformacija šiame puslapyje gaunama iš USCIS ir kitų patikimų šaltinių. Jis yra skirtas gaires ir naujinama taip dažnai, kaip įmanoma. USAHello negali suteikti teisinių konsultacijų, taip pat yra bet kurios iš mūsų medžiagų ketinama imtis kaip teisinis patarimas. Jeigu jūs ieškote nemokama arba nebrangi advokato ar teisinės pagalbos, Mes galime jums padėti Ieškoti ir pigių teisinių paslaugų.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Pilietiškumo egzaminą!

Nemokamai internete pilietybės rengimo klasė

Pradžia klasė dabar
Ar Šis puslapis padės jums? Linksmas veidelis taip Raukytis veido ne
Dėkojame už jūsų nuomonę!