Kif tiġi polite u jkollhom manjieri tajba fl-Istati Uniti

Ingliż wkollNru Ingliż

Kif tagħmel inti taf x'inhu polite f ' pajjiż ġdid? Kulturi differenti li jġibu ruħhom f ' modi differenti. Dawn 10 tips se juru inti manjieri tajba fl-Istati Uniti.

How do you know what is polite in a new country? Different cultures behave in different ways. These 10 tips will show you good manners in the USA.

Żewġ irġiel smiling fuq xulxin fl-Uffiċċju

Two men smiling at each other in office

Hawn huma xi modi biex juru manjieri tajba fl-Istati Uniti. These tips will help you to show respect and be polite to Americans.

Here are some ways to show good manners in the United States. These tips will help you to show respect and be polite to Americans.

1. Jgħidu li l- “Jekk jogħġbok”

1. Say “please”

Jgħidu li Americans ħafna “Jekk jogħġbok” meta huma tixtieq xi ħaġa. Pereżempju, jekk inti huma ordnijiet għal ikel fil-ristoranti, inti jistgħu jgħidu li l- “I se jkollhom l-soppa, Jekk jogħġbok”. Jekk inti titlob għal xi ħaġa u m ' għandekx jiġifieri “Jekk jogħġbok”, Americans se taħseb inti rude.

Most Americans say “please” when they want something. For example, if you are ordering food at a restaurant, you might say “I will have the soup, please”. If you ask for something and don’t say “Please”, Americans will think you are rude.

2. Jgħidu li l- “grazzi”

2. Say “thank you”

Jgħidu li Americans “grazzi” ħafna. F ' uħud mill-kulturi, in-nies jgħidu biss “grazzi” għall-avvenimenti sinifikanti. Fl-Istati Uniti, huwa komuni jiġifieri “Grazzi” anke għal ġesti żgħar. Pereżempju, jekk inti bl-idejn xi ħadd ktieb, huma jistgħu Grazzi. Ipprova Ftakar jiġifieri “grazzi,” speċjalment lil xi ħadd li huwa jgħinu jew ipprova biex jgħinuk.

Americans say “Thank you” a lot. In some cultures, people only say “thank you” for significant events. In the United States, it is common to say “thanks” even for small gestures. For example, if you hand someone a book, they might thank you. Try to remember to say “Thank you,” especially to anyone who is helping or try to help you.

3. Jgħidu li l- “sorry”

3. Say “sorry”

Americans jgħidu wkoll “sorry” aktar minn nies fil-kulturi oħra. Pereżempju, jekk xi ħadd aċċidentalment bumps fis inti fit-triq, huma jistgħu ruħna bl- “skużi” jew “sorry.” Americans, nisa Amerikani speċjalment, xi drabi tuża l-kelma “sorry” biex jesprimu l-sadness għal xi ħaġa li ġara lilek, anke jekk dawn ma kienux involuti fil-każ. Pereżempju, inti nirrakontaw lil xi ħadd li inti kienu morda fuq l-tmiem il-ġimgħa jew li miet Ħabib. Xorta u polite, huma jistgħu jirrispondu, “Jiddispjaċini hekk.”

Americans also say “sorry” more than people in other cultures. For example, if someone accidentally bumps into you on the street, they may apologize with “excuse me” or “sorry.” Americans, especially American women, sometimes use the word “sorry” to express sadness for something that happened to you, even though they were not involved in the event. For example, you may tell someone that you were sick over the weekend or that a friend died. To be kind and polite, they might respond, “I’m so sorry.”

4. Jkopru l-ħalq tiegħek meta tiegħek burp jew għas-sogħla

4. Cover your mouth when your burp or cough

Americans ħafna jikkonsidrawha impolite biex jagħmlu ħsejjes ġisem quddiem ħaddieħor. Huma jippruvaw ma jgħaddi gass, burp, jew tagħmel oħra ħsejjes feriti fil-pubbliku jew quddiem il-Poplu huma ma jafux sew. Xi nies se excuse lilhom infushom li l-kamra tal-banju jekk jeħtieġu li burp. Jekk inti fart jew burp, hija polite jiġifieri, “skużi.”

Many Americans consider it impolite to make bodily noises in front of other people. They try not to pass gas, burp, or make other bodily noises in public or in front of people they do not know well. Some people will excuse themselves to the bathroom if they need to burp. If you do fart or burp, it is polite to say, “Excuse me.”

5. Jgħidu li l- “hello” Meta inti jiltaqgħu nies ġodda

5. Say “hello” when you meet new people

Meta inti tilħaq lil xi ħadd għall-ewwel darba, Americans jgħidu li tipikament, “Hello” jew, “Hi, pjaċere.” Jekk għandek xi ħadd ieħor miegħek, huwa polite li jintroduċu dik il-persuna kif ukoll. Il-ħin li jmiss inti jilħqu l-persuna, inti jistgħu jgħidu li l-, “Nizza biex tara lilek mill-ġdid,” jew, “I Ftakar jilħqu inti l-aħħar xahar. Kif int?”

When you meet someone for the first time, Americans typically say, “Hello” or, “Hi, nice to meet you.” If you have someone else with you, it is polite to introduce that person as well. The next time you meet the person, you can say, “Nice to see you again,” or, “I remember meeting you last month. How are you?”

6. M ' għandekx ħawwad f'idejn jekk inti m ' għandekx tħossok komdu

6. Don’t shake hands if you don’t feel comfortable

Americans ħafna se ħawwad bl-idejn tiegħek meta jilħqu inti. Jekk inti jħossu skomdu tar, tista ' dejjem qiegħed idejk flimkien u irqiq rasek quddiem. Dan huwa mod polite li juru li ma tixtieqx ħawwad f'idejn. Xi Americans se jkun g˙all li ma tixtieqx ħawwad idejn imma dan huwa tajbin. Jekk inti mill-kultura meta irġiel u nisa barra mill-familja ma jmissux lil xulxin, Spjega li politely lill-persuna li inti huma jilħqu. M ' għandekx bżonn biex tagħmel affarijiet li tagħmel inti jħossu skomdu tar.

Most Americans will shake your hand when they meet you. If you feel uncomfortable, you can always put your hands together and lean your head forward. This is a polite way to show you don’t want to shake hands. Some Americans will be very surprised that you do not want to shake hands but this is okay. If you are from a culture where men and women outside of family do not touch each other, explain that politely to the person you are meeting. You do not need to do things that make you feel uncomfortable.

7. Joqgħod għall-inqas ilsien bogħod meta inti qed jitkellmu ma ' xi ħadd ġodda

7. Stand at least a foot away when you are talking to someone new

Americans għandhom tendenza li tixtieq personali aktar spazju madwarhom minn nies minn kulturi oħra. Fl-Istati Uniti, most people will stand about one foot apart from one another. Even people in a group stand with space between them. If you stand very close to someone when you are speaking, they may think you are being aggressive or overly familiar. They may take a step back and show mild surprise or disapproval. Other Americans are very physical and may hold your arm while they are talking to you or hug you when they first see you. If that makes you uncomfortable, it is okay to step back.

Americans tend to want more personal space around them than people from other cultures. In the US, most people will stand about one foot apart from one another. Even people in a group stand with space between them. If you stand very close to someone when you are speaking, they may think you are being aggressive or overly familiar. They may take a step back and show mild surprise or disapproval. Other Americans are very physical and may hold your arm while they are talking to you or hug you when they first see you. If that makes you uncomfortable, it is okay to step back.

8. Look people in the eye when you are talking to them

8. Look people in the eye when you are talking to them

Inħeġġu lill inti għal żżomm partijiet importanti tal-kultura tiegħek. Madankollu, looking people in they eyes when you talk is one thing you can do to adapt to life in America. Americans hemm it-tendenza li wieħed iħares lejn in-nies fl-għajnejn meta jkunu qed jitkellmu. Huma jistgħu ma tħares lejn inti fil-għajnejn għall-konverżazzjoni kollu – parti ftit minnha. Jekk xi ħadd titkellem lilek u inti se ma Ħares lejn minnhom fl-għajnejn, jistgħu jaħsbu li qed tipprova taħbi xi ħaġa jew li jkunu nfi.

We encourage you to maintain important parts of your culture. However, looking people in they eyes when you talk is one thing you can do to adapt to life in America. Americans tend to look people in the eyes when they are talking. They may not look at you in the eyes for the entire conversation – just part of it. If someone talks to you and you will not look at them in the eyes, they may think you are trying to hide something or being secretive.

9. Stand in line

9. Stand in line

Americans ħafna huma mgħallma mill-età żgħira li Stenna tagħhom dawra fil-linja. Allura, jekk inti fil-maħżen jew tipprova tixtri biljett filmat, probabbilment tara linja. ġeneralment, Poplu f'linja waħda waħda. Kultant tista tara lil xi ħadd “Żomm a post” għal xi ħadd ieħor, imma prinċiparjament Americans jistennew li Stenna tagħhom dawra. Għalkemm inti tista ' tara lil xi ħadd maqtugħa fil-linja (Mur quddiem inti), il-maġġoranza tan-nies jistennew tagħhom dawra. Dan huwa wkoll minnu jekk inti fuq xi rrikmandata waqt. In-nies ġeneralment jistennew li jħallu l-rrikmandata waqt sakemm huwa dawra tal-filliera tagħhom.

Most Americans are taught from a young age to wait their turn in a line. So, if you are at the store or trying to buy a movie ticket, you will probably see a line. Generally, people line up one by one. Sometimes you may see someone “hold a spot” for someone else, but mostly Americans expect to wait their turn. Although you may see someone cut into the line (go in front of you), the majority of people will wait their turn. This is also true if you are on an airplane. People generally wait to leave the airplane until it is their row’s turn.

10. Żomm il-bieb miftuħ għal nies oħra

10. Hold the door open for other people

Americans ħafna se jkollhom bieb miftuħ għalik meta inti huma jidħlu/joħorġu mill-bini. Jekk int raġel jew mara, huwa polite li jżommu l-bieb għall-persuna wara li inti.

Most Americans will hold a door open for you when you are entering/exiting a building. Whether you are a man or a woman, it is polite to hold the door for the person behind you.

tgħallem aktar

Learn more

Tar-Newsletter tagħna

Tgħallem kif jiġu b ' suċċess fl-Istati Uniti

 

 

 

 

Ma din il-paġna jgħinuk? Jitbissem Iva Il-wiċċ ħarsa kerha minn le
Grazzi għal feedback tiegħek!