Detenzjoni immigrati: għajnuna għan-nies li japplikaw għall-ażil fil-fruntiera bejn l-Istati Uniti u l-Messiku

Ingliż wkollNru Ingliż

Are you on either side of the United States Mexico border and do you need help? Huma qed tfittex kenn, appoġġ legali, ikel, u l-għajnuna għall-pretensjoni ta ' ażil? Are you in immigrant detention? Here are some online resources and information about organizations that may help or advise you.

Are you on either side of the United States Mexico border and do you need help? Are you looking for shelter, legal support, food, and help with claiming asylum? Are you in immigrant detention? Here are some online resources and information about organizations that may help or advise you.

immigrant detention

immigrant detention

Jekk inti qed jivvjaġġaw permezz Amerika Ċentrali u l-intenzjoni li jaqsmu l-fruntiera Istati Uniti / Messiku, you need to know that you risk being placed in immigrant detention if you don’t have the documentation that allows you entry to the country. This is done not only in the USA, but in Mexico, Gwatemala, u El Salvador.

If you are traveling through Central America and intend to cross the United States/Mexico border, you need to know that you risk being placed in immigrant detention if you don’t have the documentation that allows you entry to the country. This is done not only in the USA, but in Mexico, Guatemala, and El Salvador.

Finding help on both sides of the border

Finding help on both sides of the border

On the Border Angels website, you will find emergency contact information for groups in Mexico that offer help to migrants in distress. Some offer food, ilma, medical help, and shelter. The organization Grupos Beta, listed on this page, has many locations throughout Mexico.

On the Border Angels website, you will find emergency contact information for groups in Mexico that offer help to migrants in distress. Some offer food, water, medical help, and shelter. The organization Grupos Beta, listed on this page, has many locations throughout Mexico.

The Catholic Services Hospitality Center gives travelers a safe place to rest, rehydrate, eat, and care for their children. They provide a change of clothes, hygiene items, and a chance to wash up. Volunteers greet the travelers and help them contact family members and arrange bus transportation. Women and children receive travel bags filled with essential items before they leave. Those who are unable to depart the day they are released may spend the night at the home of a trusted volunteer or at Casa Alitas, a small home in Tucson staffed by volunteers and Catholic Community Services.

The Catholic Services Hospitality Center gives travelers a safe place to rest, rehydrate, eat, and care for their children. They provide a change of clothes, hygiene items, and a chance to wash up. Volunteers greet the travelers and help them contact family members and arrange bus transportation. Women and children receive travel bags filled with essential items before they leave. Those who are unable to depart the day they are released may spend the night at the home of a trusted volunteer or at Casa Alitas, a small home in Tucson staffed by volunteers and Catholic Community Services.

Arriving at the United States/Mexico border

Arriving at the United States/Mexico border

If you are planning to claim asylum at the United States/Mexico border or are already there, there are resources to guide you to safety and to navigate the United States immigration system.

If you are planning to claim asylum at the United States/Mexico border or are already there, there are resources to guide you to safety and to navigate the United States immigration system.

Estamos Unidos (“We Are United”) is a legal representation network on the Mexican border at Ciudad Juarez. Volunteers from across the country provide legal guidance and other services. The project is run by Al Otro Lado u CLINIC.

Estamos Unidos (“We Are United”) is a legal representation network on the Mexican border at Ciudad Juarez. Volunteers from across the country provide legal guidance and other services. The project is run by Al Otro Lado and CLINIC.

Il Drittijiet immigranti Proġett Firenze tkun ġabret dokumenti biex jgħinuk tiddefendi każ tiegħek. -Materjali jinkludu dokumenti li huma riżorsi ġenerali, għal wara li jkunu rilaxxati mid-detenzjoni, ġlieda kontra deportazzjoni tiegħek quddiem ta 'mħallef immigrazzjoni, u attraenti każ tiegħek.

The Florence Immigrant Rights Project has collected documents to help you defend your case. Materials include documents that are general resources, for after you are released from detention, fighting your deportation in front of an immigration judge, and appealing your case.

What information do I need when I apply for asylum?

What information do I need when I apply for asylum?

There are many pieces of documentation you can use to support your asylum case. This is a presentation about the documents you can use in your asylum case and how to use them.

There are many pieces of documentation you can use to support your asylum case. This is a presentation about the documents you can use in your asylum case and how to use them.

Sabiex jinkiseb l-a żil fl-Istati Uniti, dan jgħin il-ka ż tiegħek jekk għandek evidenza li tipprova li inti ppersegwitati jew abbużat, u li l-Gvern tiegħek kienx mhux tipproteġi lilek. L-evidenza aktar għandek iċ-ċans aħjar għandek biex tirbaħ tiegħek każ asil li tkun kapaċi twaqqaf fl-Istati Uniti.

In order to get asylum in the USA, it helps your case if you have evidence to prove you were persecuted or abused, and that your government did not protect you. The more evidence you have the better chance you have to win your asylum case to be able to stay in the United States.

Kun żgur li dejjem jistgħu jgħidu l-verità, inkella jistgħu minnufih għandek tiegħek każ miċħud. Jeħtieġ ukoll li jiġu ħafna speċifiċi dwar id-dettalji. Huwa importanti li tkun remembering eżatt x ' ġara, fid-data eżatta. Jekk tagħmel żball, il-Gvern ja seb li inti huma li tinsab.

Be sure to always tell the truth, otherwise you could immediately have your case denied. You also need to be very specific about the details. It is important to spend time remembering exactly what happened, on the exact date. If you make a mistake, the government may think you are lying.

Hawn huma t-tipi ta ' evidenza li tista ' tuża l-jappoggjaw tiegħek każ ażil:

Here are types of evidence that you can use to support your asylum case:

 • Id-dokumenti ta ' l-identità (i.e. il-passaport tiegħek, iċ-ċertifikat tat-twelid, karta ta ' identifikazzjoni ta ' l-istudent, Reġistru tad-dar, karta tal-identità nazzjonali, or political party membership card.)
 • Id-dokumenti ta ' l-identità tal-Membri tal-familja li traveled lill-Istati Uniti miegħek
 • Iċ-ċertifikat taż-żwieġ u ċ-ċertifikati tat-twelid għat-tfal
 • Rekords akkademiċi (i.e. ir-reġistri ta ' iskola, iċ-ċertifikati, u diplomi)
 • Rekord mediku mill-isptar jew trattament minħabba mistreatment fil-pajjiż tad-dar
 • Rekords jail jew Qorti
 • Any draft asylum applications or affidavits that you may have created
 • Kull dokument li ġiet preżentata ma kull parti tal-Gvern ta ' l-Istati Uniti
 • Kwalunkwe dokumenti oħra li taħseb li jista jkun importanti
 • Identity documents (i.e. your passport, birth certificate, student identification card, household registry, national identity card, or political party membership card.)
 • Identity documents of family members who traveled to the United States with you
 • Marriage certificate and birth certificates for children
 • Academic records (i.e. school records, certificates, and diplomas)
 • Medical records from hospitalization or treatment due to mistreatment in home country
 • Jail or court records
 • Any draft asylum applications or affidavits that you may have created
 • Any document that has been filed with any part of the United States government
 • Any other documents that you think might be important

Jekk inti ma setgħux idaħħlu dawn id-dokumenti miegħek meta int enta pajjiżek fid-dar, that is fine and we can discuss documenting your claim with you.

If you were not able to bring these documents with you when you fled your home country, that is fine and we can discuss documenting your claim with you.

Kun af id-drittijiet tiegħek!

Know your rights!

Fruntieri Istati Uniti Messiku- Kun af id-drittijiet tiegħek, Dipartiment tax-Xogħol
United States Mexico Border- Know Your Rights, Department of Labor

Għarbi, Ingliż, Spanjol, Somali, Urdu, Mandarin, Franċiż, Ħindi, and Punjabo languages. Manwali għall-immigranti LGBTQ, adulti, u tfal mhux akkumpanjati.

Arabic, English, Spanish, Somali, Urdu, Mandarin, French, Hindi, and Punjabo languages. Manuals for LGBTQ immigrants, adults, and unaccompanied children.

Dan packet hija maħsuba biex tipprovdi ħarsa ġenerali tad-drittijiet ta 'immigranti (jekk hawn legalment jew le) jew saħansitra ċittadin jistgħu jeżerċitaw jekk kkonfrontati minn uffiċjal immigrazzjoni.

This packet is intended to provide an overview of the rights an immigrant (whether here legally or not) or even a citizen may exercise if confronted by an immigration official.

Il Ċentru Nazzjonali Immigranti Ġustizzja hija disponibbli biex tipprovdi parir legali u tipprovdi referenzi legali. Tista 'tikkuntattja l-Ċentru Nazzjonali immigranti Ġustizzja fil-numru toll tagħha bla ħlas: (312) 263-0901.

The National Immigrant Justice Center is available to provide legal counsel and provide legal referrals. You can contact the National Immigrant Justice Center at its toll free number: (312) 263-0901.

Dan id-dokument huwa għal nies li huma jibżgħu li jirritornaw lejn pajjiżhom minħabba li huma lesbjani, omosesswali, bisesswali jew transesswali (LGBT) u / jew minħabba l-istatus tal-HIV tagħhom. Inti jista 'jkollok difiża kontra deportazzjoni jekk inti tibża inti ser jiġu pperikolati jew ittorturati jekk inti qed deportati lejn pajjiż tiegħek. Dan il-manwal huwa gwida u riżorsi. Hija mhix intiża biex isservi bħala sostitut għal parir legali. Għandek tipprova tikseb avukat.

This document is for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) and/or due to their HIV status. You may have a defense against deportation if you fear you will be harmed or tortured if you are deported to your home country. This manual is a guide and resource. It is not intended to serve as a substitute for legal counsel. You should attempt to obtain a lawyer.

You can read this information in Spanjol, Franċiż, u Għarbi.

You can read this information in Spanish, French, and Arabic.

These manuals provide basic information in English, Spanjol. Franċiż, Arabic and other languages to give immigrants an understanding of their rights under US law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security.

These manuals provide basic information in English, Spanish. French, Arabic and other languages to give immigrants an understanding of their rights under US law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security.

Jekk kien hemm xi ordni maħruġa għat-tneħħija tiegħek jew deportazzjoni, inti għad għandek iċ-ċans għall-applikazzjoni għall-ażil, anki jekk inti ma għandekx avukat. Hawn huma xi linji gwida għall-preżentazzjoni għall-ażil mingħajr avukat.

If there has been an order issued for your removal or deportation, you still have a chance for applying for asylum, even if you do not have a lawyer. Here are some guidelines for filing for asylum without a lawyer.

The T visa is a visa that is issued to victims of human trafficking, both children and adults. There are many people who are smuggled into the USA illegally and against their will on false claims for employment and other benefits. If this happened to you, you can apply for this type of visa.

The T visa is a visa that is issued to victims of human trafficking, both children and adults. There are many people who are smuggled into the USA illegally and against their will on false claims for employment and other benefits. If this happened to you, you can apply for this type of visa.

Were you a victim of a crime that happened in the United States? Did you help law enforcement? Kieku inti iweġġgħu minħabba l-kriminalità? A U-Viża tikri vittmi ta 'ċerti delitti, who meet certain requirements, jibqgħu fl-Istati Uniti.

Were you a victim of a crime that happened in the United States? Did you help law enforcement? Were you hurt because of the crime? A U-Visa lets victims of certain crimes, who meet certain requirements, stay in the United States.

Kontra Twissija Frodi

Anti Fraud Warning

Aqra din l-informazzjoni biex tipproteġi lilek innifsek minn persuni li ma jkunux avukati reali! Hemm nies li se nippretendu li jgħinek sabiex ikunu jistgħu iżommu flus tiegħek. Tgħallem kif jirrikonoxxu lilhom u tipproteġi lilek innifsek! L-immigrati legali Resource Center (ILRC) informazzjoni li jipproteġik minn frodi magħmula. tista' jaqra u Niżżel l-informazzjoni bl-Ingliż. Jew inti tista jaqra u Niżżel l-informazzjoni bl-Ispanjol.

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish.

tgħallem aktar

Learn more



L-informazzjoni fuq din il-paġna jiġi minn CLINIC, il Immigrant Legal Resource Center (ILRC), il National Immigrant Justice Center (NIJC), u sorsi oħra fdati. Li hija maħsuba għall-gwida u huwa aġġornat spiss kemm. USAHello ma jagħtix parir legali, lanqas ma hemm xi tagħna materjali maħsuba li jiġu meħuda bħala parir legali. Jekk inti qed tfittex għal Avukat b'xejn jew bi prezz baxx jew għajnuna legali, Aħna jista ' jgħinek Sib servizzi legali b'xejn u prezz baxx.

The information on this page comes from CLINIC, the Immigrant Legal Resource Center (ILRC), The National Immigrant Justice Center (NIJC), and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Ma din il-paġna jgħinuk? Jitbissem Iva Il-wiċċ ħarsa kerha minn le
Grazzi għal feedback tiegħek!