2019 နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်တစ်နှစ်သက်ရောက်မှုအစီရင်ခံစာ

2019 USAHello Midyear သက်ရောက်မှုအစီရင်ခံစာ

ဒီသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံစာပိုကြီးတဲ့ version ကို Download လုပ်ပါ.
သင်တို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် 2019 ဘတ်ဂျက် နှင့် 2018 ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းစာရင်းစစ်ဆေး.