ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ၏အောင်မြင်သောပေါင်းစည်းမှုကိုထောကျပံ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုံအနာဂတ်ခိုင်ခံ့စေ.