ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသတင်းအချက်အလက် - စက်တင်ဘာလ updated 2019

အင်္ဂလိပ်လည်းအဘယ်သူမျှမအင်္ဂလိပ်ဘာသာ

Here is updated information for asylum seekers coming to the United States.

Here is updated information for asylum seekers coming to the United States.

စက်တင်ဘာလ 28, 2019 – two updates for asylum seekers:

September 28, 2019 – two updates for asylum seekers:

1) An order from a federal judge stops a new rule about detention for children and families seeking asylum in the United States.

1) An order from a federal judge stops a new rule about detention for children and families seeking asylum in the United States.

Judge Dolly Gee of the Federal District Court for the Central District of California said on September 27 that the administration cannot make changes to the existing consent decree (agreement), which is called the Flores Agreement.

Judge Dolly Gee of the Federal District Court for the Central District of California said on September 27 that the administration cannot make changes to the existing consent decree (agreement), which is called the Flores Agreement.

The Flores Agreement says children cannot be held in detention for more than 20 နေ့ရကျ. The government said on August 21 that the Department of Homeland Security should be allowed to keep asylum-seeking families with children in detention until they are granted asylum or deported. But Judge Gee says, “The Flores settlement agreement remains in effect and has not been terminated.”

The Flores Agreement says children cannot be held in detention for more than 20 days. The government said on August 21 that the Department of Homeland Security should be allowed to keep asylum-seeking families with children in detention until they are granted asylum or deported. But Judge Gee says, “The Flores settlement agreement remains in effect and has not been terminated.”

2) A judge in federal court for the District of Columbia stopped another government plan about deportation.

2) A judge in federal court for the District of Columbia stopped another government plan about deportation.

District Judge Ketanji Brown Jackson in Washington, DC က, said on September 27 that the government could not expand fast-track deportations, known as expedited removals. In July, the US government said it was increasing expedited removals to apply all over the USA to undocumented people who cannot prove they have been in the country for at least two years. But the judge says people cannot be deported until they have had a hearing.

District Judge Ketanji Brown Jackson in Washington, DC, said on September 27 that the government could not expand fast-track deportations, known as expedited removals. In July, the US government said it was increasing expedited removals to apply all over the USA to undocumented people who cannot prove they have been in the country for at least two years. But the judge says people cannot be deported until they have had a hearing.

The US government will challenge both of these rulings. But for now, the government must follow the courtsdecisions.

The US government will challenge both of these rulings. But for now, the government must follow the courts’ decisions.

စက်တင်ဘာလ 11, 2019, update ကို:

September 11, 2019, update:

The US Supreme Court has made an important decision. The Court decided the United States can say no to asylum seekers who come to the US border through another country. For now, people can only ask for asylum at the US border if they have been refused asylum in another country along the way.

The US Supreme Court has made an important decision. The Court decided the United States can say no to asylum seekers who come to the US border through another country. For now, people can only ask for asylum at the US border if they have been refused asylum in another country along the way.

The US government proposed this new rule on July 16. ထိုကတည်းက, US judges have stopped the rule being used. There are organizations fighting against this rule in the US courts. But the Supreme Court says the government can start using the new rule for now, before the court cases have been decided. The United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) said it will start using the rule as soon as possible.

The US government proposed this new rule on July 16. Since then, US judges have stopped the rule being used. There are organizations fighting against this rule in the US courts. But the Supreme Court says the government can start using the new rule for now, before the court cases have been decided. The United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) said it will start using the rule as soon as possible.

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

This rule means that asylum seekers from Central and South America who traveled through Mexico will not be able to make an asylum request. If you ask for asylum at the US border, you can be turned away without a hearing, unless you asked for asylum in Mexico or another country on your journey and were refused. This new rule applies to children as well as adults.

This rule means that asylum seekers from Central and South America who traveled through Mexico will not be able to make an asylum request. If you ask for asylum at the US border, you can be turned away without a hearing, unless you asked for asylum in Mexico or another country on your journey and were refused. This new rule applies to children as well as adults.

Who does the new rule မဟုတ် လျှောက်ထား?

Who does the new rule not apply to?

The new rule does not apply to everyone seeking asylum at the US-Mexican border:

The new rule does not apply to everyone seeking asylum at the US-Mexican border:

 • It does not apply if you are a Mexican citizen.
 • It does not apply if you can prove that you were denied asylum along the way to the US border.
 • It does not apply if you can prove you are a victim of human trafficking.
 • It does not apply if you are already in the USA.
 • It does not apply if you are a Mexican citizen.
 • It does not apply if you can prove that you were denied asylum along the way to the US border.
 • It does not apply if you can prove you are a victim of human trafficking.
 • It does not apply if you are already in the USA.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

စက်တင်ဘာလ 9, 2019, update ကို:

September 9, 2019, update:

A US federal court has ordered the government to stop the introduction of a new rule. The rule said asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through on their route.

A US federal court has ordered the government to stop the introduction of a new rule. The rule said asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through on their route.

The new rule (see July 16) had already been stopped in California and Arizona. Today’s ruling means that border officials in Texas and New Mexico must also continue to accept all applications from asylum seekers.

The new rule (see July 16) had already been stopped in California and Arizona. Today’s ruling means that border officials in Texas and New Mexico must also continue to accept all applications from asylum seekers.

သြဂုတ်လ 23, 2019, update ကို:

August 23, 2019, update:

The US Department of Homeland Security and Department of Health and Human Services published a change to the rules about detention for children and families seeking asylum in the United States.

The US Department of Homeland Security and Department of Health and Human Services published a change to the rules about detention for children and families seeking asylum in the United States.

Under current rules, children cannot be kept in detention centers for more than 20 နေ့ရကျ. The new rules would allow the Department of Homeland Security to keep asylum-seeking families with children in detention until they are granted asylum or deported. The new rules have not been approved yet. We will update this information soon.

Under current rules, children cannot be kept in detention centers for more than 20 days. The new rules would allow the Department of Homeland Security to keep asylum-seeking families with children in detention until they are granted asylum or deported. The new rules have not been approved yet. We will update this information soon.

သင်ဖတ်လို့ရပါတယ် the proposed rules in theFederal Register.

You can read the proposed rules in theFederal Register.

သြဂုတ်လ 16, 2019, update ကို:

August 16, 2019, update:

A US court said that the United States can put in place a new rule about asylum in some states but not in others.

A US court said that the United States can put in place a new rule about asylum in some states but not in others.

The new rule (see July 16 below) said that asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through along the way.

The new rule (see July 16 below) said that asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through along the way.

ယနေ့တွင်, three judges made a decision in a US Court of Appeals in San Francisco. This Court of Appeals covers the Ninth District, which includes California and Arizona. The judges said that the USA must continue to accept all applications from asylum seekers in California and Arizona, even if they have not asked for asylum in other countries. But the USA can refuse to accept asylum applications from migrants arriving at the US-Mexico border in Texas or New Mexico unless the migrants were refused asylum in another country or countries along the way.

Today, three judges made a decision in a US Court of Appeals in San Francisco. This Court of Appeals covers the Ninth District, which includes California and Arizona. The judges said that the USA must continue to accept all applications from asylum seekers in California and Arizona, even if they have not asked for asylum in other countries. But the USA can refuse to accept asylum applications from migrants arriving at the US-Mexico border in Texas or New Mexico unless the migrants were refused asylum in another country or countries along the way.

The judges did not say it was right or legal for the United States to refuse asylum requests. They just said there was not enough information to block the new rule across the whole country. Organizations that support asylum seekers are working hard to provide more information that the new rule is against US law.

The judges did not say it was right or legal for the United States to refuse asylum requests. They just said there was not enough information to block the new rule across the whole country. Organizations that support asylum seekers are working hard to provide more information that the new rule is against US law.

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

The judgesruling means that, for now, people coming through Mexico can still ask for asylum at the US border in California and Arizona. But if they ask for asylum at the US border in Texas or New Mexico, they can be turned away without a hearing (unless they have been refused asylum in another country).

The judges’ ruling means that, for now, people coming through Mexico can still ask for asylum at the US border in California and Arizona. But if they ask for asylum at the US border in Texas or New Mexico, they can be turned away without a hearing (unless they have been refused asylum in another country).

သြဂုတ်လ 5, 2019, update ကို:

August 5, 2019, update:

Last week the United States government announced a “safe third country agreement” with Guatemala.

Last week the United States government announced a “safe third country agreement” with Guatemala.

This agreement applies to people at the US-Mexico border seeking asylum in the USA. If migrants came through Guatemala on their journey and did not seek asylum there, then they cannot ask for asylum in the United States.

This agreement applies to people at the US-Mexico border seeking asylum in the USA. If migrants came through Guatemala on their journey and did not seek asylum there, then they cannot ask for asylum in the United States.

There are many people in Guatemala and the USA who say the agreement will put migrants in danger. There will be challenges in the courts in both countries. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, the Department of Homeland Security says it is hoping to sign similar agreements with other countries, including Mexico, ဟွန်ဒူးရပ်စ်, အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ, Panama, and Brazil.

There are many people in Guatemala and the USA who say the agreement will put migrants in danger. There will be challenges in the courts in both countries. At the same time, the Department of Homeland Security says it is hoping to sign similar agreements with other countries, including Mexico, Honduras, El Salvador, Panama, and Brazil.

What does this agreement mean for asylum seekers?

What does this agreement mean for asylum seekers?

The agreement means that if you arrive at the US border after coming through Guatemala, you will not be allowed to claim asylum. အစား, you can choose to return to Guatemala or to your home country.

The agreement means that if you arrive at the US border after coming through Guatemala, you will not be allowed to claim asylum. Instead, you can choose to return to Guatemala or to your home country.

This agreement will mostly affect people from El Salvador and Honduras. It does not affect Guatemalans. Guatemalans and any others who are afraid of being persecuted in Guatemala should have an interview with US officials to see if they have a right to seek asylum in the USA.

This agreement will mostly affect people from El Salvador and Honduras. It does not affect Guatemalans. Guatemalans and any others who are afraid of being persecuted in Guatemala should have an interview with US officials to see if they have a right to seek asylum in the USA.

When will the agreement start to be used?

When will the agreement start to be used?

The Guatemalan Congress has to approve the agreement before it begins. If they approve, the agreement may be used starting in a few weeks.

The Guatemalan Congress has to approve the agreement before it begins. If they approve, the agreement may be used starting in a few weeks.

ဇူလိုင်လ 29, 2019, update ကို:

July 29, 2019, update:

The US Attorney General made a new ruling about asylum because of family membership.

The US Attorney General made a new ruling about asylum because of family membership.

The new rule says that people who may face persecution in their country because of their family membership cannot seek asylum in the USA for that reason. Asylum law says that people can seek asylum if they are members ofa particular social group.Until now, this has included people who have been targeted because of their family membership. But Attorney General Barr says that family membership does not count.

The new rule says that people who may face persecution in their country because of their family membership cannot seek asylum in the USA for that reason. Asylum law says that people can seek asylum if they are members of “a particular social group.” Until now, this has included people who have been targeted because of their family membership. But Attorney General Barr says that family membership does not count.

ဒီခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအတှကျဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?

What does this mean for asylum seekers?

If someone in your immediate family has been a victim of threats, violence or persecution, you may not use that as a reason to seek asylum in the USA.

If someone in your immediate family has been a victim of threats, violence or persecution, you may not use that as a reason to seek asylum in the USA.

ဇူလိုင်လ 24, 2019, update ကို:

July 24, 2019, update:

A US judge said the July 16 rule about asylum seekers is not lawful.

A US judge said the July 16 rule about asylum seekers is not lawful.

The rule said that asylum seekers arriving at the US-Mexico border can only ask for asylum at the US border if they were refused asylum in another country along the way. But Judge Jon Tigar in San Francisco ruled that the USA must continue to accept claims from asylum seekers even if they have not asked for asylum in other countries. He said the rule did not fit with American laws and that it was up to Congress to decide who can apply for asylum.

The rule said that asylum seekers arriving at the US-Mexico border can only ask for asylum at the US border if they were refused asylum in another country along the way. But Judge Jon Tigar in San Francisco ruled that the USA must continue to accept claims from asylum seekers even if they have not asked for asylum in other countries. He said the rule did not fit with American laws and that it was up to Congress to decide who can apply for asylum.

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

What does this mean for asylum seekers from Central and South America?

The judge’s ruling means that people coming through Mexico can still ask for asylum when they reach the USA.

The judge’s ruling means that people coming through Mexico can still ask for asylum when they reach the USA.

ဇူလိုင်လ 23, 2019, update ကို:

July 23, 2019, update:

The US government announced on July 22 that it is increasing the number of expedited removals, starting today.

The US government announced on July 22 that it is increasing the number of expedited removals, starting today.

Expedited removal means deporting people from the USA quickly. ယနေ့ မှစ., it may apply all over the USA to undocumented people who have been in the country for less than two years.

Expedited removal means deporting people from the USA quickly. From today, it may apply all over the USA to undocumented people who have been in the country for less than two years.

What does this mean for asylum seekers and undocumented immigrants?

What does this mean for asylum seekers and undocumented immigrants?

ဤ “fast-trackprocess means people do not get a court hearing before they are deported. It does not apply to asylum seekers, lawful residents, သို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်များ. If you are arrested because you are undocumented and you want to claim asylum, explain that you fear returning to your country of origin. Then the arresting officer should send you to an asylum officer for a “ယုံကြည်လောက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်” အင်တာဗျူး.

This “fast-track” process means people do not get a court hearing before they are deported. It does not apply to asylum seekers, lawful residents, or refugees. If you are arrested because you are undocumented and you want to claim asylum, explain that you fear returning to your country of origin. Then the arresting officer should send you to an asylum officer for a “credible fear” interview.

သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ more about expedited removal. သင်တို့သည်လည်းဖတ်နိုင်သည် more about your rights နှင့် more about asylum.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

ဇူလိုင်လ 16, 2019, update ကို:

July 16, 2019, update:

Today there is a new rule for asylum seekers coming to the USA.

Today there is a new rule for asylum seekers coming to the USA.

The Department of Homeland Security and the Department of Justice say that asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through on their route. They can only ask for asylum at the US border if they were refused asylum in another country along the way.

The Department of Homeland Security and the Department of Justice say that asylum seekers arriving at the US-Mexico border must first ask for asylum in another country they traveled through on their route. They can only ask for asylum at the US border if they were refused asylum in another country along the way.

This new rule applies to children as well as adults. It does not apply if you can prove that you were denied asylum in Guatemala or Mexico, or if you can prove you are a victim of human trafficking.

This new rule applies to children as well as adults. It does not apply if you can prove that you were denied asylum in Guatemala or Mexico, or if you can prove you are a victim of human trafficking.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

Read more details on the CLINIC FAQs page.

ဇူလိုင်လ 2, 2019, update ကို:

July 2, 2019, update:

A US judge said that the April 2019 order by the Attorney General is unlawful. The judge says asylum seekers should not be held indefinitely.

A US judge said that the April 2019 order by the Attorney General is unlawful. The judge says asylum seekers should not be held indefinitely.

The Attorney General’s order was due to start in July. The order says that some asylum seekers who have shown “ယုံကြည်လောက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်” will have to stay in detention until their asylum hearing. (There are almost 900,000 cases waiting for immigration hearings, and it can take up to 3 years for an asylum case to be decided.) But the judge said the order is against US law. She said that migrants have the right to due process.

The Attorney General’s order was due to start in July. The order says that some asylum seekers who have shown “credible fear” will have to stay in detention until their asylum hearing. (There are almost 900,000 cases waiting for immigration hearings, and it can take up to 3 years for an asylum case to be decided.) But the judge said the order is against US law. She said that migrants have the right to due process.

ဒီခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအတှကျဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?

What does this mean for asylum seekers?

Due process means asylum seekers have the right to have an immigration court decide if they should be held or released on bail. This is called a bond hearing. The judge says asylum seekers must be given a bond hearing.

Due process means asylum seekers have the right to have an immigration court decide if they should be held or released on bail. This is called a bond hearing. The judge says asylum seekers must be given a bond hearing.

The US government does not want asylum seekers to be released while they wait. So the Department of Justice will appeal the judge’s decision.

The US government does not want asylum seekers to be released while they wait. So the Department of Justice will appeal the judge’s decision.

ဇွန်လ 2019 update ကို:

June 2019 update:

The US and Mexican governments said they are expanding the Migrant Protection Protocols (“Remain in Mexicopolicy).

The US and Mexican governments said they are expanding the Migrant Protection Protocols (“Remain in Mexico” policy).

People seeking asylum in the USA are being returned to Mexico as they wait for their cases to be processed in US immigration courts. The protocols are being used in San Diego and Calexico in California and in El Paso, တက္ကဆက်ပြည်နယ်. The US government said it will use the protocols at more ports of entry on the US-Mexican border. The Mexican government said it will provide asylum seekers waiting in Mexico with health care, work permits, နှင့်ပညာရေး.

People seeking asylum in the USA are being returned to Mexico as they wait for their cases to be processed in US immigration courts. The protocols are being used in San Diego and Calexico in California and in El Paso, Texas. The US government said it will use the protocols at more ports of entry on the US-Mexican border. The Mexican government said it will provide asylum seekers waiting in Mexico with health care, work permits, and education.

Civil rights groups say the protocols are dangerous and wrong. They say policy makes it hard for asylum seekers to get the legal help they need. They are appealing against the new rules in the US courts.

Civil rights groups say the protocols are dangerous and wrong. They say policy makes it hard for asylum seekers to get the legal help they need. They are appealing against the new rules in the US courts.

ဧပြီလ 17, 2019, update ကို:

April 17, 2019, update:

The US Attorney General says that some asylum seekers may not apply for release while they wait for their asylum hearing.

The US Attorney General says that some asylum seekers may not apply for release while they wait for their asylum hearing.

This order does not start until July 2019. The new order may apply to people who have made a successful credible fear claim. The Attorney General said that, after establishing acredible fear of persecution or torture,” these asylum seekers will be ineligible for release on bond. Read the Attorney General’s order.

This order does not start until July 2019. The new order may apply to people who have made a successful credible fear claim. The Attorney General said that, after establishing a “credible fear of persecution or torture,” these asylum seekers will be ineligible for release on bond. Read the Attorney General’s order.

ဒီခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအတှကျဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?

What does this mean for asylum seekers?

After July 2019, if you have passed a credible fear interview and have been approved for removal, you may have to remain in detention while you wait for your case to be heard. This new order does not apply to unaccompanied children or families with children.

After July 2019, if you have passed a credible fear interview and have been approved for removal, you may have to remain in detention while you wait for your case to be heard. This new order does not apply to unaccompanied children or families with children.

We will let you know if there is more news about this order.

We will let you know if there is more news about this order.

ဇန္နဝါရီလ 25, 2019 updates:

January 25, 2019 updates:

Update ကို 1

Update 1

The Department of Homeland Security has started itsMigrant Protection Protocolsat the US-Mexican border.

The Department of Homeland Security has started its “Migrant Protection Protocols” at the US-Mexican border.

People seeking asylum at the San Ysidro border crossing may be returned to Mexico and have to wait there until their application is processed. The US government says the Mexican government will protect people while they wait. The new policy does not apply to unaccompanied minors (children under 18 years old who are not with adults) or to Mexican nationals.

People seeking asylum at the San Ysidro border crossing may be returned to Mexico and have to wait there until their application is processed. The US government says the Mexican government will protect people while they wait. The new policy does not apply to unaccompanied minors (children under 18 years old who are not with adults) or to Mexican nationals.

ဒီခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအတှကျဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?

What does this mean for asylum seekers?

This means the US government will return asylum seekers to Mexico while they wait for a hearing (going to the court to see the judge). Asylum seekers will be allowed to come into the USA for their hearings. The first hearing should be within 45 နေ့ရကျ, and then there may be more hearings. The government says they should get a decision within one year. အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနအနေဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Protocols ကြေညာချက်ကိုဖတ်ပါ.

This means the US government will return asylum seekers to Mexico while they wait for a hearing (going to the court to see the judge). Asylum seekers will be allowed to come into the USA for their hearings. The first hearing should be within 45 days, and then there may be more hearings. The government says they should get a decision within one year. Read the Migrant Protection Protocols statement from the Department of Homeland Security.

There are about 800,000 asylum applications waiting to be processed. This means a wait of several years for people at the bottom of the list. People waiting in Mexico will not go to the bottom of the list. But it will be harder for them to find a US lawyer to help them.

There are about 800,000 asylum applications waiting to be processed. This means a wait of several years for people at the bottom of the list. People waiting in Mexico will not go to the bottom of the list. But it will be harder for them to find a US lawyer to help them.

Even after a long wait, most asylum applications are turned down. Very few people are granted asylum.

Even after a long wait, most asylum applications are turned down. Very few people are granted asylum.

Update ကို 2

Update 2

နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအမေရိကန်မက္ကဆီကန်နယ်စပ်မှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သောလူအရေအတွက်ကန့်သတ်.

The number of people allowed to apply for asylum at the US-Mexican border every day is limited.

မက္ကစီကိုကနေအစီရင်ခံစာများကိုအမေရိကန်အစိုးရအရာရှိများသူတို့သာကိုလက်ခံလိမ့်မည်ဟုမက္ကဆီကန်အရာရှိများပြောသည်ဟုပြော 20 entry ကို၏စန်း Ysidro ဆိပ်ကမ်းတစ်နေ့လျှင်ခိုလှုံခွင့် applications များ. အဆိုပါပလီကေးရှင်းကိုယူပါလိမ့်မည်, ထို့နောက်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံစောင့်ဆိုင်းပြန်မက္ကစီကိုမှသွားပါလိမ့်မယ်.

Reports from Mexico say US government officials told Mexican officials that they will only accept 20 asylum applications per day at the San Ysidro port of entry. The applications will be taken, and then the asylum seekers will go back to Mexico to wait.

ဤလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်လူသိများသည် “မီတာတိုင်းတာခြင်းများပါဝင်သည်။” ဒါဟာနယ်စပ်ဒေသမှာစောင့်ဆိုင်းကလူကသာအစုတခုအရေအတွက်ကနေ့တိုင်းလျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်. မီတာ entry ကို၏အခြားဆိပ်ကမ်းများမှာအသုံးပြုသည်, လွန်း. သင်ကြား မီတာမကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာထံမှလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. သတ္တုရိုင်း.

This process is known as “metering.” It means only a set number of people waiting at the border are allowed to apply every day. Metering is used at other ports of entry, too. Learn more about the process from a recent report.

ဒီဇင်ဘာလ 21, 2018 update ကို:

December 21, 2018 update:

ခိုလှုံခွင့် updates များကို - အဓိပတိတရားရုံးတံဆိပျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် entry ကိုတစ်ဦးဆိပ်ကမ်းကိုတဆင့်မလာကြဘူးသူကိုခိုလှုံခွင့်တောင်းခံပိတ်ပင်ရန်သမ္မတအမိန့်ကိုငြင်းပယ်.

asylum updates - Supreme court sealThe Supreme Court of the United States rejected the presidential order to ban asylum seekers who do not come through a port of entry.

အဆိုပါတရားရုံးချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသမ္မတအမိန့်ခွင့်မပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်. ဒါဟာသူတို့အရာရှိတဦးကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုမှတဆင့်မလာဘဲလျှင်ပင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလူကနေနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုမှုများကို process ရမယ်ဆိုလိုတယ်.

The Supreme Court’s decision means the presidential order is not allowed. It means the United States must process asylum claims from people even if they did not come through official border crossings.

ဒီဇင်ဘာလ 20, 2018 update ကို:

December 20, 2018 update:

အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနကိုသူတို့ကသူတို့တောငျးဆိုခကျြအပျေါကြားနာဘို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းကမက္ကစီကိုမှခိုလှုံခွင့်တောင်းခံပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်.

The Department of Homeland Security says it will return asylum seekers to Mexico while they wait for a hearing on their request.

ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2018, အတွင်းရေးမှူးအမိမြေလုံခြုံရေး Kirstjen Nielsen ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံဆိုပါတယ် “သူတို့မက္ကစီကိုတွင်ရှိနေစဉ်တစ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အဘို့စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။” အဆိုပါကြေငြာချက်ကြောင့်သက်ဆိုင်ပြောပါတယ် “တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရောက်ရှိလာသောသို့မဟုတ်မက္ကဆီကို-တရားမဝင်သို့မဟုတ်သင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများမရှိဘဲထံမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝင်။”

On December 20, 2018, Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen said asylum seekers “will wait for an immigration court decision while they are in Mexico.” The announcement says it applies to “individuals arriving in or entering the United States from Mexico—illegally or without proper documentation.”

ဒီခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအတှကျဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?

What does this mean for asylum seekers?

သငျသညျခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုပြီးနောက်, ပညတ္တိကျမ်းကိုသင်ပေးထားသောရမည်ဖြစ်သည်ပြောပါတယ် “ယုံကြည်လောက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်” အင်တာဗျူး. အဆိုပါအင်တာဗျူးခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုမှုအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏ယုံကြည်ကွောကျရှံ့သောအင်တာဗျူးလွန်သွားလိုလျှင်, သငျသညျခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. အသစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုထို့နောက်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံပါလိမ့်မည်ကပြောပါတယ် “DHS အားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌နှင့်ထငျရှားပွဖို့ '' သတိပြုပါပေးထား’ သူတို့ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတရားရုံးကြားနာမှုအဘို့။” အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သစ်ကိုအုပ်စိုး, သင် USA တွင်စောင့်ဆိုင်းနေအစားမက္ကစီကိုမှစေလွှတ်တော်မူလိမ့်မည်.

After you claim asylum, the law says you must be given a “credible fear” interview. The interview is the first step in a request for asylum. If you pass your credible fear interview, you can apply for asylum. The new rule says that then asylum seekers will be “processed by DHS and given a ‘Notice to Appear’ for their immigration court hearing.” Because of the new rule, you will be sent to Mexico instead of waiting in the USA.

အဆိုပါကြေငြာချက်လည်းမက္ကစီကိုစောင့်ဆိုင်းနေလူတွေကိုသူတို့ရဲ့တရားရုံးကြားနာဘို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်ဟု. ဒါပေမယ့်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသာသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကသူတို့ရဲ့ကြားနာမှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်. ကြွင်းသောအရာပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိမ့်မည်. အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနအနေဖြင့်အပြည့်အဝကြေညာချက်ကိုဖတ်ပါ.

The announcement also says people waiting in Mexico will have access to immigration attorneys and to the USA for their court hearings. But only a small number of asylum seekers will receive asylum at their hearings. The rest will be deported. Read the full announcement from the Department of Homeland Security.

ဒီဇင်ဘာလ 19, 2018 – two updates:

December 19, 2018 – two updates:

Update ကို 1

Update 1

A US judge has blocked the asylum rule change made in June.
A US judge has blocked the asylum rule change made in June.

On June 11, 2018, former US Attorney General Jeff Sessions said that people fleeing domestic violence or gang violence in their home countries will not generally be allowed to claim asylum in America. But on December 19, Judge Emmet Sullivan said the new rule was unlawful. He said these migrants are still allowed to request asylum.

On June 11, 2018, former US Attorney General Jeff Sessions said that people fleeing domestic violence or gang violence in their home countries will not generally be allowed to claim asylum in America. But on December 19, Judge Emmet Sullivan said the new rule was unlawful. He said these migrants are still allowed to request asylum.

What does the judge’s decision mean for migrants?

What does the judge’s decision mean for migrants?

It means that you have a right to request asylum in the USA for reasons of gang violence and domestic violence. You have a right to be heard before you are deported. But the decision does မဟုတ် mean your request will be granted. Very few people are granted asylum.

It means that you have a right to request asylum in the USA for reasons of gang violence and domestic violence. You have a right to be heard before you are deported. But the decision does not mean your request will be granted. Very few people are granted asylum.

Update ကို 2

Update 2

The US District Judge in California has continued the block on the presidential order made in November.
The US District Judge in California has continued the block on the presidential order made in November.

In November, President Trump signed a new rule saying only asylum seekers who go to a US port of entry can request asylum. On November 19, Judge Jon Tigar stopped the new rule, saying it was against US law. Now the judge has made an injunction that continues his ban against the rule.

In November, President Trump signed a new rule saying only asylum seekers who go to a US port of entry can request asylum. On November 19, Judge Jon Tigar stopped the new rule, saying it was against US law. Now the judge has made an injunction that continues his ban against the rule.

What does the judge’s injunction mean for asylum seekers?

What does the judge’s injunction mean for asylum seekers?

The injunction means the judge’s ban on the new rule will continue. It means the United States must process asylum claims from people even if they did not come through a port of entry. But this ruling does မဟုတ် mean that asylum will be granted. It is still very difficult to get asylum in the USA.

The injunction means the judge’s ban on the new rule will continue. It means the United States must process asylum claims from people even if they did not come through a port of entry. But this ruling does not mean that asylum will be granted. It is still very difficult to get asylum in the USA.

USAHello supports the rights of asylum seekers to ask for protection in the United States.

USAHello supports the rights of asylum seekers to ask for protection in the United States.

နိုဝင်ဘာလ 19, 2018 update ကို: A US District Judge has blocked the presidential order until December 19.

November 19, 2018 update: A US District Judge has blocked the presidential order until December 19.

The judge says the presidential order goes against the United States’ ပညတ်တရားကို. US law says people on American soil are eligible to apply for asylum. It does not say they have to come through a port of entry. On November 19, the judge said the United States must follow the law.

The judge says the presidential order goes against the United States’ law. US law says people on American soil are eligible to apply for asylum. It does not say they have to come through a port of entry. On November 19, the judge said the United States must follow the law.

What does this new ruling mean?

What does this new ruling mean?

The ruling on November 19 means the United States must process asylum claims from people who did not come through a port of entry. The ruling says these people must be allowed to apply. But this ruling does မဟုတ် mean that asylum will be granted. It is still very difficult to get asylum in the USA.

The ruling on November 19 means the United States must process asylum claims from people who did not come through a port of entry. The ruling says these people must be allowed to apply. But this ruling does not mean that asylum will be granted. It is still very difficult to get asylum in the USA.

နိုဝင်ဘာလ 8, 2018

November 8, 2018

နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Trump အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းနယ်စပ်အပေါ်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံကန့်သတ်ထားတဲ့အမိန့်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ထားပါတယ်. အသစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ entry ကိုတစ်ဦးအမေရိကန်ဆိပ်ကမ်းကိုသွားရမယ်လို့ပြောပါတယ်.

President Trump has signed an order to limit asylum seekers on the southern border of the United States. The new rule says that asylum seekers must go to a US port of entry.

The rule will start at midnight on Friday, နိုဝင်ဘာလ 9. It lasts for 90 နေ့ရကျ. The new rule does not apply to children without an adult.

The rule will start at midnight on Friday, November 9. It lasts for 90 days. The new rule does not apply to children without an adult.

What does this mean for asylum seekers on the southern border?

What does this mean for asylum seekers on the southern border?

This change means that if people enter the United States anywhere except at a port of entry, they are not eligible to ask for asylum. They may get special protection because ofreasonable fear” (fewer than one in four people get this). But most people will be deported. Read more about reasonable fear and credible fear.

This change means that if people enter the United States anywhere except at a port of entry, they are not eligible to ask for asylum. They may get special protection because of “reasonable fear” (fewer than one in four people get this). But most people will be deported. Read more about reasonable fear and credible fear.

What does the new rule mean for people who are already in the US seeking asylum?

What does the new rule mean for people who are already in the US seeking asylum?

The new rule does not affect people already inside the United States or people who arrive on November 9 before midnight.

The new rule does not affect people already inside the United States or people who arrive on November 9 before midnight.

Will this rule change again?

Will this rule change again?

The laws of the United States say that migrants can claim asylum when they are on American soil, however and wherever they entered. So civil rights groups are fighting against the new rule.

The laws of the United States say that migrants can claim asylum when they are on American soil, however and wherever they entered. So civil rights groups are fighting against the new rule.

ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက် ICE လိုဂို update ကို

ICE logo update for asylum seekers

ဇွန်လ 2018

June 2018

There has been a change to rules for asylum seekers coming to the United States. On June 11, 2018, US Attorney General Jeff Sessions said that people fleeing domestic violence or gang violence in their home countries will not generally be allowed to claim asylum in America.

There has been a change to rules for asylum seekers coming to the United States. On June 11, 2018, US Attorney General Jeff Sessions said that people fleeing domestic violence or gang violence in their home countries will not generally be allowed to claim asylum in America.

ဒီခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအတှကျဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?

What does this mean for asylum seekers?

This change mostly affects asylum seekers if you are coming to the border between Mexico and the United States. You have probably come from a country where gang violence is making life dangerous. Or you may be a woman leaving a violent home to keep yourself and your children safe. The new rules say you cannot get asylum due to those reasons.

This change mostly affects asylum seekers if you are coming to the border between Mexico and the United States. You have probably come from a country where gang violence is making life dangerous. Or you may be a woman leaving a violent home to keep yourself and your children safe. The new rules say you cannot get asylum due to those reasons.

It is already very difficult to get asylum status in America. Most asylum seekers are not accepted. The law says you may seek asylum if you have fear of persecution because of:

It is already very difficult to get asylum status in America. Most asylum seekers are not accepted. The law says you may seek asylum if you have fear of persecution because of:

• race

• race

• religion
• religion
• nationality
• nationality
• membership in a particular social group
• membership in a particular social group
• political opinion

• political opinion

Even if you coming for one of these reasons, it can be difficult to prove to U.S. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကောက်ခွန်စတင်အာဏာတည်ခြင်း (ICE). Read this government page to learn more about rules for seeking asylum.

Even if you coming for one of these reasons, it can be difficult to prove to U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Read this government page to learn more about rules for seeking asylum.

What will happen to me if I arrive on the border seeking asylum for one of these reasons?

What will happen to me if I arrive on the border seeking asylum for one of these reasons?

All asylum seekers who are seeking asylum should understand that they may be held by the US government (forced to stay in a detention center) for many weeks. Some people have been separated from their children when they arrive on the border. Since June 20, this is not allowed. There are groups working in the US to help parents find their children. But there is very little anyone can do to help you or your children if you are already being held by the US government.

All asylum seekers who are seeking asylum should understand that they may be held by the US government (forced to stay in a detention center) for many weeks. Some people have been separated from their children when they arrive on the border. Since June 20, this is not allowed. There are groups working in the US to help parents find their children. But there is very little anyone can do to help you or your children if you are already being held by the US government.

What should I do?

What should I do?

You need to ask for a lawyer. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, you have the right to a lawyer, but you MUST ask for a lawyer. You need to say, “I want to speak to a lawyer now.Keep asking every person you talk to for a lawyer until you are given access to a lawyer.

You need to ask for a lawyer. In the United States, you have the right to a lawyer, but you MUST ask for a lawyer. You need to say, “I want to speak to a lawyer now.” Keep asking every person you talk to for a lawyer until you are given access to a lawyer.

What if I pass my interview? Will I still be detained?

What if I pass my interview? Will I still be detained?

If you have passed your asylum interview (called a “ယုံကြည်လောက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်” အင်တာဗျူး) you will get a hearing in front of a judge to make your case for asylum. It can take a very long time to get a hearing. You should be released from detention while you wait.

If you have passed your asylum interview (called a “credible fear” interview) you will get a hearing in front of a judge to make your case for asylum. It can take a very long time to get a hearing. You should be released from detention while you wait.

သို့သော်, some detention centers are holding asylum seekers even after they pass their interview. On July 2, a federal judge said ICE must not hold asylum seekers after their interview without a good reason. If you are being held after you have passed your interview, ask to speak to a lawyer.

However, some detention centers are holding asylum seekers even after they pass their interview. On July 2, a federal judge said ICE must not hold asylum seekers after their interview without a good reason. If you are being held after you have passed your interview, ask to speak to a lawyer.

Have you been separated from your child?

Have you been separated from your child?

အချို့ကိစ္စများတွင်, children of asylum seekers have been separated from their parents.

In some cases, children of asylum seekers have been separated from their parents.

If you have been separated from your parent or child while seeking asylum, call the U.S. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကောက်ခွန်စတင်အာဏာတည်ခြင်း (ICE) detention reporting information line at 1-888-351-4024. There are Spanish-speaking operators available and it is a free service. Hours are Monday to Friday 8:00 နံနက်. သို့ 8:00 p.m. (Eastern Time). If you are calling from inside an ICE detention facility, use speed dial 9116# on the free call platform.

If you have been separated from your parent or child while seeking asylum, call the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) detention reporting information line at 1-888-351-4024. There are Spanish-speaking operators available and it is a free service. Hours are Monday to Friday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (Eastern Time). If you are calling from inside an ICE detention facility, use speed dial 9116# on the free call platform.

ICE works with the Office of Refugee Resettlement (ORR) to locate children. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် call the ORR Parent Hotline at 1-800-203-7001 if you believe the US government has your child. If you are calling from an ICE detention facility, use speed dial 699# on the free call platform. Available 24 နာရီတစ်ရက်, 7 ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်, in Spanish or English.

ICE works with the Office of Refugee Resettlement (ORR) to locate children. You can also call the ORR Parent Hotline at 1-800-203-7001 if you believe the US government has your child. If you are calling from an ICE detention facility, use speed dial 699# on the free call platform. Available 24 hours a day, 7 days a week, in Spanish or English.

သငျသညျ (or your friends, family or lawyer) can also contact ICE or ORR by email:

You (or your friends, family or lawyer) can also contact ICE or ORR by email:

 • Email ICE at Parental.Interests@ice.dhs.gov
 • Email ORR at information@ORRNCC.com
 • Email ICE at Parental.Interests@ice.dhs.gov
 • Email ORR at information@ORRNCC.com

ပိုမိုသိရှိရန်

Learn moreဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုထံမှလာ Clinical, အဆိုပါ အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန, အဆိုပါ ဖက်ဒရယ်မှတ်ပုံတင်မည်, USCIS နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.

The information on this page comes from CLINIC, the Department of Homeland Security, the Federal Register, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

သငျသညျအနီးအကူအညီကိုရှာရန်

သင့်ရဲ့မွို့တှငျန်ဆောင်မှုများနှင့်အရင်းအမြစ်များရှာဖွေရန် FindHello ကိုသုံးပါ.

သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေး Start

 

 

ဒီစာမျက်နှာအကူအညီနဲ့သငျသညျပွုခဲ့? အပြုံးမျက်နှာ ဟုတ်ကဲ့ မျက်မှောင်ကြုတ်မကျြနှာကို အဘယ်သူမျှမ
သင်၏အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!