စိတ်ကျန်းမာရေးကဘာလဲ?

အင်္ဂလိပ်လည်းအဘယ်သူမျှမအင်္ဂလိပ်ဘာသာ

စိတ်ကျန်းမာရေးကဘာလဲ? Mental health means how healthy your mind and thoughts are. Mental health affects how you think and feel. Learn about mental health problems and different kinds of mental illnesses. Understanding what mental health and mental illness are will help you know what to do if you or someone you know are suffering with mental health problems.

What is mental health? Mental health means how healthy your mind and thoughts are. Mental health affects how you think and feel. Learn about mental health problems and different kinds of mental illnesses. Understanding what mental health and mental illness are will help you know what to do if you or someone you know are suffering with mental health problems.

mental health problems

mental health problems

USA တွင်, people see mental health as part of the overall health of a person. They know that many people have mental issues. Americans are not embarrassed to talk about mental health. They look for ways to get better.

In the USA, people see mental health as part of the overall health of a person. They know that many people have mental issues. Americans are not embarrassed to talk about mental health. They look for ways to get better.

As with physical illnesses, many mental problems are not serious. But also like physical illness, some mental illnesses and disorders are very serious. They can cause terrible suffering.

As with physical illnesses, many mental problems are not serious. But also like physical illness, some mental illnesses and disorders are very serious. They can cause terrible suffering.

What causes mental illness and disorders?

What causes mental illness and disorders?

Mental illness and disorders can have many causes. They include:

Mental illness and disorders can have many causes. They include:

  • မျိုးရိုးဗီဇ (the health history of your family)
  • Environment
  • A stressful job or home life
  • Difficult life events
  • The hormones and chemicals in your brain
  • Genetics (the health history of your family)
  • Environment
  • A stressful job or home life
  • Difficult life events
  • The hormones and chemicals in your brain

How do mental disorders show?

How do mental disorders show?

Symptoms are the feelings and behaviors you have because of an illness. Disorder means something that is not working in the usual way. There are many different mental disorders and many different symptoms.

Symptoms are the feelings and behaviors you have because of an illness. Disorder means something that is not working in the usual way. There are many different mental disorders and many different symptoms.

The most common symptoms are sadness, fear, အမျက်ဒေါသ, ရှုပျထှေးခွငျး, and unusual behavior. With serious mental health disorders, all of the common symptoms are stronger. People are not able to carry on with everyday life. They may not know what is real or not real.

The most common symptoms are sadness, fear, anger, confusion, and unusual behavior. With serious mental health disorders, all of the common symptoms are stronger. People are not able to carry on with everyday life. They may not know what is real or not real.

Types of mental illnesses and disorders

Types of mental illnesses and disorders

The illnesses on this list are some of the most common mental health problems.

The illnesses on this list are some of the most common mental health problems.

Post-Traumatic Stress Disorder is called PTSD for short. PTSD is a natural emotional reaction to a terrible or stressful event.

Post-Traumatic Stress Disorder is called PTSD for short. PTSD is a natural emotional reaction to a terrible or stressful event.

Many people can experience mild depression. Mild depression is when you feel sad or you do not feel like doing anything. If this last for more than two weeks, you may have major depression.

Many people can experience mild depression. Mild depression is when you feel sad or you do not feel like doing anything. If this last for more than two weeks, you may have major depression.

Generalized တော့ပူပန် Disorder ပုံမှန်စိုးရိမ်စိတ်ထက်တန်ခိုးကြီး. လူတိုင်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်အားလုံးနီးပါးအချိန်ကိုဖြစ်ပျက်သောအခါမူကားစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ရောဂါဖြစ်လာ.

Generalized Anxiety Disorder is stronger than normal anxiety. Everyone is anxious sometimes. But anxiety becomes a disorder when it happens almost all the time.

Schizophrenia လေးနက်စိတ်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသင်ကမ္ဘာကြီးနှင့်လမ်းသင်တို့ကိုတွေ့မြင်လမ်းကိုသာသက်ရောက်သည်ပြုမူ.

Schizophrenia is a serious mental illness. It affects the way you see the world and the way you behave.

Adjustment disorder happens when people do not recover from a big change or difficult experience. Doctors often find refugees and immigrants have an adjustment disorder.

Adjustment disorder happens when people do not recover from a big change or difficult experience. Doctors often find refugees and immigrants have an adjustment disorder.

Bipolar disorder is shown by extreme mood swings. Extreme mood swings are when you go from feeling very sad to feeling very happy to the point of being manic.

Bipolar disorder is shown by extreme mood swings. Extreme mood swings are when you go from feeling very sad to feeling very happy to the point of being manic.

Eating disorders happen when you have problems with eating because you have bad thoughts about your body. You may eat too much or too little and go through extreme weight changes.

Eating disorders happen when you have problems with eating because you have bad thoughts about your body. You may eat too much or too little and go through extreme weight changes.

Substance use disorders are also calledsubstance abuse.They happen when you drink too much alcohol or take too many drugs. Your use of drugs and alcohol hurts your body and affects your life in bad ways.

Substance use disorders are also called “substance abuse.” They happen when you drink too much alcohol or take too many drugs. Your use of drugs and alcohol hurts your body and affects your life in bad ways.

ပိုမိုသိရှိရန်

Learn more

သငျသညျအနီးအကူအညီကိုရှာရန်

သင့်ရဲ့မွို့တှငျန်ဆောင်မှုများနှင့်အရင်းအမြစ်များရှာဖွေရန် FindHello ကိုသုံးပါ.

သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေး Start
ဒီစာမျက်နှာအကူအညီနဲ့သငျသညျပွုခဲ့? အပြုံးမျက်နှာ ဟုတ်ကဲ့ မျက်မှောင်ကြုတ်မကျြနှာကို အဘယ်သူမျှမ
သင်၏အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!