အဆိုပါGED®စမ်းသပ်မှုယူပါ

အင်္ဂလိပ်လည်းအဘယ်သူမျှမအင်္ဂလိပ်ဘာသာ

ငါGED®စမ်းသပ်မှုဘယ်လိုယူကြပါ? What do I need to know about taking the GED® test? Here are the tools and information you need to take and pass the GED® test.

How do I take the GED® test? What do I need to know about taking the GED® test? Here are the tools and information you need to take and pass the GED® test.

take the GED test

take the GED test

ဒီမှာပါ 10 steps to help you get ready to take the GED® test.

Here are 10 steps to help you get ready to take the GED® test.

1. Make sure this is the best test for your state

1. Make sure this is the best test for your state

Some states offer another test instead of GED®. They may offer HiSET™ or TASC. Many states offer a choice. Find out here if the GED® test is offered in your state:

Some states offer another test instead of GED®. They may offer HiSET™ or TASC. Many states offer a choice. Find out here if the GED® test is offered in your state:

နိုင်ငံတော်က HSE စမ်းသပ်မှုပြည်နယ်၏စားပွဲတင် updated 2019

Table of HSE tests state by state updated 2019

2. Check that you are eligible

2. Check that you are eligible

You will usually be eligible to take the GED® test if you are 18 years of age or older and have not graduated from a US high school. အချို့ကိစ္စများတွင်, you may be able to take the test if you are 16 သို့မဟုတ် 17. Some states ask that you attend test preparation classes. Other states only allow residents to take the test. သင်လုပ်နိုင်သည် find the GED® test requirements in your state.

You will usually be eligible to take the GED® test if you are 18 years of age or older and have not graduated from a US high school. In some cases, you may be able to take the test if you are 16 or 17. Some states ask that you attend test preparation classes. Other states only allow residents to take the test. You can find the GED® test requirements in your state.

3. Learn about the GED® test

3. Learn about the GED® test

Find out what to expect when you take the test – what knowledge you need and the kind of questions you will be asked. You need to know what’s on the GED® test.

Find out what to expect when you take the test – what knowledge you need and the kind of questions you will be asked. You need to know what’s on the GED® test.

4. Study for your test

4. Study for your test

သငျသညျအွန်လိုင်းGED®စမ်းသပ် ယူ. မသွားနိုင်, but you can get ready for it online. ကျွန်တော်တို့၏ အခမဲ့အွန်လိုင်းလူတန်းစား နှင့် အခမဲ့အွန်လိုင်းအလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများ will help you.

You cannot take the GED® test online, but you can get ready for it online. Our free online class and free online practice tests will help you.

5. Find a testing center

5. Find a testing center

You cannot take the test online. You MUST take the test in person at a testing center. Find a testing center now or after you register.

You cannot take the test online. You MUST take the test in person at a testing center. Find a testing center now or after you register.

6. Register for an account at ged.com

6. Register for an account at ged.com

To make a test appointment, you must create an online account at ged.com. You can create your account at any time – you don’t have to wait until you are ready to take your test. Your account is called MyGED.

To make a test appointment, you must create an online account at ged.com. You can create your account at any time – you don’t have to wait until you are ready to take your test. Your account is called MyGED.

During your registration with ged.com, you will have to answer questions (your name, လိပ်စာ, ပညာရေး, စသည်တို့ကို) but you will not need to pay until you are ready to make a test appointment.

During your registration with ged.com, you will have to answer questions (your name, address, education, etc.) but you will not need to pay until you are ready to make a test appointment.

7. Schedule and pay for your tests

7. Schedule and pay for your tests

သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါ, you can use the ged.com website to make an appointment to take the test. You can take each part of the test on different days, but you will need to take all four tests within a two-year period to get your GED® diploma.

When you are ready, you can use the ged.com website to make an appointment to take the test. You can take each part of the test on different days, but you will need to take all four tests within a two-year period to get your GED® diploma.

Decide the first test or tests you want to take. Then choose the location and date and time. If you schedule two tests at the same time, you will only get a 10-minute break between them. That is not very long. If you want more time, be sure to schedule your tests separately – you can still choose the same day, but you can choose times that allow for a longer break.

Decide the first test or tests you want to take. Then choose the location and date and time. If you schedule two tests at the same time, you will only get a 10-minute break between them. That is not very long. If you want more time, be sure to schedule your tests separately – you can still choose the same day, but you can choose times that allow for a longer break.

If you want to take all the tests in one day, look at how to schedule your tests so you can have a lunch break.

If you want to take all the tests in one day, look at how to schedule your tests so you can have a lunch break.

နောက်တစ်ခု, you will have to pay a fee to schedule the test. It varies from state to state, but it is about $30 for each of the four tests ($120 for all of them). You can pay for one test at a time as you schedule them.

Next, you will have to pay a fee to schedule the test. It varies from state to state, but it is about $30 for each of the four tests ($120 for all of them). You can pay for one test at a time as you schedule them.

8. Take an official practice test

8. Take an official practice test

Before you take the real test, it is a good idea to take the official GED Ready® Practice Tests if you can. You do not have to do this, but it will help you make sure you are ready for the actual test. You can find the practice tests under the “Practice” tab in your MyGED account.

Before you take the real test, it is a good idea to take the official GED Ready® Practice Tests if you can. You do not have to do this, but it will help you make sure you are ready for the actual test. You can find the practice tests under the “Practice” tab in your MyGED account.

The GED Ready® Practice Tests are half as long as the real tests. They cost $6 for each of the four tests ($24 for all of them), so only take the ones you have studied for and scheduled an appointment for.

The GED Ready® Practice Tests are half as long as the real tests. They cost $6 for each of the four tests ($24 for all of them), so only take the ones you have studied for and scheduled an appointment for.

The tests will give you practice so you will be prepared on test day. The results will tell you if you are ready to take the test, or what to study if you are not ready. If you decide you are not ready for your real test, you can change your test appointment up until 24 hours ahead.

The tests will give you practice so you will be prepared on test day. The results will tell you if you are ready to take the test, or what to study if you are not ready. If you decide you are not ready for your real test, you can change your test appointment up until 24 hours ahead.

9. Get ready for test day

9. Get ready for test day

Here are some tips to help you succeed on test day:

Here are some tips to help you succeed on test day:

 • Get comfortable with the test experience by practicing on any computer.
 • Find out what’s on the GED® test
 • Practice the question formats and instructions that you will see on the test with the free GED® tutorial. Keep using the free USAHello practice tests လွန်း!
 • Make a practice trip to the test center so you do not have to find it for the first time on test day. While you are there, check with the testing center to ask for their rules and any other information you may need.
 • Make sure you get a good night’s sleep before your test. Do not arrive tired, ငတ်သော, or hungry. You won’t be allowed to bring food or drinks into the testing room.
 • Don’t take a lot of things with you, as personal items are not allowed in the testing room. But do bring your IDa passport, driver’s license, or other government-issued ID.
 • Bring a TI-30XS Multiview Scientific calculator if you to choose to use one. There will be an on-screen calculator for you to use instead if you prefer.
 • You won’t be allowed to bring paper and pens, but you will get erasable boards and a marker for making notes.
 • Arrive at least 30 minutes early at the test center so you can check in and get settled. Use the bathroom as there are no breaks in the test.
 • If you have questions or problems during the the test, raise your hand.
 • Get comfortable with the test experience by practicing on any computer.
 • Find out what’s on the GED® test
 • Practice the question formats and instructions that you will see on the test with the free GED® tutorial. Keep using the free USAHello practice tests too!
 • Make a practice trip to the test center so you do not have to find it for the first time on test day. While you are there, check with the testing center to ask for their rules and any other information you may need.
 • Make sure you get a good night’s sleep before your test. Do not arrive tired, thirsty, or hungry. You won’t be allowed to bring food or drinks into the testing room.
 • Don’t take a lot of things with you, as personal items are not allowed in the testing room. But do bring your ID – a passport, driver’s license, or other government-issued ID.
 • Bring a TI-30XS Multiview Scientific calculator if you to choose to use one. There will be an on-screen calculator for you to use instead if you prefer.
 • You won’t be allowed to bring paper and pens, but you will get erasable boards and a marker for making notes.
 • Arrive at least 30 minutes early at the test center so you can check in and get settled. Use the bathroom as there are no breaks in the test.
 • If you have questions or problems during the the test, raise your hand.

10. စမ်းသပ်ပြီးနောက်

10. After the test

You will need to score at least 145 points on each part of the test to pass. Your scores will be available on ged.com within 24 hours of taking your test. When you have passed all the parts, you will receive your GED® diploma. With a very high score, you get a certificate that says you are “College Ready.”

You will need to score at least 145 points on each part of the test to pass. Your scores will be available on ged.com within 24 hours of taking your test. When you have passed all the parts, you will receive your GED® diploma. With a very high score, you get a certificate that says you are “College Ready.”

You can retake all the tests or some of the subjects if you fail. You can keep taking the test until you pass, but you will have to wait 60 days after your first three tries. There are different rules for retaking the test in each state.

You can retake all the tests or some of the subjects if you fail. You can keep taking the test until you pass, but you will have to wait 60 days after your first three tries. There are different rules for retaking the test in each state.

Good luck!

Good luck!

ပိုမိုသိရှိရန်

Learn more

အခြားသောအရင်းအမြစ်များ

Other resources

ကျောင်းကိုပြီးအောင်နှင့်သင့်GED®ဝင်ငွေ

အခမဲ့အွန်လိုင်းGED®ပြင်ဆင်မှုသင်တန်း

သင့်ရဲ့ပညာရေးပြီးစီးခြင်း
ဒီစာမျက်နှာအကူအညီနဲ့သငျသညျပွုခဲ့? အပြုံးမျက်နှာ ဟုတ်ကဲ့ မျက်မှောင်ကြုတ်မကျြနှာကို အဘယ်သူမျှမ
သင်၏အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!