မျှဝေခြင်း

ဒုက္ခသည်များအတွက် ပုဂ္ဂလိက အထောက်အပံ့ပေးရေး အစီအစဉ်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ပုဂ္ဂလိက အထောက်အပံ့ပေးရေး အစီအစဉ်ကို Welcome Corps ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် အမေရိကန် နိုင်ငံသားများနှင့် အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများက ဒုက္ခသည်များအား ဆန္ဒအလျောက် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်စေရန် ခွင့်ပြုပေးထားသည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထောက်ပံ့သူများသည် ဒုက္ခသည်များအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဘဝသစ်တစ်ခုစတင်ရန် လိုအပ်သော အကူအညီများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် သတ်မှတ်ချက်များအကြောင်း လေ့လာပါ။

မွမ်းမံထားသည်။ ဇန်နဝါရီ 31, 2024

အထောက်အပံ့ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

အထောက်အပံ့ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံအသစ်တွင် ပြန်လည်အခြေချရန်အတွက် ဒုက္ခသည်များအား ပေးအပ်သည့် အကူအညီကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဒုက္ခသည်များက ပြန်လည်နေရာချထားရေးဌာနများထံမှဖြစ်စေ၊ Welcome Corps မှ ပုဂ္ဂလိက အထောက်အပံ့ဖြင့်ဖြစ်စေ ဤအကူအညီကို ရယူနိုင်သည်။

သမားရိုးကျ ဒုက္ခသည် ပြန်လည်နေရာချထားရေးတွင် အစိုးရထံမှ တိုက်ရိုက်အကူအညီ ပါဝင်သည်။ အစိုးရသည် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဌာနများမှတစ်ဆင့် ငွေကြေးအကူအညီ၊ အိမ်ရာနှင့် အခြား မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို တာဝန်ယူ၍ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ပုဂ္ဂလိက အထောက်အပံ့ပေးခြင်းတွင် ဒုက္ခသည်များအား ကူညီရန် မိမိဆန္ဒအလျောက် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှအဖွဲ့များ ပါဝင်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဤပုဂ္ဂလိက အထောက်အပံ့သည် Welcome Corps ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိက ထောက်ပံ့သူများသည် ဒုက္ခသည်များအား အိမ်ရှာဖွေရာတွင် ကူညီပေးပြီး ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးကာ ဒုက္ခသည်များကို လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဝင်ဆံ့နေထိုင်နိုင်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။

ပုဂ္ဂလိက အထောက်အပံ့ အမျိုးအစားများမှာ အဘယ်နည်း။

Welcome Corps မှတစ်ဆင့် အထောက်အပံ့ အမျိုးအစားနှစ်ခုကို ရရှိနိုင်သည်-

 • သင့်တော်ရာ သတ်မှတ်ပေးသော အထောက်အပံ့– ယခင်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ ဆက်နွှယ်မှုမရှိဘဲ ထောက်ပံ့သူအဖွဲ့များကို ပြန်လည်အခြေချခွင့်ရရှိထားသော ဒုက္ခသည်တစ်ဦး သို့မဟုတ် မိသားစုတစ်စုအတွက် တာဝန်ပေးသည်။
 • အမည်တပ်ရွေးချယ်သော အထောက်အပံ့– ထောက်ပံ့သူအဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သိထားပြီးဖြစ်သော ဒုက္ခသည်တစ်ဦး သို့မဟုတ် မိသားစုတစ်စုကို ထောက်ပံ့ရန် ရွေးချယ်သည်။
ပုဂ္ဂလိက ထောက်ပံ့သူအဖွဲ့ (PSG) ဟု ခေါ်သော အဖွဲ့ဝင်ငါးဦးပါ အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ပုဂ္ဂလိက အထောက်အပံ့ကို ပေးအပ်ပါသည်။ ထောက်ပံ့သူအဖွဲ့များကို ပံ့ပိုးကူညီသည့် အဖွဲ့အစည်းကို ပုဂ္ဂလိက ထောက်ပံ့သူ ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့အစည်း (PSO) ဟု ခေါ်သည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းများသည် သင့်ကို ထောက်ပံ့၍ ရကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးသည်။

အထောက်အပံ့ ရှာဖွေနေသူများအတွက် အချက်အလက်

အထောက်အပံ့ရရှိရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသော သတ်မှတ်ချက်များမှာ အဘယ်နည်း။

Welcome Corps သည် ဤအစီအစဉ်တွင် သင်ပါဝင်၍ရမရ သိရှိနိုင်စေမည့် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီမှု အကဲဖြတ်ကိရိယာတစ်ခုကို စီစဉ်ပေးထားသည်။

သင့်အသိတစ်ဦးဦး၏ အထောက်အပံ့ကို ရယူပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ လာရောက်နိုင်ရန်-

 • 2023 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ 30 ရက်တွင် သို့မဟုတ် ယင်းမတိုင်မီတွင် UNHCR သို့မဟုတ် သင်၏ လက်ရှိ ဒေသန္တရအစိုးရက သင့်ကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် စာရင်းသွင်းထားရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကျူးဘား၊ ဟေတီ၊ နီကာရာဂွာ သို့မဟုတ် ဗင်နီဇွဲလားမှ ဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်ပါက 2023 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ 30 ရက်မတိုင်မီ ပုံစံ I-134 ကို သင့်ကိုယ်စား တင်သွင်းထားရမည်။ ပုံစံကို တင်သွင်းခဲ့သည့်အချိန်က သင်သည် နိုင်ငံသားခံယူထားသည့် နိုင်ငံပြင်ပတွင် ရှိရမည်။
 • အထောက်အပံ့ကိစ္စ အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်နေစဉ် ခွင့်ပြုပေးထားသော သင့်မိခင်နိုင်ငံပြင်ပရှိ နိုင်ငံတစ်ခုတွင် လက်ရှိ နေထိုင်နေရမည်။
 • လက်ရှိတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပြင်ပတွင် နေထိုင်ရမည်။
 • အသက် 18 နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်၊ သို့မဟုတ်ပါက မိဘ သို့မဟုတ် တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူတစ်ဦးနှင့်အတူ အကဲဖြတ်မှုခံယူရပါမည်။ လူကြီးအတူမပါသော အရွယ်မရောက်သေးသူများသည် သတ်မှတ်ချက်မပြည့်မီပါ။
 • လိုအပ်သော အင်တာဗျူးများ၊ စစ်ဆေးမှုများနှင့် စိစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကို ပြီးမြောက်ထားရမည်။
 • အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပြန်လည်အခြေချခြင်းအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ အတည်ပြုမှုကို ရရှိထားရမည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဥပဒေအရ ဒုက္ခသည်ဆိုသည်မှာ ၎င်းတို့၏ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံရေးအမြင် သို့မဟုတ် သီးခြားလူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခြင်းကြောင့် အသက်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ၎င်းတို့၏ အမိနိုင်ငံကို စွန့်ခွာခဲ့ရသည့်သူ ဖြစ်သည်။ 

နိုင်ငံသား သတ်မှတ်ချက်များ ရှိပါ။ မည်သည့်နိုင်ငံမှ သင်လာရောက်သည်ဖြစ်စေ အထောက်အပံ့ကို ရယူနိုင်ပါသည်။

မည်သူက သတ်မှတ်ချက်မပြည့်မီသနည်း။

သတ်မှတ်စံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီသူများ သို့မဟုတ် အချို့နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သူများသည် ယခုအချိန်တွင် သတ်မှတ်ချက်မပြည့်မီပါ။

 • အကယ်၍ သင်သည် 2023 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 30 ရက်နောက်ပိုင်းမှ ဒုက္ခသည် အခြေအနေအဖြစ် စာရင်းသွင်းထားပါက သင့်အသိတစ်ဦးဦးထံမှ အထောက်အပံ့ ရယူရန် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီပါ။ သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီစေရန် သင်သည် ဤရက်စွဲမတိုင်မီ အခြားနိုင်ငံတွင် စာရင်းသွင်းထားပြီးသော ဒုက္ခသည်တစ်ဦး ဖြစ်ရမည်။ အချို့လူများသည် ဤအစီအစဉ်အတွက် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီရန်အလို့ငှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ်စာရင်းသွင်းရန် အခြားနိုင်ငံများသို့ ယခုပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။ အစီအစဉ်အတွက် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီရန် အခြားနိုင်ငံသို့ မရွှေ့ပြောင်းပါနှင့်။ Welcome Corps သည် သင့်ကိုယ်စားလျှောက်ထားသော လျှောက်လွှာကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
 • အချို့နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သော ဒုက္ခသည်များမှာ ပုဂ္ဂလိက အထောက်အပံ့ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်မပြည့်မီပါ။ ဤအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိသည်။ ဤနိုင်ငံများထဲမှ တစ်ခုရှိ ဒုက္ခသည်များက လက်ရှိ ထိုနေရာတွင်မနေထိုင်ပါက သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီနိုင်သေးသည်။ ဤနိုင်ငံများ၏ စာရင်းအပြည့်အစုံကို ကြည့်ပါ
 • လူကြီးအတူမပါသော အရွယ်မရောက်သေးသူများသည် ပုဂ္ဂလိက အထောက်အပံ့အတွက် သတ်မှတ်ချက်မပြည့်မီပါ။ အသက် 18 နှစ်အောက် ကလေးအားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ မိဘ သို့မဟုတ် တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူနှင့်အတူ အထောက်အပံ့ရယူရမည်။ ဤစည်းမျဉ်းသည် ကလေးများကို ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။
သတိပေးချက်- Welcome Corps မှတစ်ဆင့် အပါအဝင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဒုက္ခသည်ဝင်ခွင့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းသည် အမြဲတမ်းအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်ကို လျှောက်ထားရန်အတွက် အခကြေးငွေပေးရန် မလိုပါ။ အခကြေးငွေ သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးပေးလျှင် သင့်ကို အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်သည်ဟု တစ်စုံတစ်ဦးက သင့်အားပြောလျှင် ၎င်းသည် လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။ ဤသို့လုပ်သော လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့မှန်သမျှကို [email protected] သို့ တိုင်ကြားပါ။

ပုဂ္ဂလိက ထောက်ပံ့သူတစ်ဦးကို ကျွန်ုပ်မည်သို့ရှာဖွေရမလဲ။

ဒုက္ခသည်များအတွက် ပုဂ္ဂလိက ထောက်ပံ့သူ ရှာခြင်းသည် တိုက်ရိုက်လုပ်ငန်းစဉ် ဟုတ်ပါ။ သင်မသိသော ထောက်ပံ့သူတစ်ဦးကို ရှာဖွေသတ်မှတ်ပေးနိုင်စေရန် သင်သည် ပထမဦးစွာ အမေရိကန်ပြည်‌ထောင်စု ဒုက္ခသည်ဝင်ခွင့် အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပြန်လည်အခြေချခွင့် ရရှိထားရန် လိုအပ်သည်။ အထောက်အပံ့ရယူခွင့်ပြုထားလျှင် သင်၏ ပြန်လည်နေရာချထားရေး အကူအညီစင်တာရှိ ဝန်ထမ်းက သင့်အား အကြောင်းကြားပါမည်။

အစီအစဉ်တွင် အထူးဝင်ခွင့်ရစေရန် မည်သူကမျှ သင့်ကို အာမခံခြင်း သို့မဟုတ် ကူညီခြင်း မပြုနိုင်ပါ။ ဒုက္ခသည်အားလုံးသည် တရားဝင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဒုက္ခသည်ဝင်ခွင့် အစီအစဉ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။

ကျွန်ုပ်၏အသိတစ်ဦးဦးက ကျွန်ုပ်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသလား။

ရပါသည်၊ သို့သော် သင့်ကို ထောက်ပံ့မည့်သူက ထိုသို့လုပ်လိုကြောင်း တောင်းဆိုရမည်။ သင့်အား ထောက်ပံ့လိုသော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ တစ်စုံတစ်ဦးကို သင်သိပါက သူသည် ထောက်ခံချက်ဖြင့် သင့်အား ထောက်ပံ့ခွင့်ပေးရန် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ထောက်ပံ့သူအဖွဲ့ဖြစ်လာရန် လျှောက်ထားမှု သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ ၎င်းတို့သည် လျှောက်လွှာတွင် မိသားစုဝင်အားလုံးနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ပေးရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချက်အလက်များကို သင်၏ ဒုက္ခသည်အမှုကိစ္စကို ဆုံးဖြတ်ရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရက အသုံးပြုပါမည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ

ကျွန်ုပ် အထောက်အပံ့ရပါက မည်သည်တို့ကို မျှော်လင့်နိုင်သနည်း။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အထောက်အပံ့ရသော ဒုက္ခသည်တစ်ဦးအနေဖြင့် သင်သည် နေထိုင်ရန်နေရာ ရှာဖွေရာတွင်နှင့် သင်လိုအပ်သော အခြေခံပစ္စည်းများအတွက် အကူအညီရရှိပါမည်။ သင်သည် အစိုးရအကူအညီနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကိုလည်း ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ သင့်ကလေးများကို ကျောင်းထားခြင်း၊ အလုပ်ရှာဖွေရန် အကူအညီနှင့် အခြေချနေထိုင်ရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် အခြားဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်သည်။

အထောက်အပံ့ရရှိသော ဒုက္ခသည်များအနေဖြင့် အစိုးရလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ခွင့်ရသော ဒုက္ခသည်များထက်စာလျှင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လာရောက်ရမည်မဟုတ်ပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ဝင်ရောက်သည့် ဒုက္ခသည်အားလုံးသည် အလားတူ အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်မှု သတ်မှတ်ချက်များကို ဖြတ်ကျော်ရပါမည်။

အခြားအထောက်အပံ့ပေးရေး အစီအစဉ်များမှာ အဘယ်နည်း။

ရရှိနိုင်သော အခြားအထောက်အပံ့ပေးရေး အစီအစဉ်များမှာ-

ဤအစီအစဉ်နှစ်ခုတွင် ဤစာမျက်နှာပေါ်၌ ဖော်ပြထားသည်နှင့် မတူညီသော စည်းမျဉ်းများရှိသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ထောက်ပံ့သူများနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ

ပုဂ္ဂလိက ထောက်ပံ့သူတစ်ဦးဖြစ်ရန် လိုအပ်ချက်များမှာ အဘယ်နည်း။

ပုဂ္ဂလိက ထောက်ပံ့သူတစ်ဦး ဖြစ်လာရန် သင်သည်-

 1. အမေရိကန်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းနေထိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
 2. အနည်းဆုံးအဖွဲ့ဝင်ငါးဦးပါသော အဖွဲ့တစ်ခု ဖွဲ့ရမည်။
 3. ဒုက္ခသည်ကို ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ခွင့်ပေးမည့် နေရာအနီးတွင် နေထိုင်ရမည်။
 4. နောက်ခံအချက်အလက်စစ်ဆေးမှုများ ပြီးမြောက်၍ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းကို သဘောတူရမည်။
 5. ဒုက္ခသည်အတွက် အထောက်အပံ့ပေးရေး အစီအစဉ် အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြပေးရမည်။

ကျွန်ုပ်သည် ပုဂ္ဂလိက ထောက်ပံ့သူတစ်ဦး မည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း။

Welcome Corps မှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားပါ။ ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တစ်ခု ဖွဲ့ပြီး နောက်ခံအချက်အလက် စစ်ဆေးမှုများနှင့် ဒုက္ခသည်အတွက် အထောက်အပံ့ပေးရေး အစီအစဉ်တစ်ခု ပြင်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့သော လိုအပ်ချက်တချို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုပါမည်။

ထောက်ပံ့သူများသည် တစ်ကြိမ်လျှင် လျှောက်လွှာတစ်ခုသာ တင်နိုင်သည်။ လျှောက်လွှာတစ်ခုသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သို့မဟုတ် မိသားစုတစ်စုအတွက် ဖြစ်နိုင်သည်။

ကျွန်ုပ်ထောက်ပံ့လိုသော လူပုဂ္ဂိုလ် အတိအကျကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသလား။

ရပါသည်၊ သင်သိထားပြီးဖြစ်သည့် ဒုက္ခသည်တစ်ဦး သို့မဟုတ် ဒုက္ခသည်မိသားစုတစ်စုကို ထောက်ပံ့ရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်သည် ထောက်ခံချက်အတွက် Welcome Corps သို့ လျှောက်ထားပြီး သင်ထောက်ပံ့လိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်း အချက်အလက်များကို ပေးရမည်။

ဘေးကင်းရေး

Welcome Corps တွင် လုပ်ငန်းစဉ် လုံခြုံကြောင်း သေချာစေရန် အစီအမံများစွာ ရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိက ထောက်ပံ့သူအားလုံးသည် နောက်ခံအချက်အလက် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး တင်းကျပ်သော ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းကို လိုက်နာရပါမည်။ ဒုက္ခသည်များအနေဖြင့် အသေးစိတ် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရဌာနများ၏ လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုနှင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ပါဝင်သည့် တရားဝင် စိစစ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြတ်ကျော်ကြရသည်။

အစီအစဉ်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ အခကြေးငွေပေးရန်၊ အလုပ်လုပ်ပေးရန် သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်နီးစပ်ရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဒုက္ခသည်များအနေဖြင့် သတိပြုသင့်သည်။ ထိုသို့သော တောင်းဆိုမှုများကို [email protected] မှတစ်ဆင့် Welcome Corps သို့ ချက်ချင်းသတင်းပို့သင့်သည်။


ဤစာမျက်နှာရှိ အချက်အလက်များကို Welcome Corps, Community Sponsorship Hub, ECDC, နှင့် အခြား ယုံကြည်ရသောရင်းမြစ်များမှ ရရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နားလည်ရလွယ်ကူသော အချက်အလက်များကို ပုံမှန် အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး ပေးအပ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များသည် ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ် မဟုတ်ပါ။

မျှဝေခြင်း