မျှဝေခြင်း

ဒုက္ခသည်များနှင့် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများအတွက် မိသားစုဝင်များပြန်လည်စုစည်းခြင်း

ဒုက္ခသည်များ၊ asylees၊ Afghan လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်များနှင့် SIV ကိုင်ဆောင်သူများသည် အမေရိကန်တွင် ၎င်းတို့နှင့်ပူးပေါင်းရန် အချို့သောမိသားစုဝင်များထံ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာပါ။ ဤပရိုဂရမ်တွင် အချက်အလက်နှင့် လျှောက်ထားပုံတို့ကို ရှာဖွေပါ။

မွမ်းမံထားသည်။ မေ 17, 2023

ဤစာမျက်နှာသည် ဒုက္ခသည်များ၊ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံထားသူများ၊ အာဖဂန်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိထားသူများ သို့မဟုတ် SIV များအတွက်သာ အချက်အလက်များမျှ​​ဝေပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အခြားအချက်အလက်များကို ရှာဖွေနေပါက အောက်ဘက်ရှိ စာမျက်နှာများတွင် ကြည့်ပါ

 ဒုက္ခသည်များနှင့် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံထားသူများ

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဒုက္ခသည်များနှင့်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံထားသူများအတွက် သူတို့ဧ။်မိသားစု၀င်များနှင့်ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ရန် ကူညီပေးသော အထူးအစီအစဉ်များရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် ပုံစံ I-730 နှင့် မိသားစု၀င်ကို အလွန်ဦးစားပေးသောနိုင်ငံများရှိ ဒုက္ခသည်များ၊ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံထားသူများနှင့် SIVတို့အတွက် မိသားစု၀င်ဖြစ်ကြောင်းကျမ်းကျိန်လွှာတို့ ပါ၀င်သည်။ 

ထိုအစီအစဉ်များသည် များစွာသောအရေးကြီးသည့် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသည် –

 • လျှောက်လွှာအတွက်အခကြေးငွေပေးရန်မလိုခြင်း 
 • သင်ဧ။်မိသားစု၀င်သည် သင်ရောက်ရှိလာသည်နှင့် တူညီသောတရား၀င်အခြေအနေကိုရရှိခြင်း (လက်ဆင့်ကမ်းဆင်းသက်လာသော အခြေအနေဟုခေါ်သည်)
 • သင်ဧ။်မိသားစု၀င်သည်လည်း ဒုက္ခသည်/ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံထားသူတို့ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ၀န်‌ဆောင်မှုများအတွက်ပါ အကျုံးဝင်ခြင်း
 • သင်ရောက်သည်နှင့်လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ကဒ် (Green Card) ရသည်အထိ စောင့်ရန်မလိုခြင်း
 • တစ်ခါတစ်ရံတွင်အခြားသော ကိစ္စရပ်များထက်ပိုမိုလျင်မြန်ခြင်း

သင်တတ်နိုင်သမျှ ထိုပရိုဂရမ်များအား လျှောက်ရန်အရေးကြီးသည်။ လျှောက်ရန် သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်သွားပါက  နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားအနေဖြင့် I-130 အဆင့်မှတစ်ဆင့် သင့်မိသားစု၀င်ပြန်လည်ဆုံစည်းရေးအတွက် လျှောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တူညီသောအကျိုးခံစားခွင့် မရနိုင်တော့ပါ။ 

 ပုံစံ I-730 ဒုက္ခသည်/ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံထားသူ၏ ဆွေးမျိုးတော်စပ်ကြောင်း လျှောက်ထားလွှာ

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ရောက်ရှိလာ၍ဖြစ်စေ ခိုလှုံခွင့်ရရှိထားလျှင်ဖြစ်စေ ပုံစံ I-730 ကိုသုံး၍သင်ဧ။် နီးစပ်ရာဆွေမျိုးများအတွက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည် သင်ဧ။် နီးစပ်ရာဆွေမျိုးများအတွက်သာ လက်မှတ်ထိုးပေးရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ဤတွင်အောက်ပါတို့ပါ၀င်သည် –

 • မိဘများ
 • ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးများ
 • ၂၁နှစ်အောက် အိမ်ထောင်မပြုရသေးသည့် သားသမီးများ

၀မ်းကွဲ‌မောင်နှမများ၊ မောင်နှမအရင်းအချာများ၊ အဒေါ်များ၊ ဦးလေးများ နှင့် ဘိုးဘွားများသည် ဒုက္ခသည်နှင့် ခိုလှုံခွင့်ရရှိသူအစီအစဉ်အောက်တွင်ပါ၀င်ရန် အကျုံးမဝင်ပါ။ 

ပုံစံ I-730 လျှောက်ထားခြင်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့လာရောက်ရန် သင့်မိသားစု၀င်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပေးရသည်မှာ အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒုက္ခသည် သို့မဟုတ် ခိုလှုံခွင့်ရရှိသူအနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ရောက်ရှိသည့်ချိန်မှ ၂နှစ်တွင်း‌လျှောက်ထားရမည်။

လျှောက်ထားပုံ 

USCIS နှင့်ပုံစံ I-730 ကို ဒုက္ခသည်များနှင့်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီသည် ဖောင်များဖြည့်ရာတွင် မှန်ကန်စေရန်နှင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုစုစည်းရန်ကူညီပေးသော တရား၀င်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ရှာနိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။ 

အဓိကလျှောက်ထားသူ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မိသားစု၀င်လာရောက်နိုင်ရန်လျှောက်လွှာတင်သူ။ သူတို့ကို တောင်းဆိုထားသူ (Petitioner) ဟုလည်းခေါ်သည်။

ဆင်းသက်လာသောလျှောက်ထားသူ – လျှောက်လွှာတင်ထားသော တောင်းဆိုထားသူဧ။်မိသားစု၀င်။ ၎င်းတို့ကို အကျိုးခံစားခွင့်ရသူဟုလည်းခေါ်သည်။

လျောက်ထားနိုင်မည့်သူများ 
ဒုက္ခသည်များနှင့်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံထားသူများ
နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချိန်
ဒုက္ခသည် သို့မဟုတ် ခိုလှုံခွင့်ရသူအနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့၀င်လာသည့် ၂နှစ်အတွင်း‌လျှောက်ထားရမည်။
မိသားစု၀င်များ
ခင်ပွန်းဇနီး နှင့် ၂၁နှစ်‌အောက်သားသမီးများ (သင်သည် ဒုက္ခသည် သို့မဟုတ် ခိုလှုံခွင့်ရရှိနေချိန်တွင် ဖြစ်ရမည်) 
ပုံစံ
အိမ်ထောင်စုဇယား၊ မိသားစုတော်စပ်ပုံများ နှင့် မိသားစု၀င်ဓာတ်ပုံများအပါအ၀င် အထောက်အပံ့ပေးသော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ဖိုင်ပုံစံ I-730
အခကြေးငွေ
အခကြေးငွေပေးရန်မလိုပါ 
လုပ်ငန်းစ​ဉ်ကြာချိန်
ယခုချိန်တွင် USCIS သည် I-730ကို ဆောင်ရွက်ရန် ပျမ်းမျှ ၁၁လမှ ၂၅လအထိ  အချိန်ယူပါသည်။ ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းစီသည်မတူညီသည့်အတွက် ပြီးစီးရန် အချိန်အတိုးအလျော့ရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ဧ။်လျှောက်လွှာကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
အင်တာဗျူး (လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း)
USCIS သည် သင့်ဆွေမျိုးအားအကြုံး၀င်သည်ထင်ပါက သင်ဧ။်မိသားစု၀င်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန် စီစဉ်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ မိသားစုဝင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိပါက ထိုသူတို့ကို နီးစပ်ရာ USCIS ရုံးတွင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းပါမည်။အကယ်၍ မိသားစုဝင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပြင်ပတွင် ရှိပါက တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကို နိုင်ငံတကာ USCIS ရုံး၊ အမေရိကန်သံရုံး သို့မဟုတ် ကောင်စစ်ဝန်ရုံးတွင် ပြုလုပ်ပါမည်။တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ သင့်မိသားစုဝင်၏လျှောက်လွှာကို စိစစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့သွားရန် အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလိမ့်မည်။ 

ဆွေမျိုးတော်စပ်ကြောင်း ကျမ်းကျိန်ထွက်ဆိုချက် (AOR)

AOR သည် သင့်မိသားစုနှင့် ပြည်ပရှိ ဆွေမျိုသွေးသားတော်စပ်မှုကိုပြသော တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ဒေသတွင်းရှိ ပြန်လည်နေရာချထားရေး အေဂျင်စီနှင့် AOR ကို ဖြည့်သွင်းရပါမည်။ AOR ဖြည့်သွင်းခြင်းသည် သင့် အမှုနှင့် သင့် မိသားစု အမှုကို ချိတ်ဆက်စေပါသည်။ ဤအရာသည် သင့်မိသားစုဝင်များကို သင်နေထိုင်ရာဒေသသို့ ပြန်လည်နေရာချထားရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ 

သင့်အနေဖြင့် ဒုက္ခသည် အမည်ခံထားသော သင်၏ မိဘများ၊ အိမ်ထောင်ဖက် နှင့် လက်မထပ်ရသေးသော ၂၁ နှစ်အောက် ကလေးများ အတွက် AOR ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။

ယခု အစီအစဉ်သည် ဒုက္ခသည်များ၊ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံထားသူများ၊ အာဖဂန် သို့မဟုတ် အီရတ် သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံများမှ အထူးပြောင်းရွေ့နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ (SIV) ရရှိထားသူများအတွက် ရရှ်ိနုင်ပါသည်။ ထိုအရာသည် နှစ်စဉ် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ၂၀၂၂ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ) တွင် အကျုံးဝင်သောနိုင်ငံများ – 

 • ဗမာ (မြန်မာ)
 • တရုတ်
 • အီရန်
 • မြောက်ကိုးရီးယား
 • ပါကစ်စတန်
 • ဆော်ဒီအာရေဗျ
 • တာဂျစ်ကစ္စတန်
 • တာ့ခ်မင်နစ္စတန်

သင့်အနေဖြင့် သင်ရောက်ရှိသည့် ငါးနှစ်အတွင်း AOR ကိုဖြည့်သွင်းရပါမည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကြာမြင့်နိုင်သည့်အတွက် စောနိုင်သမျှ စော၍ လျှောက်ထားရန် အကြံပြုပါသည်။ ယခုအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် မိသားစုဝင်များရောက်ရှိရန် နှစ်နှစ်ခန့် ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ 

သင့်အနေဖြင့် ပုံစံ I-730 နှင့် AOR ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ 

အာဖဂန် မိသားစုများ 

အာဖဂန်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိထားသူများအနေဖြင့် သူတို့၏ အိမ်ထောင်ဖက်များ၊ လက်မထပ်ရသေးသော အသက် ၂၁ အောက် ကလေးများကို ဒုက္ခသည်များအနေဖြင့် ခေါ်ယူရန် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံးနှင့် ပုံစံ DS-4317ကို အွန်လိုင်းမှ ဖြည့်သွင်းရပါမည်။ သင့်အနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ယာယီ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါက သို့မဟုတ် ယာယီနေထိုင်ခွင့် ရရှိထားပါက ယခု အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သင်အနေဖြင့် သင်၏ အလုပ်အကိုင်ခွင့်ပြုချက်စာရွက်စာတမ်း (EAD) ၊ မွေးလက်မှတ်များ၊ လက်ထပ်စာချုပ်နှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များမှ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ 

သင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းတွင် အထူးပြောင်းရွေ့ခွင့်ဗီဇာသို့ ပြောင်းလဲထားသော အာဖဂန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက သင်၏ အိမ်ထောင်ဖက် သို့မဟုတ် ကလေးများကို သင့် SIV အမှုတွဲထဲသို့ ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ပုံစံ I-824 ကိုဖြည့်သွင်းရပါမည်။ အကယ်၍ USCIS မှ သင့်လျှောက်လွှာကို အတည်ပြုပါက သင်နှင့် မိသားစုဝင်များ SIV လျှောက်လွှာ စတင် ဖြည့်သွင်းနိုင်ရန် NVC မှ ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ 

မိမိ၏ အခြေအနေပေါ်မှုပြီး အာဖဂန်နိုင်ငံသားများအတွက် မိသားစုဝင်များပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးနှင့် အခြားသော ရွေးချယ်စရာများကို လေ့လာပါ။

လျှောက်လွှာဖြည့်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ 

အတည်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဒုက္ခသည်ခံစားခွင့်များကို ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒုက္ခသည်များအနေဖြင့် ဆေးစစ်မှုများ၊ လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဆေးစစ်မှုများနှင့် ခရီးသွားရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေးအဖွဲ့ (IOM) မှ စီစဉ်ပါမည်။ သင်၏ဆွေမျိုးများအနေဖြင့် လေယာဉ်လက်မှတ် ကုန်ကျငွေကို ချေးငွေရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ရောက်ရှိပြီးမှ ထိုချေးငွေကို ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်ပါသည်။ ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီမှ ကြိုဆိုရေးနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းနေရာချထားရေး အထောက်အပံ့များကို စီစဉ်ပေးပါမည်။ 

ခိုလှုံခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် ခရီးသွားရန် ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ရပါမည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ရောက်ရှိပြီးနောက် ပြန်လည်နေရာချထားရေး အေဂျင်စီမှ နေထိုင်ရာ ပြည်နယ်ရှိ အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လျှောက်ထားရန် ကူညီပါမည်။ 

အထူးပြောင်းရွေ့ခွင့်ဗီဇာ (SIV ကိုင်ဆောင်သူများ) အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေးအဖွဲ့ (IOM) မှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်တိုင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ခရီးသွားရန် စီစဉ်နိုင်ပါသည်။ အာဖဂန် နှင့် အီရန် မှ SIV ကိုင်ဆောင်သူများအနေဖြင့် မရောက်မီနှင့် ရောက်ပြီးမှ ပြည်လည်နေရာချထားရေး အထောက်အပံ့များကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ 

ဥပ​ဒေပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီရယူပါ

မိမိ၏ အခွင့်အရေးများကို နားလည်ရန် ဥပဒေ အကြံဉာဏ်ရယူရန် အရေးကြီးပါသည်။ သင်၏ ပြန်လည်နေရာချထားရေး အေဂျင်စီမှ အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရှေ့နေများမှလည်း ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့ သို့မဟုတ် တန်ဖိုးနည်းသောဥပဒေဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းလေ့လာပါ။

lawyer reviewing information
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ လိမ်ညာမှုများအား ရှောင်ကြဉ်ပါ။

စာရွက်စာတမ်းအတုပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဝက်ဆိုက်ဒ် အတုအယောင်များကဲ့သို့ အဖြစ်များသည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ လိမ်ညာမှုများကို လေ့လာပါ။ သင့်ကိုယ်သင် မည်သို့ ကာကွယ်ရမည်နှင့် အကယ်၍ သင်သည် လိမ်ညာမှုခံရပါက မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို နားလည်သိရှိအောင်လုပ်ပါ။

ပိုမိုလေ့လာရန်။

ဤစာမျက်နှာရှိ အချက်အလက်များကို UNHCR, USCIS, CLINIC, နှင့် အခြား ယုံကြည်ရသောရင်းမြစ်များမှ ရရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နားလည်ရလွယ်ကူသော အချက်အလက်များကို ပုံမှန် အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး ပေးအပ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များသည် ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ် မဟုတ်ပါ။

မျှဝေခြင်း