मिस मिनेसोटा अमेरिका स्पर्धा गर्न शरणार्थी शिविर देखि

USAHello मा, हामी newcomers हाम्रो देश राम्रो ठाउँ बनाउन विश्वास

हामी सुविधा व्यक्तिहरूलाई ठ्याक्कै देखाउन – तिनीहरूले आप्रवासी र शरणार्थी हाम्रो देश योगदान कसरी उदाहरणहरू छन्.
विशेष भइरहेको वा रुचि एक व्यक्ति नियुक्त गर्नु गर्न विशेष गर्न चाहनुहुन्छ, इमेल wilson@usahello.org