Hoe toe te passen voor burgerschap

Ook EngelsGeen Engels

Wilt u leren hoe toe te passen voor burgerschap? Before you apply for citizenship, you need to know: bent u in aanmerking voor een burger van de V.S. geworden? Find out if you are eligible to apply. Then learn the steps you need to take to apply for citizenship.

Do you want to learn how to apply for citizenship? Before you apply for citizenship, you need to know: are you eligible to become a US citizen? Find out if you are eligible to apply. Then learn the steps you need to take to apply for citizenship.

Hoe toe te passen voor burgerschap

how to apply for citizenship

If you want to apply for citizenship, you first need to find out if you pass the citizenship requirements. Deze omvatten:

If you want to apply for citizenship, you first need to find out if you pass the citizenship requirements. These include:

 • Minimum of 18 years of age
 • Have lived in the USA for at least five years as a resident
 • No extended trips out of the USA
 • No major criminal activity
 • Basic understanding of US government and history
 • Ability to read, write and speak basic English
 • Minimum of 18 years of age
 • Have lived in the USA for at least five years as a resident
 • No extended trips out of the USA
 • No major criminal activity
 • Basic understanding of US government and history
 • Ability to read, write and speak basic English

Lees over de citizenship requirements in more detail to make sure you are eligible. Then you can apply for citizenship.

Read about the citizenship requirements in more detail to make sure you are eligible. Then you can apply for citizenship.

Hoe toe te passen voor burgerschap

How to apply for citizenship

Toepassing voor burgerschap kan zeer verwarrend zijn. Indien mogelijk, Wij raden dat u hebben een advocaat u helpen. It can be expensive, but you may be able to find free and low-cost legal help online and in your community.

Applying for citizenship can be very confusing. If possible, we recommend you have a lawyer help you. It can be expensive, but you may be able to find free and low-cost legal help online and in your community.

1. Complete the N-400 form

1. Complete the N-400 form

The first step is to complete the application for naturalization. This is a government form called the N-400. You can send the completed form in the mail or you can apply online. Download the N-400 form or apply online.

The first step is to complete the application for naturalization. This is a government form called the N-400. You can send the completed form in the mail or you can apply online. Download the N-400 form or apply online.

Je moet vele artikelen met de toepassing en je moet ook betalen van de vergoeding. Hier is een checklist of what you need to include when you submit your N-400 application. Je moet twee pasfoto's met uw aanvraag. Vergeet niet te schrijven van uw "een-aantal van de" op de achterkant van deze foto 's. Sommige mensen kunt toepassen om de opheffing van een vergoeding, dus u niet hoeft te betalen van de vergoeding.

You have to include many papers with the application and you also have to pay the fee. Here is a checklist of what you need to include when you submit your N-400 application. You have to include two passport photos with your application. Remember to write your “A-number” on the back of these photos. Some people can apply for a fee waiver so you do not have to pay the fee.

Als u uw papierwerk zonder een advocaat aan het invullen zijn, the free website CitizenshipWorks.org will help you through the application steps. Citizenshipworks can also connect you to free legal help online or to a Citizenshipworks partner in your area if you need extra help.

If you are filling out your paperwork without a lawyer, the free website CitizenshipWorks.org will help you through the application steps. Citizenshipworks can also connect you to free legal help online or to a Citizenshipworks partner in your area if you need extra help.

Applying for citizenship usually costs $725. This includes the biometric fee of $85 and the filing fee of $640.

Applying for citizenship usually costs $725. This includes the biometric fee of $85 and the filing fee of $640.

Important note: the US government said the filing fee will increase Van $640 Aan $1,170 some time after December 16, 2019. If you want to apply for citizenship, apply now and save more than $500.

Important note: the US government said the filing fee will increase from $640 to $1,170 some time after December 16, 2019. If you want to apply for citizenship, apply now and save more than $500.

You may be able to get a fee waiver if you can show your income is low enough or if you have unexpected emergencies, such as medical costs. A waiver means that you will not have to pay. You can read more details about how to apply for a waiver. USAHello suggests you get legal advice if you are thinking about applying for a waiver because it may give USCIS a reason to refuse your application.

You may be able to get a fee waiver if you can show your income is low enough or if you have unexpected emergencies, such as medical costs. A waiver means that you will not have to pay. You can read more details about how to apply for a waiver. USAHello suggests you get legal advice if you are thinking about applying for a waiver because it may give USCIS a reason to refuse your application.

Belangrijk: Make a copy of your N-400 before you send it.

Important: Make a copy of your N-400 before you send it.

2. Save your receipt and check your application online

2. Save your receipt and check your application online

U ontvangt een brief van ontvangst dat zegt dat USCIS uw aanvraag ontvangen. Dit houden en noteer het 13-cijferige ontvangstnummer. Neem een foto van de ontvangst op uw telefoon en per e-mail naar uzelf om te controleren of dat u het niet verliest. You can use the receipt number to check the status of your application.

You will receive a letter of receipt that says USCIS received your application. Keep this and write down the 13-digit receipt number. Take a photo of the receipt on your phone and email it to yourself to make sure you don’t lose it. You can use the receipt number to check the status of your application.

3. Voltooien uw biometrische screening

3. Complete your biometric screening

Biometric screening is a security check. U zal worden gevraagd naar een kantoor op een bepaalde dag en tijd. Zorg ervoor om naar deze afspraak te gaan en om op tijd te komen! Bij de benoeming, zij zullen uw vingerafdrukken nemen. Dit betekent dat ze zal uw vingerafdrukken stempel en uitvoeren van het beeld door middel van een systeem om te controleren of u bent niet een crimineel. Meer informatie over de biometrics appointment.

Biometric screening is a security check. You will be asked to go to an office at a certain day and time. Make sure to go to this appointment and to arrive on time! At the appointment, they will take your fingerprints. This means they will stamp your fingerprints and run the picture through a system to make sure you are not a criminal. Learn more about the biometrics appointment.

4. Attend your citizenship interview

4. Attend your citizenship interview

Voltooien van een interview met een Amerikaanse burgerschap en immigratie Officer. Meer informatie over de naturalisatie interview and how to prepare for the test.

Complete an interview with a United States Citizenship and Immigration Officer. Learn more about the naturalization interview and how to prepare for the test.

5. Take the civics test

5. Take the civics test

During your interview, you will take a test about US civics, geschiedenis en overheid. Op dit examen, u moet beantwoorden 6 uit 10 questions correctly. Kun je onze burgerschap praktijk quiz to see if you are ready for the test. Als u niet klaar bent, u kunt deelnemen aan onze gratis burgerschap klasse je voorbereiden op het examen.

During your interview, you will take a test about US civics, history and government. On this exam, you must answer 6 out of 10 questions correctly. You can take our citizenship practice quiz to see if you are ready for the test. If you are not ready, you can join our free citizenship class to prepare you for the exam.

6. Wait for your decision

6. Wait for your decision

U ontvangt een schriftelijke beslissing van USCIS over uw aanmelding. U kunt uw beslissing op de dag van uw gesprek ontvangen of u kan het later in de mail ontvangen. Het besluit zal worden zeggen als uw toepassing was:

You will receive a written decision from USCIS about your application. You might receive your decision on the day of your interview or you might receive it later in the mail. The decision will be say if your application was:

 • Verleend (Dit betekent dat u voorbij!)
 • Voortgezet (Dit betekent USCIS is doend meer onderzoek over u of het betekent dat misschien hebt u de examens Engels of maatschappijleer. U kunt hen opnieuw nemen.)
 • Geweigerd (Dit betekent dat USCIS besloten dat u komen niet in aanmerking voor naturalisatie. Als dit gebeurt, u mei zitten kundig voor verzoekschrift.)
 • Granted (this means you passed!)
 • Continued (this means USCIS is doing more research about you or it means you might have failed the English or Civics exams. You can take them again.)
 • Denied (this means USCIS decided you are not eligible for naturalization. If this happens, you may be able to petition.)

7. Attend your citizenship ceremony

7. Attend your citizenship ceremony

Als u doorgeeft, u zult klaar zijn om te vullen uw ceremonie burgerschap en nemen de eed van trouw. This is when you pledge loyalty to the USA.

If you did pass, you will be ready to complete your citizenship ceremony and take the Oath of Allegiance. This is when you pledge loyalty to the USA.

Als u vragen over het proces hebt, there are organizations you can call. These organizations offer advice in some newcomer languages. Find free or low-cost citizenship help near you.

If you have questions about the process, there are organizations you can call. These organizations offer advice in some newcomer languages. Find free or low-cost citizenship help near you.

We hoopten dit geholpen antwoord op uw vraag over hoe toe te passen voor burgerschap. Aanmelden hieronder ons gratis burgerschap voorbereiding om klassen te nemen. Kun je ze online, overal, op elk moment!

We hoped this helped answer your question about how to apply for citizenship. Sign up below to take our free citizenship preparation classes. You can take them online, anywhere, anytime!

Meer informatie

Learn moreDe informatie op deze pagina komt uit USCIS. Het is bestemd voor begeleiding en zo vaak mogelijk wordt bijgewerkt. USAHello geeft geen juridisch advies, noch zijn een van onze materialen bestemd om te worden opgevat als juridisch advies. Als u op zoek bent naar een gratis of goedkope advocaat of juridische hulp, Wij kunnen u helpen Vind vrije en lage kosten juridische diensten.

The information on this page comes from USCIS. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Uw burgerschap testronde!

Gratis online burgerschap voorbereiding klasse

Start nu de klasse
Deze pagina heeft je geholpen? Lachebekje Ja Frown gezicht No
Dank u voor uw feedback!