How to stay safe on social media sites

Ook EngelsGeen Engels

Connecting with new people is a good thing, especially when you are a newcomer yourself. You might feel lonely in the USA, and social media sites like Facebook and Instagram can help you feel more connected to your new country. But social media sites can be dangerous. It is important to understand the dangers so you can protect yourself.

Connecting with new people is a good thing, especially when you are a newcomer yourself. You might feel lonely in the USA, and social media sites like Facebook and Instagram can help you feel more connected to your new country. But social media sites can be dangerous. It is important to understand the dangers so you can protect yourself.

Learn how to avoid the dangers of social media

Learn how to avoid the dangers of social media

How do we protect ourselves in everyday life?

How do we protect ourselves in everyday life?

When you connect with people on social media, think about how you behave with people you know and don’t know in real life:

When you connect with people on social media, think about how you behave with people you know and don’t know in real life:

  • You communicate freely with those you know and trust – your family and close friends.
  • You are more careful with people you do not know or have just met.
  • Je vertelt vreemden niet alles over je persoonlijke leven.
  • Je geeft je geld of de sleutel van je huis niet aan vreemden of mensen die je net ontmoet hebt.
  • You communicate freely with those you know and trust – your family and close friends.
  • You are more careful with people you do not know or have just met.
  • You don’t tell strangers everything about your personal life.
  • You don’t give your money or the key to your house to strangers or people you just met.

Gebruik dezelfde aanpak om veilig te blijven voor de gevaren van sociale media!

Use this same approach to stay safe from the dangers of social media!

10 manieren om jezelf te beschermen tegen de gevaren van sociale media

10 ways to protect yourself from the dangers of social media

1. Bescherm uw gegevens

1. Protect your data

Uw persoonlijke informatie wordt soms gegevens genoemd. U hoeft nooit belangrijke persoonlijke gegevens te geven, zoals ID-nummers, Bank nummers, Wachtwoorden, of uw adres op sociale media sites. Om hun gebruikers veilig te houden, sociale netwerken hebben privacy-instellingen die u gebruiken om uw gegevens te maken (Gegevens) veilig.

Your personal information is sometimes called data. You never need to give out important personal data, such as ID numbers, bank numbers, passwords, or your address on social media sites. To keep their users safe, social networks have privacy settings you can use to make your information (data) safe.

Houd je gegevens veilig op Facebook

Keep your data safe on Facebook

Wanneer je je gegevens op Facebook plaatst, en wanneer u zich aanmeldt bij apps en websites, u geeft toegang tot uw gegevens. These apps and websites may use you data in ways you do not want. Mostly they use it to let advertisers sell you products.

When you put your data on Facebook, and when you sign into apps and websites, you are giving access to your data. These apps and websites may use you data in ways you do not want. Mostly they use it to let advertisers sell you products.

You can stop apps and websites from using your data. In Facebook, go to your settings. To find your settings, click thev” (down symbol) in the top right corner of your screen and selectsettings.Then click onApps and Websitesin the list on the left. Then you will see the apps that have access to your data. You can click on each app to edit what access they have. To stay safe on social media, you can also delete apps altogether.

You can stop apps and websites from using your data. In Facebook, go to your settings. To find your settings, click the “v” (down symbol) in the top right corner of your screen and select “settings.” Then click on “Apps and Websites” in the list on the left. Then you will see the apps that have access to your data. You can click on each app to edit what access they have. To stay safe on social media, you can also delete apps altogether.

Here is a simple guide about how to manage all your different privacy settings to protect yourself from the dangers of social media.

Here is a simple guide about how to manage all your different privacy settings to protect yourself from the dangers of social media.

Use strong passwords

Use strong passwords

Internet security experts always advise us to have strong and different passwords for all our accounts. They also advise us to use two-factor authentication (extra steps for logging in) or a password manager. U kunt find out about password managers here.

Internet security experts always advise us to have strong and different passwords for all our accounts. They also advise us to use two-factor authentication (extra steps for logging in) or a password manager. You can find out about password managers here.

2. Stay private

2. Stay private

Don’t share personal details or pictures online that you would mind anyone seeing, like your boss at work. You might think you are sharing just with your close friends and family, but once something is online, it can be shared more widely. Ook, once it is online, you can’t get rid of it because other people have copies of it. Many people have been fired or turned down for a job because of their online profiles.

Don’t share personal details or pictures online that you would mind anyone seeing, like your boss at work. You might think you are sharing just with your close friends and family, but once something is online, it can be shared more widely. Also, once it is online, you can’t get rid of it because other people have copies of it. Many people have been fired or turned down for a job because of their online profiles.

3. Don’t believe everything and everyone

3. Don’t believe everything and everyone

We are learning more every day about how social media is used to trick people. Veel informatie op sociale media is vals. Soms, mensen op sociale media zijn niet eens echte mensen, en vaak dingen zijn helemaal geen echte feiten. Dit kunnen mensen zijn met valse namen of een "bot" (een nep-robot). Het kan nep-nieuwsverslagen of officieel ogende berichten doen alsof ze van een regering of zakelijke ambtenaar.

We are learning more every day about how social media is used to trick people. A lot of information on social media is false. Sometimes, people on social media are not even real people, and often things are not real facts at all. This might be people with false names or a “bot” (a fake robot). It might be fake news reports or official-looking messages pretending to be from a government or business official.

Geloof niet alles wat je leest op Social Media. Als je iets leest, controleren met andere bronnen, zoals een nationale kranten website.

Do not believe everything you read on social media. If you read something, check with other sources, such as a national newspaper website.

Als u online een bericht ontvangt met de mededeling dat het afkomstig is van de overheid of een bedrijf, Reageer niet met uw persoonlijke gegevens.

If you receive a message online saying it is from the government or a business, do not respond with your personal information.

4. Blijf veilig offline, ook

4. Stay safe offline, too

Denk aan uw veiligheid in de echte wereld wanneer u informatie over uw activiteiten boekt. U hoeft uw adres niet online te hebben en vervolgens vakantiefoto's te plaatsen om iedereen te laten weten dat u weg bent. Als je op Facebook plaatst terwijl je gezin op vakantie is, mensen zullen weten dat uw huis is thuis leeg.

Think of your security in the real world when you post information about your activities. You don’t need to have your address online and then post vacation pictures to let everyone know you are away. If you post on Facebook while your family is on vacation, people will know your house is at home empty.

Bovendien, u soms plaatsen waar u bent of “inchecken in” Plaatsen. Denk na over als je dit moet doen of niet.

In addition, you might sometimes post where you are or “check into” places. Think about if you should do this or not.

Wees heel voorzichtig als je iemand persoonlijk ontmoet

Be very careful if you meet someone in person

Sociale media maken het gemakkelijk voor mensen om identiteiten te maken. Online, ze kunnen doen alsof ze iemand anders zijn. Als u online verbinding maakt met iemand, nooit regelen om die persoon alleen te ontmoeten of naar hun huis te gaan of ze uit te nodigen naar uw huis tenzij je weet dat ze zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Ontmoet altijd vreemden in een openbare plaats en wanneer er andere mensen rond.

Social media make it easy for people to make up identities. Online, they can pretend to be someone else. If you connect with someone online, never arrange to meet that person alone or go to their house or invite them to your house unless you know that they are who they say they are. Always meet strangers in a public place and when there are other people around.

5. Geen geld of wachtwoorden verzenden

5. Don’t send money or passwords

Don’t send money to anyone when you are not 100% sure they are who they say they are. Government offices, such as the IRS, and real businesses, such as Microsoft, do not tell you to send money directly to strange bank accounts. Nor do they ask for your password to anything. Do not send your password to anyone that you meet social media sites or other places on the internet.

Don’t send money to anyone when you are not 100% sure they are who they say they are. Government offices, such as the IRS, and real businesses, such as Microsoft, do not tell you to send money directly to strange bank accounts. Nor do they ask for your password to anything. Do not send your password to anyone that you meet social media sites or other places on the internet.

6. Protect yourself from hostile or unkind people

6. Protect yourself from hostile or unkind people

Refugees and immigrants may be targeted by hostile or unkind people. Don’t accept friend requests from people you do not know. Immediately block anyone who posts something threatening on any of your accounts. Do not respond. Do not write rude or hostile things that may make you even more of a target. Report personal threats to the police and to the social media site they were posted on.

Refugees and immigrants may be targeted by hostile or unkind people. Don’t accept friend requests from people you do not know. Immediately block anyone who posts something threatening on any of your accounts. Do not respond. Do not write rude or hostile things that may make you even more of a target. Report personal threats to the police and to the social media site they were posted on.

7. Protect yourself from scams and hackers

7. Protect yourself from scams and hackers

Don’t click on links just because they are sent to you, even if they come from a friend (they may not know the link is dangerous, or they may have been hacked). Just delete them. Nothing important will be sent to you that way. It is more likely that links you did not request contain viruses that will harm your device or let people into your device to steal your information, your money, and your identity. And remember: any offer that seems too good to be true IS too good to be true! If you receive a message saying you will get lots of money from someone you don’t know, delete it!

Don’t click on links just because they are sent to you, even if they come from a friend (they may not know the link is dangerous, or they may have been hacked). Just delete them. Nothing important will be sent to you that way. It is more likely that links you did not request contain viruses that will harm your device or let people into your device to steal your information, your money, and your identity. And remember: any offer that seems too good to be true IS too good to be true! If you receive a message saying you will get lots of money from someone you don’t know, delete it!

8. Keep your children safe

8. Keep your children safe

Even if you don’t use social media or understand it, you will need to learn enough about it to keep your children safe from the dangers of social media sites. If you do use social media yourself, protect your children by not putting information about them online. If you don’t use social media, ask your children what social networks they use. They can be exposed to bullying, to sexual predators, and to bad content and advertising. Here is some good information about protecting your children online. It includes tips to keep kids safe and lists of different social media terms to be aware of.

Even if you don’t use social media or understand it, you will need to learn enough about it to keep your children safe from the dangers of social media sites. If you do use social media yourself, protect your children by not putting information about them online. If you don’t use social media, ask your children what social networks they use. They can be exposed to bullying, to sexual predators, and to bad content and advertising. Here is some good information about protecting your children online. It includes tips to keep kids safe and lists of different social media terms to be aware of.

Many technology experts recommend you only let young children use a smartphone or computer in front of you. You will have to decide for your child, but most experts recommend you do not let children have smartphones or computers in their rooms at night time.

Many technology experts recommend you only let young children use a smartphone or computer in front of you. You will have to decide for your child, but most experts recommend you do not let children have smartphones or computers in their rooms at night time.

9. Social media safety for teenagers

9. Social media safety for teenagers

Being bullied online is a big concern for teenagers. This is called cyber-bullying. It is when teenagers are mean to other teenagers online. If your children are bullied, do not have them respond to the bullies. This cyber-bullying website has detailed tips for teens including information sheets on cell phone safety, sexting and other topics.

Being bullied online is a big concern for teenagers. This is called cyber-bullying. It is when teenagers are mean to other teenagers online. If your children are bullied, do not have them respond to the bullies. This cyber-bullying website has detailed tips for teens including information sheets on cell phone safety, sexting and other topics.

10. Don’t get addicted!

10. Don’t get addicted!

Use social media to stay connected with the people you care about, but don’t spend hours looking at things that aren’t important in the real world. Social media companies design their sites and apps to keep you hooked. That’s how they make money.

Use social media to stay connected with the people you care about, but don’t spend hours looking at things that aren’t important in the real world. Social media companies design their sites and apps to keep you hooked. That’s how they make money.

About social media

About social media

Social media are networks, or ways to connect with other people. Social networks include Facebook, Twittter, Snapchat and Instagram – any app or website where you connect with people you know or don’t know. LinkedIn works like a social network, but for jobs and careers. Chat rooms and matchmaking websites are other forms of social media. Even YouTube counts as social media, because anyone can post videos and comments there.

Social media are networks, or ways to connect with other people. Social networks include Facebook, Twittter, Snapchat and Instagram – any app or website where you connect with people you know or don’t know. LinkedIn works like a social network, but for jobs and careers. Chat rooms and matchmaking websites are other forms of social media. Even YouTube counts as social media, because anyone can post videos and comments there.

Why is it called social media?

Why is it called social media?

Sociale means anything to do with society or a group, such as friendly activities and interacting with other people. Media is the plural of the word medium, which is a channel or method of communication. We use Media to mean mass communication, like television, Radio, or the internet.

Social means anything to do with society or a group, such as friendly activities and interacting with other people. Media is the plural of the word medium, which is a channel or method of communication. We use media to mean mass communication, like television, radio, or the internet.

Meer informatie

Learn more

Hulp in de buurt van je vinden

Gebruik FindHello om te zoeken naar diensten en middelen in uw stad.

Begin uw zoektocht
Deze pagina heeft je geholpen? Lachebekje Ja Frown gezicht No
Dank u voor uw feedback!