Wie is vluchteling?

Ook EngelsGeen Engels

A refugee is a person who has to leave his or her home because of conflict or other dangers. This page has information to help you find safety and register as a refugee.

A refugee is a person who has to leave his or her home because of conflict or other dangers. This page has information to help you find safety and register as a refugee.

Deze pagina is informatie te hlelp u registreren als vluchteling en vinden veiligheid. Foto copyright UNHCR.
Foto copyright UNHCR.
This page has information to hlelp you register as a refugee and find safety. Photo copyright UNHCR.
Photo copyright UNHCR.

Wie is vluchteling?

Who is a refugee?

Je bent een vluchteling wanneer u niet gevrijwaard van geweld in uw eigen land zijn en moet vertrekken vanwege angst voor gevaar. Dit kan zijn vanwege uw race, religie, nationaliteit, of behoren tot een sociale groep of zijn politieke overtuiging. Refugees leave their home country because they are afraid and there is no protection for them. Vluchtelingen kunnen worden ontkomen aan gewapende conflicten, natuurrampen, of een onveilige regering. Mensen die gevangen zitten in hun land en hebben geen manier om een grens te registreren als een vluchteling heten intern ontheemde mensen (IDP).

You are a refugee when you are not safe from violence in your home country and have to leave due to fear of danger. This can be because of your race, religion, nationality, or belonging to a social group or political opinion. Refugees leave their home country because they are afraid and there is no protection for them. Refugees may be escaping armed conflict, natural disasters, or an unsafe government. People who are trapped inside of their country and have no way to cross a border to register as a refugee are called Internally Displaced People (IDP).

Welke hulp kan ik krijgen?

What kind of help can I get?

Er zijn meer vluchtelingen in de wereld vandaag dan ooit tevoren in de geschiedenis. Het is belangrijk om te begrijpen uw rechten als vluchteling en om te proberen het vinden van goede organisaties die u kunnen helpen. Veel landen beschikken niet over de middelen om vluchtelingen te beschermen. Sommige mensen zijn corrupt en te profiteren van vluchtelingen.

There are more refugees in the world today than ever before in history. It is important to understand your rights as a refugee and to try find good organizations that can help you. Many countries do not have the resources to protect refugees. Some people are corrupt and take advantage of refugees.

Wat zijn mijn rechten?

What are my rights?

Als u woonachtig bent in een land waar er oorlog is, geweld, of vervolging, en de regering niet of zal je niet beschermen, you have the right to travel to a new country and seek protection as a refugee.

If you are living in a country where there is war, violence, or persecution, and the government cannot or will not protect you, you have the right to travel to a new country and seek protection as a refugee.

Hoe word ik een vluchteling?

How do I become a refugee?

Allermeest naar de tijd, om te worden van een vluchteling, u moet over een internationale grens reist en registreren als een vluchteling met de Verenigde Naties. Afhankelijk van welk land bent u in nu of waar je naartoe gaat, een andere organisatie kan helpen u registreren bij de Verenigde Naties.

Most of the time, in order to become a refugee, you must travel across an international border and register as a refugee with the United Nations. Depending on what country you are in right now or where you are going, another organization may help you register with the United Nations.

Wat gebeurt er nadat ik een vluchteling geworden?

What happens after I become a refugee?

It depends whether you live in a refugee camp or if you live in a city as an urban refugee. Wanneer u woont in een kamp, internationale organisaties kunnen u helpen door het verstrekken van elementaire beschutting, voedsel, en bescherming.

It depends whether you live in a refugee camp or if you live in a city as an urban refugee. When you live in a camp, international organizations can help you by providing basic shelter, food, and protection.

Wanneer je leeft in een stad, you are called an urban refugee. Bent u een stedelijke vluchteling, u mei zitten kundig werk vinden of integreren in het nieuwe land. Maar, het kan zeer moeilijk zijn voor u omdat u niet dat om het even welk wellicht helpen of steunen.

When you live in a city, you are called an urban refugee. If you are an urban refugee, you may be able to find work or integrate into the new country. But, it may be very difficult for you because you may not have any help or support.

U heeft hulp nodig? Kies uw locatie hieronder.

Do you need help? Please choose your location below.

Als u hulp nodig, Klik op een gebied hieronder om organisaties en middelen in die regio zoeken:

If you need help, please click on an area below to find organizations and resources in that region:

How can I be resettled to the USA?

How can I be resettled to the USA?

Many refugees and immigrants around the world want to come to the USA. Echter, it is very rare to be resettled there. Minder dan 1% of refugees are ever resettled to the USAs.

Many refugees and immigrants around the world want to come to the USA. However, it is very rare to be resettled there. Less than 1% of refugees are ever resettled to the USAs.

Het kan zeer lang duren te worden hervestigd omdat u moet doorgeven van een zeer strenge achtergrond/veiligheidscontrole en een examen gezondheid voltooit. Alleen de vluchtelingen die de meest kwetsbaren en niet terug naar hun thuisland worden hervestigd.

It can take a very long time to be resettled because you must pass a very strict background/security check and complete a health exam. Only those refugees who are the most vulnerable and cannot return to their home countries are resettled.

Meer informatie

Learn more

Andere bronnen

Other resourcesDe informatie op deze pagina komt uit UNHCR en andere betrouwbare bronnen. Het is bestemd voor begeleiding en zo vaak mogelijk wordt bijgewerkt. USAHello geeft geen juridisch advies, noch zijn een van onze materialen bestemd om te worden opgevat als juridisch advies. Als u op zoek bent naar een gratis of goedkope advocaat of juridische hulp, Wij kunnen u helpen Vind vrije en lage kosten juridische diensten.

The information on this page comes from UNHCR and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Hulp in de buurt van je vinden

Gebruik FindHello om te zoeken naar diensten en middelen in uw stad.

Begin uw zoektocht
Deze pagina heeft je geholpen? Lachebekje Ja Frown gezicht No
Dank u voor uw feedback!