DED Liberia – what can you do when your DED expires?

Angličtina tiežAnglicky

Information about DED for people from Liberia

Information about DED for people from Liberia

High school student Gabrielle Gworlekaju, right, with her mother, DED holder Magdelene Menyongaro, at home in Minneapolis. Photograph by Jared Goyette, courtesy of the Guardian.
High school student Gabrielle Gworlekaju, right, with her mother, DED holder Magdelene Menyongaro, at home in Minneapolis. Photograph by Jared Goyette, courtesy of the Guardian.

DED Liberia – when does my DED expire?

DED Liberia – when does my DED expire?

DED Liberia – the US government has announced that Deferred Enforced Departure (DED) for people from Liberia has been extended until March 30, 2020. To find out more, môžeš:

DED Liberia – the US government has announced that Deferred Enforced Departure (DED) for people from Liberia has been extended until March 30, 2020. To find out more, you can:

If you are a DED holder from Liberia, your protection will end on this date.

If you are a DED holder from Liberia, your protection will end on this date.

Čo sa stane ďalej?

What happens next?

You will need to change your status or leave the United States by March 30, 2020. Ak nemáte nič, bude riskovať zatknutie a vyhostenie.

You will need to change your status or leave the United States by March 30, 2020. If you do nothing, you will risk arrest and deportation.

Can I still work?

Can I still work?

You are eligible for employment authorization during the transitional period if you:

You are eligible for employment authorization during the transitional period if you:

  • have continuously resided in the United States since Oct. 1, 2002, a
  • are a current beneficiary under DED for Liberia.
  • have continuously resided in the United States since Oct. 1, 2002, and
  • are a current beneficiary under DED for Liberia.

Do I need a new EAD?

Do I need a new EAD?

EADs with an expiration date of March 31, 2019 are automatically extended for 180 days until Sept. 27, 2019. USCIS is accepting applications for work authorization through March 30, 2020. If you are still eligible for work authorization but your Employment Authorization Document (EAD) has expired or is due to expire, you should file for a renewal.

EADs with an expiration date of March 31, 2019 are automatically extended for 180 days until Sept. 27, 2019. USCIS is accepting applications for work authorization through March 30, 2020. If you are still eligible for work authorization but your Employment Authorization Document (EAD) has expired or is due to expire, you should file for a renewal.

You may request work authorization by filing a Formulár 765, Žiadosť o pracovné povolenie. You can find more details on the USCIS DED information page.

You may request work authorization by filing a Form I-765, Application for Employment Authorization. You can find more details on the USCIS DED information page.

What about my employer?

What about my employer?

You may show your expired EAD and a copy of the Federal Register oznámenia to employers or government officials. Employers may rely on the Federal Register notice as evidence that your EAD is still valid.

You may show your expired EAD and a copy of the Federal Register notice to employers or government officials. Employers may rely on the Federal Register notice as evidence that your EAD is still valid.

If your employers have questions about the automatic EAD extension, they may contact:

If your employers have questions about the automatic EAD extension, they may contact:

  • USCIS Form I-9 Support: 888-464-4218 alebo
  • USA. Ministerstvo spravodlivosti, Immigrant and Employee Rights Section (IER) Employer Hotline: 800-255-8155
  • USCIS Form I-9 Support: 888-464-4218 or
  • U.S. Department of Justice, Immigrant and Employee Rights Section (IER) Employer Hotline: 800-255-8155

If you have questions or concerns yourself about the EAD extension, call the Office of Special Council Employee Hotline at 800-255-7688.

If you have questions or concerns yourself about the EAD extension, call the Office of Special Council Employee Hotline at 800-255-7688.

What if I want to travel?

What if I want to travel?

If you want to travel outside the United States and return before the expiration date, you must file for advance parole. Advance parole gives you permission to leave the United States and return during a specified period. To request advance parole, you must file Form I-131, Application for Travel Document.

If you want to travel outside the United States and return before the expiration date, you must file for advance parole. Advance parole gives you permission to leave the United States and return during a specified period. To request advance parole, you must file Form I-131, Application for Travel Document.

What happens when DED Liberia expires?

What happens when DED Liberia expires?

When your DED expires, právne postavenie pôjde späť to, čo bolo predtým. You can apply to change your status or you can leave the USA.

When your DED expires, your legal status will go back to what it was before. You can apply to change your status or you can leave the USA.

Čo dokáže?

What can I do?

Môžete stretnúť s právnikom

You can meet with a lawyer

Ak môžete, Najlepšia vec urobiť je stretnúť sa s advokátom. Môžete hľadať pre low-cost právnika na ImmigrationLawHelp.com alebo na KLINIKA právne adresára.

If you can, the best thing to do is meet with a lawyer. You can search for a low-cost lawyer on ImmigrationLawHelp.com or on the CLINIC legal directory.

Ak nemožno splniť advokátom osobne, LegalZoom je seriózny web, ktorý vám hodinu bezplatnú konzultáciu s právnikom. To znamená, môžete stretnúť online jednu hodinu s imigračný právnik alebo právny poradca. Ak to budete robiť, Uistite sa, že máte všetky vaše otázky pripravené vopred a niekto interpretovať pre vás, ak potrebujete. Po jeden-hodina konzultácie, budú sa snažiť, aby ste sa zaregistrovať ako platiaci klient. Nepodpisujte nič, ak nemáte peniaze na zaplatenie právnika.

If you cannot meet a lawyer in person, LegalZoom is a reputable website that will give you a one-hour free consultation with a lawyer. This means you can meet online for one hour with an immigration lawyer or legal aide. If you do this, make sure you have all of your questions ready ahead of time and someone to interpret for you if you need. After your one-hour consultation, they will try to have you sign up as a paying client. Do not sign anything unless you have money to pay for the lawyer.

Čo keď nemôžeme stretnúť sa s advokátom? Čo keď nemôžete dovoliť právnika?

What if I can’t meet with a lawyer? What if I can’t afford a lawyer?

Vieme, že mnohí jedinci nemôžeme stretnúť sa s advokátom. Tu je viac informácií, ktoré vám pomôžu pochopiť vaše možnosti. To je nie právne poradenstvo ale namiesto informácií vám zvážiť možnosti.

We know many individuals cannot meet with a lawyer. Here is more information to help you understand your options. This is not legal advice but instead information to help you consider your choices.

Nájsť pomoc online

Find help online

IMMI prisťahovalcov pomáha prisťahovalcom, pochopiť svoje právne možnosti. Môžete použiť nástroj on-line premietanie na vás na vaše najlepšie možnosti. Prijať prisťahovalcov rozhovor či spĺňate podmienky na odlišný imigračný status. Prisťahovalec-právne informácie a odporúčania Rady sú vždy zadarmo.

Immi helps immigrants understand their legal options. You can use their online screening tool to guide you to your best options. Take the immi interview to see if you qualify for a different immigration status. Immi’s legal information and referral advice are always free.

Môžete sa pokúsiť zmeniť svoj stav

You can try to change your status

AMERICKÉ občianstvo a imigračné služby (USCIS) hovorí:

The US Citizenship and Immigration Services (USCIS) says:

“This 12-month transitional period of DED allows affected individuals to arrange for their departure from the United States, or seek an alternative lawful immigration status in the United States, if eligible, before DED ends on March 31, 2019."

“This 12-month transitional period of DED allows affected individuals to arrange for their departure from the United States, or seek an alternative lawful immigration status in the United States, if eligible, before DED ends on March 31, 2019.”

Použitie pre non-imigračného statusu

Applying for non-immigrant status

You must be eligible to apply. Môžu požiadať o zelenú kartu, ak ste zadali zákonne a spĺňajú ostatné požiadavky. Toto môže byť kvôli vašej rodiny alebo vaša práca. Find out if you are eligible and how to žiadať o občianstvo.

You must be eligible to apply. You may apply for a green card if you entered lawfully and meet other requirements. These may be because of your family or your job. Find out if you are eligible and how to apply for citizenship.

Použitie pre iné chránené postavenie

Applying for other protected status

Some DED holders may be able to stay in the United States under special visas. Sú to víza pre obete obchodovania s ľuďmi, otlčené manželia, deti alebo rodičia a obetiam ostatných trestných činov.

Some DED holders may be able to stay in the United States under special visas. There are visas for victims of human trafficking, battered spouses, children or parents and victims of other crimes.

Ak ste žena a myslím, že by vás mohli kvalifikovať pre osobitné vízum z dôvodu násilia, zneužívanie alebo iný dôvod, môžete kontaktovať Žiadateľov o azyl advokácie projektu.

If you are a woman and think you might qualify for a special visa because of violence, abuse or another reason, you can contact the Asylum Seeker Advocacy Project.

Čo sa stane, ak mám zostať v krajine bez dokladov? (Čo keď som sa stal ilegálnych prisťahovalcov?)

What will happen if I stay in the country without documents? (What if I become an illegal immigrant?)

Ak zostanete v krajine bez dokladov, riskujete, že byť deportovaný alebo zatknutý. Tu sú niektoré stránky s viac informácií, ktoré vám pomôžu pochopiť vaše práva a čo robiť, ak sú zadržané.

If you stay in the country without documents, you risk being deported or arrested. Here are some pages with more information to help you understand your rights and what to do if you are detained.

Poznáte vaše práva? Tieto bezstarostný-až k-cvičenie zdrojov o rôznych situáciách boli vytvorené ACLU, takže môžete mať svoje práva na dosah ruky.

Do you know your rights? These easy-to-use resources about different situations were created by the ACLU so you can have your rights at your fingertips.

arabčina, angličtina, španielčina, Somálsky, urdčina, Mandarin, francúzština, hindčina, a Punjabi jazyky. Príručky pre LGBTQ prisťahovalcov, dospelí, a deti bez sprievodu.

Arabic, English, Spanish, Somali, Urdu, Mandarin, French, Hindi, and Punjabi languages. Manuals for LGBTQ immigrants, adults, and unaccompanied children.

How to contact the Embassy of Liberia in the United States

How to contact the Embassy of Liberia in the United States

Môžete nájsť your country’s US embassy website here. The embassy will post updates about DED on its home page.

You can find your country’s US embassy website here. The embassy will post updates about DED on its home page.

Adresa veľvyslanectva je 5201 16th Street N.W., Washington DC 20011.

The address of the embassy is 5201 16th Street N.W., Washington DC 20011.

Telefónne číslo je: (202) 723-0437.

The phone number is: (202) 723-0437.

zistiť viac

Learn moreInformácie poskytované s podporou CWS a KLINIKA. Ďalšie informácie na tejto stránke pochádzajú z Ministerstvo vnútornej bezpečnosti, na Federálny register, USCIS a ďalších dôveryhodných zdrojov. Je určený pre usmernenie a je aktualizovaná tak často, ako je to možné. USAHello neposkytuje právne poradenstvo, ani sa niektorý z našich materiálov určených treba brať ako právne poradenstvo. Ak hľadáte zadarmo alebo low-cost právnika alebo právnu pomoc, môžeme vám pomôcť nájsť zadarmo a low-cost právne služby.

Information provided with the support of CWS and CLINIC. Other information on this page comes from the Department of Homeland Security, the Federal Register, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Nájsť pomoc u vás

Použite FindHello na vyhľadanie služieb a zdrojov vo vašom meste.

Začať vyhľadávanie
Urobil Táto stránka pomôže? Usmiata tvár áno Mračiť tvár nie
Ďakujeme vám za vašu spätnú väzbu!