Peniaze a dane

Angličtina tiežAnglicky

Bankové informácie

V Spojených štátoch, people save their money at the bank. Banks also give people loans to help people buy a house or car. Prečítajte si viac

How to budget and save money

Do you want to save money to buy a house or buy a car? Prečítajte si viac

Paying taxes

Taxes are money you have to pay to the city, štát, and government of the United States. Každý rok, musíte odoslať svoje daňové informácie, vláda, even if you do not make money. Prečítajte si viac

Poslať peniaze medzinárodne

There are many options when sending money internationally. Learn where to go and what you need to send money quickly and cheaply. Prečítajte si viac

Ďalšie informácie o kreditných kartách a pôžičkách

Do you need to borrow money? Credit and loans are both ways to borrow money. Learn about credit cards, payday loans and the best ways to borrow money. Prečítajte si viac

Zo spoločenstva

Peniaze Management: Problémy a riešeniaRozpočtovanie: money management problems and solutionsRozpočtovanie: money management problems and solutions. A refugee compares and contrasts the two economic systems in refugee camp and America.
Have Fun, Spend none! Simple Ideas to Entertain Your KidsFive fun free entertainment ideas with your kids5 Simple fun entertainment ideas with your kids. Have Fun, Spend none! Simple Ideas to Entertain Your Kids. USAHello.
refugees are contributing members of the American societyRefugees are contributing members of American societyRefugees are contributing members of the American society. Our country is a better place because of refugees and immigrants.