Kto sú zamestnanci školy v škole môjho dieťaťa?

Many people work in American schools. There are school staff other than teachers who are there to help your child. Learn about some of the people you will meet at your child’s school.

School staff are the people who work at a school. There are teaching staff, and there are other non-teaching workers, príliš. All school staff members do important jobs for your child’s education.

Učitelia

Teachers are the people directly responsible for educating students. They lead learning activities in classrooms. Teachers of younger students teach many topics. For older students, there are teachers for each subject. V USA, rodiny Ukázať rešpekt k učiteľom pri práci s učiteľom vzdelávať a podporiť svoje deti. Teachers meet families several times per year to talk about their students. This is normal and does not mean that there is a problem with your child.

ESL teachers

ESL stands for English as a second language. Some schools have ESL teachers to help newcomer children who are learning to speak English. ESL teachers usually have special classes a few times a week just for English learners. Or ESL teachers sometimes come into regular classes and help English learners there. Like other teachers, ESL teachers will talk to you about your child’s learning.

Pomocníci

Na mnohých školách, aides help teachers in their classrooms. Some classrooms have multiple aides and some have none, v závislosti od potrieb študentov v triede. Aides often help a student who has special needs. Aides also help small groups of students complete their work. Napríklad, they may help your child to learn English, like an ESL teacher.

Hlavné

The principal is the head administrator at a school. The principal is responsible for overseeing all the teachers in the school building. The principal is the leader of the teachers. The principal does not teach students. Namiesto toho, the principal helps the teachers, helps with discipline, and leads the school. In big schools, tam sú tiež princípy, vice. Vice principals help the principal. V USA, if a parent has trouble with a teacher, the parent usually talks to the principal.

Poradcovia

School counselors help students’ academic, osobné, sociálne, and career development needs. School counselors lead programs that help students succeed in school. Advokáti môžu byť veľmi užitočné pre rodiny utečencov. Advokáti môže pomôcť váš študent prispôsobili svoju novú školu. Poradcovia môžu vedieť o špeciálne programy pre študentov utečencov. Poradcovia niekedy tiež pomôcť s mentálne a fyzické starostlivosť. A counselor is a good person to talk to at the school if you think your student might need extra help.

Zdravotné sestry

Nurses work in schools to keep students safe and healthy. If a student is feeling sick, the teacher might send them to the nurse. If the student is sick, the nurse decides to send them home until they feel better. V USA, taking care of students’ mental health is an important part of going to school. Niekedy, students have a hard time in class because they are having a hard time adjusting to life in the USA. They might need extra help because coming to the USA from a different country is very hard. Zdravotné sestry môže pomôcť podporiť študentov, ktorí majú ťažkosti sa upravujú.

Tajomníci

The school secretary helps the principal and often works in the front office of the school building. Sometimes secretaries are called front office staff. When you come to your child’s school, you may need to sign a paper to check in. To pomáha, aby študenti v bezpečí. The secretary will help you sign in. The secretary can show you where to go. If you need help signing up for school, the secretary helps. Some schools require you to sign a paper to take your child home from school early. The secretary will help you sign your child out. This is to keep your child safe. They can only go home with a trusted adult.

Dozorca

The superintendent leads many principals and schools. Superintendents make decisions on policy, učebné osnovy (čo sa študenti učia v triedach), and district rules. Because superintendents work for many schools, they might not be in the same school building as your child.

zistiť viac