Pridržanje priseljencev: help for people applying for asylum on the US-Mexico border

Tudi angleškiNe angleško

Are you on either side of the United States Mexico border and do you need help? Iščete zavetje, pravno pomoč, hrane, in pomoč pri trdijo azil? Are you in immigrant detention? Here are some online resources and information about organizations that may help or advise you.

Are you on either side of the United States Mexico border and do you need help? Are you looking for shelter, legal support, food, and help with claiming asylum? Are you in immigrant detention? Here are some online resources and information about organizations that may help or advise you.

immigrant detention

immigrant detention

If you are traveling through Central America and intend to cross the United States/Mexico border, you need to know that you risk being placed in immigrant detention if you don’t have the documentation that allows you entry to the country. This is done not only in the USA, but in Mexico, Gvatemala, and El Salvador.

If you are traveling through Central America and intend to cross the United States/Mexico border, you need to know that you risk being placed in immigrant detention if you don’t have the documentation that allows you entry to the country. This is done not only in the USA, but in Mexico, Guatemala, and El Salvador.

Finding help on both sides of the border

Finding help on both sides of the border

On the Border Angels website, you will find emergency contact information for groups in Mexico that offer help to migrants in distress. Some offer food, vode, medical help, and shelter. The organization Grupos Beta, listed on this page, has many locations throughout Mexico.

On the Border Angels website, you will find emergency contact information for groups in Mexico that offer help to migrants in distress. Some offer food, water, medical help, and shelter. The organization Grupos Beta, listed on this page, has many locations throughout Mexico.

The Catholic Services Hospitality Center gives travelers a safe place to rest, rehydrate, jesti, and care for their children. They provide a change of clothes, hygiene items, and a chance to wash up. Volunteers greet the travelers and help them contact family members and arrange bus transportation. Women and children receive travel bags filled with essential items before they leave. Those who are unable to depart the day they are released may spend the night at the home of a trusted volunteer or at Casa Alitas, a small home in Tucson staffed by volunteers and Catholic Community Services.

The Catholic Services Hospitality Center gives travelers a safe place to rest, rehydrate, eat, and care for their children. They provide a change of clothes, hygiene items, and a chance to wash up. Volunteers greet the travelers and help them contact family members and arrange bus transportation. Women and children receive travel bags filled with essential items before they leave. Those who are unable to depart the day they are released may spend the night at the home of a trusted volunteer or at Casa Alitas, a small home in Tucson staffed by volunteers and Catholic Community Services.

Arriving at the United States/Mexico border

Arriving at the United States/Mexico border

If you are planning to claim asylum at the United States/Mexico border or are already there, there are resources to guide you to safety and to navigate the United States immigration system.

If you are planning to claim asylum at the United States/Mexico border or are already there, there are resources to guide you to safety and to navigate the United States immigration system.

Estamos Unidos (“We Are United”) is a legal representation network on the Mexican border at Ciudad Juarez. Volunteers from across the country provide legal guidance and other services. The project is run by Al Otro Lado in CLINIC.

Estamos Unidos (“We Are United”) is a legal representation network on the Mexican border at Ciudad Juarez. Volunteers from across the country provide legal guidance and other services. The project is run by Al Otro Lado and CLINIC.

The Florence Immigrant Rights Project has collected documents to help you defend your case. Materials include documents that are general resources, for after you are released from detention, fighting your deportation in front of an immigration judge, and appealing your case.

The Florence Immigrant Rights Project has collected documents to help you defend your case. Materials include documents that are general resources, for after you are released from detention, fighting your deportation in front of an immigration judge, and appealing your case.

What information do I need when I apply for asylum?

What information do I need when I apply for asylum?

There are many pieces of documentation you can use to support your asylum case. This is a presentation about the documents you can use in your asylum case and how to use them.

There are many pieces of documentation you can use to support your asylum case. This is a presentation about the documents you can use in your asylum case and how to use them.

Da bi dobili azil v ZDA, pomaga vaš primer, če imate dokazov, so bili preganjani ali zlorabili, in da vaše vlade niso zaščitili. Več dokazov imate boljše možnosti imate za zmago vaš primer azil omogočiti, da ostanejo v ZDA.

In order to get asylum in the USA, it helps your case if you have evidence to prove you were persecuted or abused, and that your government did not protect you. The more evidence you have the better chance you have to win your asylum case to be able to stay in the United States.

Bodite prepričani, da vedno povedati resnico, sicer bi takoj lahko vaš primer zanikal. Boste morali biti zelo specifične glede podrobnosti. Pomembno je, da preživijo čas, spominjati se točno kaj se je zgodilo, na točen datum. Če naredite napako, vlada lahko mislim, da ste leži.

Be sure to always tell the truth, otherwise you could immediately have your case denied. You also need to be very specific about the details. It is important to spend time remembering exactly what happened, on the exact date. If you make a mistake, the government may think you are lying.

Tu so vrste dokazov, uporabite za podporo azilu primeru:

Here are types of evidence that you can use to support your asylum case:

 • Osebne dokumente (i.e. potni list, rojstni list, študentska identifikacijska izkaznica, registra gospodinjstev, osebna izkaznica, ali politična stranka člansko izkaznico.)
 • Osebne dokumente družinskih članov, ki so potovali v Združene države z vami
 • Poročnega lista in rojstnih listov za otroke
 • Akademske zapise (i.e. šola evidence, potrdila, in diplome)
 • Zdravstvene kartoteke iz bolnišničnega zdravljenja ali zdravljenja zaradi zlorabe v domovini
 • Zapor ali sodišče evidence
 • Vsak osnutek prošenj za azil ali zaprisežene pisne izjave Ustvarite lahko
 • Vsak dokument, ki je bila vložena s katerim koli delom vlado Združenih držav Amerike
 • Drugi dokumenti, ki menite, da lahko pomembno
 • Identity documents (i.e. your passport, birth certificate, student identification card, household registry, national identity card, or political party membership card.)
 • Identity documents of family members who traveled to the United States with you
 • Marriage certificate and birth certificates for children
 • Academic records (i.e. school records, certificates, and diplomas)
 • Medical records from hospitalization or treatment due to mistreatment in home country
 • Jail or court records
 • Any draft asylum applications or affidavits that you may have created
 • Any document that has been filed with any part of the United States government
 • Any other documents that you think might be important

Če niste mogli, da bi te dokumente z vami, ko ste pobegnili domovino, that is fine and we can discuss documenting your claim with you.

If you were not able to bring these documents with you when you fled your home country, that is fine and we can discuss documenting your claim with you.

Zavedajmo se svojih pravic!

Know your rights!

United States Mexico Border- Zavedajmo se svojih pravic, Department of Labor
United States Mexico Border- Know Your Rights, Department of Labor

arabščina, angleščina, španščina, Somalski, urdu, Mandarin, francoščina, hindijščina, and Punjabo languages. Manuals for LGBTQ immigrants, adults, and unaccompanied children.

Arabic, English, Spanish, Somali, Urdu, Mandarin, French, Hindi, and Punjabo languages. Manuals for LGBTQ immigrants, adults, and unaccompanied children.

This packet is intended to provide an overview of the rights an immigrant (whether here legally or not) or even a citizen may exercise if confronted by an immigration official.

This packet is intended to provide an overview of the rights an immigrant (whether here legally or not) or even a citizen may exercise if confronted by an immigration official.

Pravice priseljencev National Center je na voljo, zagotoviti pravno svetovanje in pravno napotitev. Se lahko obrnete na Center za nacionalne pravice priseljencev na svojo brezplačno telefonsko številko: (312) 263-0901.

The National Immigrant Justice Center is available to provide legal counsel and provide legal referrals. You can contact the National Immigrant Justice Center at its toll free number: (312) 263-0901.

This document is for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gej, biseksualci ali transseksualcev (LGBT) in/ali za njihovo HIV status. Lahko imate obrambo pred izgonom, če se bojiš, da bo oškodovani ali mučili, če so izgnani v domovino. This manual is a guide and resource. It is not intended to serve as a substitute for legal counsel. You should attempt to obtain a lawyer.

This document is for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) and/or due to their HIV status. You may have a defense against deportation if you fear you will be harmed or tortured if you are deported to your home country. This manual is a guide and resource. It is not intended to serve as a substitute for legal counsel. You should attempt to obtain a lawyer.

You can read this information in španščina, francoščina, in arabščina.

You can read this information in Spanish, French, and Arabic.

These manuals provide basic information in English, španščina. francoščina, Arabic and other languages to give immigrants an understanding of their rights under US law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security.

These manuals provide basic information in English, Spanish. French, Arabic and other languages to give immigrants an understanding of their rights under US law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security.

Če je bil nalog izdan za odstranitev ali izgon, imate še priložnost za prošnjo za azil, tudi če nimate odvetnik. Tukaj je nekaj smernic za vložitev za azil brez odvetnika.

If there has been an order issued for your removal or deportation, you still have a chance for applying for asylum, even if you do not have a lawyer. Here are some guidelines for filing for asylum without a lawyer.

The T visa is a visa that is issued to victims of human trafficking, both children and adults. There are many people who are smuggled into the USA illegally and against their will on false claims for employment and other benefits. If this happened to you, you can apply for this type of visa.

The T visa is a visa that is issued to victims of human trafficking, both children and adults. There are many people who are smuggled into the USA illegally and against their will on false claims for employment and other benefits. If this happened to you, you can apply for this type of visa.

Ste bili žrtev kaznivega dejanja, ki se je zgodilo v Združenih državah Amerike? Did pomoč kazenskega pregona? Were you hurt because of the crime? U-vizum omogoča žrtve določenih kaznivih dejanj, izpolnjujejo določene zahteve, bivanje v ZDA.

Were you a victim of a crime that happened in the United States? Did you help law enforcement? Were you hurt because of the crime? A U-Visa lets victims of certain crimes, who meet certain requirements, stay in the United States.

Anti goljufije opozorilo

Anti Fraud Warning

Preberite te informacije čuvati se od ljudi, ki niso pravi odvetniki! Obstajajo ljudje, ki bo pretvarjati, da vam pomaga, da lahko vodijo denar. Naučite se, kako jih prepoznati in zaščititi! Priseljencev pravni vir Center (ILRC) podatke o vas varuje pred goljufijami. ti lahko branje in prenos informacij v angleškem jeziku. Ali lahko branje in prenos podatkov v španščini.

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish.

več

Learn moreInformacije na tej strani prihajajo iz CLINIC, the Immigrant Legal Resource Center (ILRC), Na National Immigrant Justice Center (NIJC), in drugih zaupanja vrednih virov. Namenjen je za usmerjanje in se čim pogosteje posodablja. USAHello ne daje pravno svetovanje, niti ne katerega koli od naših materialov, ki bodo kot pravni nasvet. Če iščete brezplačno ali poceni odvetnik ali pravni pomoči, Mi vam lahko pomaga Poiščite prosta in poceni pravne storitve.

The information on this page comes from CLINIC, the Immigrant Legal Resource Center (ILRC), The National Immigrant Justice Center (NIJC), and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Je ta stran vam pomaga? Smeška da Jezijo obraz ne
Zahvaljujemo se vam za vaše povratne informacije!