Deset življenjepis nasvetov za velik življenjepis

Tudi angleškiNe angleško

Ali želite dobiti dobro službo? You will need a great resume! Tukaj so 10 resume tips and a video to help you write an American-style resume.

Do you want to get a good job? You will need a great resume! Here are 10 resume tips and a video to help you write an American-style resume.

a woman pointing to a resume and holding a pen in the other hand
IStock/Peopleimages
a woman pointing to a resume and holding a pen in the other hand
Istock/Peopleimages

Kaj je spet?

What is a resume?

A resume is a document that you create that details your contact information, posel, ki naj, vaše kvalifikacije, delovne izkušnje, educational background, and other information. It tells the employer why you are qualified for the position.

A resume is a document that you create that details your contact information, the job you want, your qualifications, work experience, educational background, and other information. It tells the employer why you are qualified for the position.

Your resume is the first thing a company will look at when they decide if they want to interview you for a job. Podjetja prejemajo na stotine nadaljuje. Ko nekdo gleda svoj življenjepis, imate o 10 sekund očarati nekoga. Remember that the employer wants to learn about you and not your coworkers. Make sure to use the word “Sem”, rather than “smo”. You may not be used to talking about yourself. Vendar, it is an important part of the job search process in the USA. Veliko beguncev in priseljencev, ki imajo veliko izkušenj in znanja, temveč jih je bolje nadaljevati.

Your resume is the first thing a company will look at when they decide if they want to interview you for a job. Companies receive hundreds of resumes. When someone looks at your resume, you have about 10 seconds to impress that person. Remember that the employer wants to learn about you and not your coworkers. Make sure to use the word “I”, rather than “we”. You may not be used to talking about yourself. However, it is an important part of the job search process in the USA. Many refugees and immigrants have great experience and skills but need a better resume.

1. Zgornji del od svoj življenjepis z vašim imenom je zelo pomembno!

1. The top part of your resume with your name is very important!

Prepričajte se, da je enostaven za branje. Make it bold and consider using a shortened version of your name that is easier for employers to read. Ne vključujejo drugo ime, še posebej, če je dolgo.

Make sure it is easy to read. Make it bold and consider using a shortened version of your name that is easier for employers to read. Do not include your middle name, especially if it is long.

2. Izdelovanje varen vi raba "American" telefonsko številko in e-poštni naslov

2. Make sure you use an “American” phone number and email address

Včasih, refugees or immigrants use a WhatsApp number or international number. Use a U.S.A. telefonska številka in napisati v standardni obliki v ZDA. A., ki gre takole- področna koda v oklepajih, prve tri številke, nato pomišljaj, Potem naslednja štiri številke: (503) 544-1195.

Sometimes, refugees or immigrants use a WhatsApp number or international number. Use a U.S.A. phone number and write it using the standard format in the U.S. A., which goes like this- area code in parentheses, first three numbers, then a dash, then the next four numbers: (503) 544-1195.

Uporabite enostavno ponovno vnesite, ZDA e-poštni naslov. Ne uporabljajte e-poštni naslov, ki se konča v tuji državi, kot: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr. Namesto, use an easy to type U.S.A. e-poštni naslov. Na primer: mo.ali@gmail.com. In ne pozabite, da preverite to email ogovor! A good idea is to have one email address that you use just for all job applications.

Use an easy to re-type, US email address. Do not use an email address that ends in a foreign country such as: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr. Instead, use an easy to type U.S.A. email address. For example: mo.ali@gmail.com. And remember to check this email address! A good idea is to have one email address that you use just for all job applications.

3. Uporabi postavitev, ki je enostaven za pregled hitro

3. Use a layout that is easy to review quickly

To pomeni, pazite, vse, kar je enostavno razumeti. To lahko storite z uporabo iste oblike za vsako območje in pazite, vse črte. ti lahko download a free resume template on our website.

This means making sure everything is easy to understand. You can do this by using the same format for every area and making sure everything lines up. You can download a free resume template on our website.

4. Put your US-based work or volunteer experience at the top of the resume

4. Put your US-based work or volunteer experience at the top of the resume

Pomembno je, da so izkušnje iz dela v ZDA. Če nimate vseh ZDA. delovne izkušnje, menijo, prostovoljstvo ali interning v ZDA. družba dobiti ZDA. izkušnje. Lahko tudi brezplačne spletne razrede za povečanje vaše kvalifikacije in vključujejo to na svoj življenjepis.

It’s important to include experience from working in the United States. If you do not have any U.S. work experience, consider volunteering or interning at U.S. company to get U.S. experience. You can also take free online classes in order to increase your qualifications and include these on your resume.

5. Vključujejo svoje jezikovne spretnosti, vendar ne vključujejo angleščina

5. Include your language skills but do not include English

Seznam vse jezike govorite, tudi če samo govorijo ali pišejo v teh jezikih. Do not include English. Pokažete, da ste tekoče govori angleško, ki jih imajo dober življenjepis s pravilno slovnico, velike začetnice, in oblikovanje.

List any languages you speak, including if you only speak or write in those languages. Do not include English. You show you are fluent in English by having a good resume with proper grammar, capitalization, and formatting.

6. Ne pozabite vključiti svoje doživetje prostovoljec

6. Be sure to include your volunteer experience

Številne begunce in priseljence ne vključujejo različne načine pomagajo njihove Skupnosti. Na primer, Mnogi begunci, vemo, bo prevesti za druge člane skupnosti. To storite tako, da se vrste in ker je del njihove Skupnosti. Vključite ta vrsta prostovoljnega dela na svoj življenjepis. Edina stvar, ne smete je ko pomagate svojo družino.

Many refugees and immigrants do not include the many ways they help their community. For example, many refugees we know will translate for other community members. They do this just to be kind and because it is part of their community. You should include this type of volunteering on your resume. The only thing you should not include is when you are helping your own family.

7. Use capitals and verbs

7. Use capitals and verbs

Bodite zelo previdni z velike začetnice. Boste morali poskrbite, da izkoristijo vse proper samostalniki. Lastna imena so besede, kot so imena, mesta, in podjetja. Preglejte življenjepis in poskrbite, da uporabljate velike tiskane črke za vsa imena, krajev, podjetja. Every bullet you write describing your experience should start with a verb (a word describing an action). This makes it more interesting to read. It also tells the employer what your responsibilities were right away.

Be very careful with capitalizations. You need to make sure you capitalize all proper nouns. Proper nouns are words like names, cities, and companies. Review your resume and make sure you are using capital letters for all names, places, companies. Every bullet you write describing your experience should start with a verb (a word describing an action). This makes it more interesting to read. It also tells the employer what your responsibilities were right away.

8. Make sure your resume is no more than two pages

8. Make sure your resume is no more than two pages

Your resume should only be single paragraph spacing and should all fit on one or two pages. Employers will not read resumes that are longer than that.

Your resume should only be single paragraph spacing and should all fit on one or two pages. Employers will not read resumes that are longer than that.

9. Make sure your font is the same for the entire resume.

9. Make sure your font is the same for the entire resume.

One small but important change you can make it to be sure all of the text on your resume is the same font. Pogosto, ko bi spet, še posebej, če kopirate delov besedila iz drugega dokumenta, pisavo lahko spreminjali. To pomožen to zmedeno pogledati. To make sure your font is correct, select all your text. Once all of the text is highlighted, Izberite pisavo in velikost. Two good fonts to use are Times New Roman and Arial. Use size 10 ali 12 pisave, da svoj življenjepis, enostaven za branje.

One small but important change you can make it to be sure all of the text on your resume is the same font. Often, when you are making a resume, especially if you copy parts of your text from another document, the font might accidentally change. It makes it confusing to look at. To make sure your font is correct, select all your text. Once all of the text is highlighted, select the font and the size. Two good fonts to use are Times New Roman and Arial. Use size 10 or 12 font to make your resume easy to read.

10. Shranite svoj življenjepis kot PDF!

10. Save your resume as a PDF!

If you send out your resume as a Word document or other type of document, it might get changed or spoiled. It is better to send it as a PDF file so that it will look exactly the way you want. But make sure that you have a version saved in Word format as well. You can use this version to make edits to your resume.

If you send out your resume as a Word document or other type of document, it might get changed or spoiled. It is better to send it as a PDF file so that it will look exactly the way you want. But make sure that you have a version saved in Word format as well. You can use this version to make edits to your resume.

Watch a video of the 10 resume tips

Watch a video of the 10 resume tips

The Refugee Center Online is now USAHello. We changed our name to make sure newcomers from all backgrounds feel welcome on our website and in our classroom.

The Refugee Center Online is now USAHello. We changed our name to make sure newcomers from all backgrounds feel welcome on our website and in our classroom.

Additional resume tips for entry-level roles

Additional resume tips for entry-level roles

Education can help make you look like a qualified worker. You may have taken courses in school where you developed skills you will use in your job. If so, write the names of the courses in your education. You can do the same thing with longer research papers or significant projects.

Education can help make you look like a qualified worker. You may have taken courses in school where you developed skills you will use in your job. If so, write the names of the courses in your education. You can do the same thing with longer research papers or significant projects.

Life experience can be helpful to list as well. Even if you did work at or around your home, you can list what skills you used. Na primer, some stay-at-home mothers could say that they balanced the family budget.

Life experience can be helpful to list as well. Even if you did work at or around your home, you can list what skills you used. For example, some stay-at-home mothers could say that they balanced the family budget.

Avoid putting manysoft skillsin your resume. This means that you should not focus on your personality traits. Namesto, focus on the things you did or skills you have learned. You can do it a couple of times but not more than that. Na primer, avoid saying that you arefriendly”, ali “a happy person”.

Avoid putting many “soft skills” in your resume. This means that you should not focus on your personality traits. Instead, focus on the things you did or skills you have learned. You can do it a couple of times but not more than that. For example, avoid saying that you are “friendly”, or “a happy person”.

Based on your experience, give yourself a title in your resume. Na primer, if you worked at a school where you took care of and taught young children, you would be a “učitelj” ali “childhood education professional”.

Based on your experience, give yourself a title in your resume. For example, if you worked at a school where you took care of and taught young children, you would be a “teacher” or “childhood education professional”.

Additional resume tips for professional roles

Additional resume tips for professional roles

Your resume should not be longer than 2 pages, even if you have been working for a long time. Only include the last 15 years of your work experience.

Your resume should not be longer than 2 pages, even if you have been working for a long time. Only include the last 15 years of your work experience.

List accomplishments as well as what your tasks were. If you worked on an impressive project, give a little detail about it. An example would be a project you worked on that was very expensive or where you had to manage many people.

List accomplishments as well as what your tasks were. If you worked on an impressive project, give a little detail about it. An example would be a project you worked on that was very expensive or where you had to manage many people.

If you went to a school that was famous or hard to get into, make sure to add that to your “izobraževanje” oddelek.

If you went to a school that was famous or hard to get into, make sure to add that to your “education” section.

Resume customization: how to create a job-specific resume

Resume customization: how to create a job-specific resume

Companies use resume tracking systems to filter job applications. For most jobs, a human is not reading your resume. Namesto, a computer is looking to see if the words in your resume match the job description. A posted job typically receives hundreds of applications.

Companies use resume tracking systems to filter job applications. For most jobs, a human is not reading your resume. Instead, a computer is looking to see if the words in your resume match the job description. A posted job typically receives hundreds of applications.

Your resume is probably reviewed by a computer. This means you have to make sure you create a job-specific resume. Each time you apply, you need to check the job description and match your resume to it. A job-specific resume does not have to include every word from the job description. Look for keywords. Keywords are words and phrases that are used the most often. Many keywords are listed under therequired skills” oddelek. Na primer, if you are applying to be an administrative assistant, you notice that words like “Vložitve”, “making appointments”, in “schedulinguse a lot.

Your resume is probably reviewed by a computer. This means you have to make sure you create a job-specific resume. Each time you apply, you need to check the job description and match your resume to it. A job-specific resume does not have to include every word from the job description. Look for keywords. Keywords are words and phrases that are used the most often. Many keywords are listed under the “required skills” section. For example, if you are applying to be an administrative assistant, you notice that words like “filing”, “making appointments”, and “scheduling” use a lot.

Writing a job specific resume might include changing words to other words with very similar meanings. Na primer, you might be applying for a job that wants a “content writer”. You might have worked as a “content creator” before. Another example may be changing the phraselooked for new workers” za “recruited employees”.

Writing a job specific resume might include changing words to other words with very similar meanings. For example, you might be applying for a job that wants a “content writer”. You might have worked as a “content creator” before. Another example may be changing the phrase “looked for new workers” to “recruited employees”.

This process takes time and practice. The easiest way to start is to print out the job description. Take some time and highlight and underline words you think are important. Add them into your resume. Remember that honesty is important. Do not include any skills that you do not have. A helpful website for you can use is called jobscan.co. You can upload your resume and job description. You can see if you have enough word and phrase matches between the job you are applying for and your resume. If there are few, you can add more to increase your chances of getting an interview.

This process takes time and practice. The easiest way to start is to print out the job description. Take some time and highlight and underline words you think are important. Add them into your resume. Remember that honesty is important. Do not include any skills that you do not have. A helpful website for you can use is called jobscan.co. You can upload your resume and job description. You can see if you have enough word and phrase matches between the job you are applying for and your resume. If there are few, you can add more to increase your chances of getting an interview.

On our resume examples page, you can find a simple format for a basic resume. You will be able to download the format in Word and change it to suit your own application.

On our resume examples page, you can find a simple format for a basic resume. You will be able to download the format in Word and change it to suit your own application.

več

Learn more

Začetek vaše iskanje zaposlitve

Naučite se poiskati službo in velik nadaljevati.

Najti zaposlitev pomoč zdaj
Je ta stran vam pomaga? Smeška da Jezijo obraz ne
Zahvaljujemo se vam za vaše povratne informacije!