From Camp Refugee in Miss Minnesota USA Ajibola

at USAHello, waxaanu u rumayn dadka cusub ka dhigi dalkeena meel wanaagsan

The shakhsiyaad aan muuqan dhab ahaan muujinaya – iyagu waa tusaale sida muhaajiriinta iyo qaxootiga ay gacan dalkeena.
Xiiseyneyso la ciyaaray ama aad rabto in la magacaabo shaqsi ahaan in la ciyaaray, email wilson@insahelwaxaa.org