Taageer dhexgalka guul qaxootiga iyo muhaajiriinta iyo xoojinta mustaqbalka caadi.