Caawimaad raadso haddii aad jiran tahay

Boggan waxaa markii ugu dambaysay la cusbooneysiiyay 5/25/2020. Wixii cusbooneysiin ah taariikhdaas kadib, fadlan tag bogga Ingiriisiga.

Dhamaanteen wuxuu kacabsanayaa waxa dhici kara hadii uu xanuunsado. Laakin waad helaysay waxii kaalmo ah hadii aad xanuunsato. Kasii diyaar garow adiga iyo qowskaagaba hadiiba ay dhacdo inuu midkamida ah uu xanuunsado

Waa maxay calaamadaha xanuunkan lagu garto?

Calaamadaha xanuunkan ayaa ah calaamada lagu garto inaad xanuunsantahay. laakin taa macnaheedu maahan qofwalboo xanuunka COVID-19 uu haleelo wuu isku arkayaa calaamadaha xanuunka oo dhan. Dadka badankoodu haduu xanuunku kudhaco way kacaafimaadayaan ayagoonba ubaahan wax daryeel caafimaad ah. Dadyar maba lagu arkayo wax calaamadihii xanuunka ah. Dadka qaar ayay uga muuqanaysaa waliba si’aad ah caalamadaha xanuunka.

Calaamadaha ugu waawayn ee caabuqa COVID-19 waa:

  • Xummad
  • Qufac
  • Neefta oo ku qabata
coronavirus symptoms graphic
Image courtesy of CDC

Badi dadka uu xanuunkan caabuqa COVID-19 waxay dareemaan daal aad ufarabadan. Calaamadaha kalee lagu garto waa: cuncun iyo jirxanuun, sanka oo xirma duufna yeesha (sida qofka markuu qabow ku dhaco) cunaha oo xirma, shuban iyo dhadhanka oo qofka kaluma.

Astaamaha aan la arki karin

MUHIIM: Xitaa calaamadahaagu yihiin kuwo sahlan, weydii in lagaa hubiyo heerarka ogsijiintaada. Dad badan oo qaba COVID-19 ayaa leh heerar oksijiin oo hooseysa mana oga. Heerarka oksijiinta oo aad u hooseeya ayaa aad khatar u ah. Laakiin haddii heerarka ogsijiintaada si dhakhso leh loo daaweeyo, si dhakhso badan ayaad u bogsan kartaa.

Maxaan sameeyaa haddii aan xanuunsado?

Malayga baaraya caabuqa coronavirus?

Waad heli kartaa baaritaan si aad u ogaato in aad qabto iyo inkale caabuqa COVID -19. Qof kashaqeeya caafimaadka ayaa sankaaga galinya qoriyar suufna leh si lagaaqaado dheecaanka baaritaanka lagu sameenyo. Dheecaankii lagaa qaaday waxaa loo qaadayaa shaybaarka. Haduu ay baaritaanku noqdo mid togan taa macneheedu waa waxaa qabtaa caabuqa COVID-19. Hadii ay noqoto mid tabana macnaheedu waa maqabtid wax caabuqaCOVD-19.

CDC Xarunta kahortaga cudurada looma baahno in qofwalba laga baaro caabuqa COVID-19. Laakiin baaritaanku waxaa kaa caawinyaa waxaad samaynlahayd si aad naftaada aad u daryeesho dadka kalana aad u badbaadiso Hadii aad isku aragto wax calaamado ah aadna rabso inaad isbaarto waxaad wacaysaa qaybta caafimaadka ama dhakhtarka, Booqo boga internetka CDC si booqo xarunta caafimaad ee istaytkaaga gobolkaaga.

coronavirus testing kit

See wax la’iigu qaban karaa wax waraaqo oo sharci ah hadaan haysan?

waxaad heli kartaa adeega caafimaadka hadii aadan wax shrci ah haysan laakiin waan marka wacdaa xarunta caafimaadka, Hadii ay jiraan wax calaamado ah waxaad wacdaa qaybta caafimaadka dadwaynaha intaadan utagin dhakhtarka xarunta caafimaadka. Xarunta caafimaadka iyo isbitaalada caawiya dadka qoxootiga ah iyo dadka masaakiinta maraykanka ah lagama rabo inay soo gudbiyaan waraaqaha sharciga ah ee dhalashadooda, qofka bukaanka ahana waxaa ilaalinaya qawaaninta maraykanka eka. Waxaad kaheli kartaa macluumaad intaa kasii dheer ee kusaabsan qoxootiga, iyo qofka magangaliyo doonka ah, qoxootiga xilayada ayjiraan xaaladaha dagdaga ah.

Kawaran haddii aan heysanin caymis caafimaadka?

inta Badan bulshooyinka gudaha Mareykanka, waxaad heli kartaa rug caafimad oo u adeegta bukaanada dakhliga-hooseeya iyo kuwaan ceymiska laheyn. Adiga ayaa raadin kara xarun caafimaad bilaash ah oo aad awooodi karto kuuna dhow.

Macluumaadkan wuxuu kayimid illo lagu kalsoonyahay, sida Xarumaha Xakamaynta Cudurrada iyo Ururka Caafimaadka Adduunka. USAHello mabixiso talo sharci ah ama latalin caafimaad, mana jiraan wax waxyaabeheenna kamid ah oo loogu talagalay in loo qaato talo sharci ahaan mid caafimaad. Macluumaadkayaga caafimaad waxaa dib u eegay xubin ka tirsan guddiga USAHello Tej Mishra, Xirfadle caafimaad oo dawladeed oo Mareykan ah iyo aqoonyahan cudurada-faafa.

Ma qabtaa su’aalo badan oo ku saabsan wax yalaha kula habon inaad sameeyo haddii aad xanuunsato Waxaad weydiin kartaa [email protected].