Qor raadinta hoos si aad u ogaato wixii aad raadinayso